Johans nyheter

”D G S del 10” En ny storsatsning!

Av , , 2 kommentarer 1

Fantastiskt! Vad roligt! Kul att vi kan få uppleva detta i Vännäs! Vad mycket folk! Vilket fantastiskt mottagande från Vännäsborna!

Några kommentarer från dagens invigning av vårt nya äldreboende Vännäsby äldrecenter. Det är bara för mig att stämma in i jubelkören och tillägga några saker. Först det som föll bort ur mitt tal där jag tänkt lägga till att :" nu satsar vi  vidare i Vännäs. Det finns fler områden som vi behöver satsa inom för att göra vår kommun bättre och attraktivare för fler".

Sen några spontana tankar efter invigningen som drog väldigt många besökare både äldre och yngre. Betydligt fler än jag hade hoppats på. Under min rundvandring var det många som spontant ville dela med sig av allt det fina dom såg och där fanns då alla de utsmyckningar som " Knutte" gjort och använt medborgare i Vännäs som orginal för sina avgjutningar. Den stolthet som Amin visade när han stog bredvid statyn med honom som förebild gick inte att ta miste på och han gav många möjligheten att föreviga detta ögonblick. Fotoblixarna höll aldrig på att ta slut.

Stolthet är också något jag känner idag. Stolthet över att ha deltagit under dessa år och medverkat i processen att möjliggöra denna stora satsning i Vännäs.

Vårt goda samhälle

 

2 kommentarer

” Det goda samhället ” del 9

Av , , 1 kommentar 1

Nu börjar strategiska framtidsfrågor ta form. Vi tar tag i ungdomsfrågorna och beslut som påverkar vårt samhälle kommer upp i kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige.

Det jag närmast tänker på är organisationen på "Stjärnhuset". Den plats dit våra ungdomar kan gå för att mötas på fritidsgården Ikaros och även möta andra funktioner om behov finns. Stjärnhuset behöver en samordning av de olika funktionerna inom skolan, gymnasieskolan, sociala, (polisen och landstinget).

Det är även sedan länge ett önskemål från föreningstäta Vännäs om ytterligare stöd från kommunen i deras verksamhet. Det hoppas vi också ska kunna möta, ett utkast diskuteras nu med de inblandade förvaltningarna. Beslut förhoppningsvis i februari.

Satsningar på ungdomar och föreningarna är en tydlig viljeinriktning som gör ett ännu bättre Vännäs.

Gymnasieungdomarnas samlingsplats i Hammarskolans gamla matsal är nu klar för att tas i bruk. Också en efterlängtad satsning i ungdomstäta Vännäs.

Det goda samhället Vännäs!

1 kommentar