Johans nyheter

Det finns ambition till bättring!

Av , , 9 kommentarer 3

Man upphör aldrig att förvånas!

Hur människor kan häva ur sig nästan vad som helst för att ge tydlighet i sin uppfattning. Jag syftar på kommentarskribenten "aldrig mera vänsterstyre". Sen har jag svårt att ta på allvar det som skrivs utan underskrift. Är dessa era kommentarer då värda att ta på allvar? Eller ska vi bara betrakta er som gnälliga?

Jag kan också förvånas över att borgerliga högerpartiet moderaterna kan ha mer än 10% av rösterna då de tjänar just 10% av befolkningen. 60 miljarder i skattelättnader till just dessa 10% talar sitt tydliga språk. Dessutom på bekostnad av de som tjänar minst i samhället.

Moderaterna är och förblir ett parti som företräder en väldigt liten grupp människor.  

Vi sociala demokrater drivs av en vilja att ge alla i vårt samhälle tillgång till en välfärd. Vi kallar det solidaritet, rättvisa och allas lika värde.

Vi har inte alltid lyckats fullt ut, men ambition till bättring finns.

Social demokrat! Smaka på de orden!

Av , , 4 kommentarer 5

När vi talar om välfärdens kärna måste alla inse att vi idag talar om två helt olika saker.

Regeringspartierna talar om en mycket snävare välfärd och vi sociala demokrater om en mycket bredare. Den välfärd vi socialdemokrater vill ha bygger på människors möjligheter att ingå i vårt samhälle oavsett om olyckor och sjukdom skulle hamna i vår väg. Borgerlighetens kärna av välfärd är så mycket mindre än det vi är vana vid. Tro nu inte att ni kan få både den välfärd vi  socialdemokrater förespråkar och skattesänkningar! Den ekvationen går inte ihop.

Den valfrihet som borgarna så gärna talar om innebär i praktiken att vi lämnar det solidariska system vi byggt upp under lång tid. Det system som senast 2006 i en amerikansk undersökning rankade Sverige som det land i världen där medborgarna hade mest demokrati och den högsta välfärden. Det land som många andra vallfärdade till för att lära sig av då det gäller demokrati och välfärdsmodell.

Vår socialdemokratiska välfärd innebär att vi gemensamt och solidariskt genom våra skatter betalar in utifrån våra förutsättningar till en välfärd som vi sen under livets olika skeden kan få stöd igenom. När barnen är små finansierar vi förskolor och grundskola, barnbidrag m.m. Under en lång period i livet kanske vi inte behöver samhällets stöd lika mycket om nu inte sjukdom eller olyckor drabbar oss förstås, men fortsätter ändå att betala. När vi sedan blir äldre finns tryggheten där igen genom den vård och omsorg många av oss kommer att behöva.

Vår politik bygger alltså på att vi gemensamt ser till att livets toppar och dalar kapas av genom detta solidariska system. Vi får en modell där alla i vårt samhälle kan ingå.

Vår välfärdsmodell bygger på ett samhälle, inte flera olika utifrån börs eller arv. Vårt samhälle ger alla möjligheter att få flera chanser att bidra till systemet. Vårt samhälle använder det gemensamma till att finansiera vår välfärd inte till vinster i aktiebolag. Vårt samhälle bygger på möjligheter, inte på otrygghet och oro.

I vårt social demokratiska samhälle ger vi inte 60 miljarder i skattelättnader till 10% av befolkningen. De som redan hade det bra.

Detta är borgerlig politik och den ser ut som den alltid gjort!

 

 

 

”D G S del14” Kommunalrådet söker råd!

Av , , 6 kommentarer 1

Sitter på pendeln mellan Stockholm och Uppsala. Tillbringar några dagar i och kring huvudstaden. Igår var det en heldag kring kommunala samverkansformer. Mycket intressant och stor betydelse för vår kommun. Vi har ju redan samverkan över kommungränserna i Umeåregionen och naturligtvis genom region Västerbotten. Det finns nu planer på gemensam nämnd för Bjurholm, Vännäs och Vindeln inom miljö och bygglov, översiktsplanering m.m. Därför skaffar jag mig nu mer kunskap i. Det är viktigt att veta vad vi ger oss in i. Jag tror på utökat samarbete framöver, det är viktigt inte bara genom att hålla kostnaderna i schack utan även då det gäller spetskompetens och rekryteringsmöjligheter i framtiden. Allt för att ge våra medborgare så god service som möjligt.

Idag och imorgon handlar det om unga och ungas arbetslöshet. Erfarenheter och forskning blandas. Jag är oroad över utvecklingen kring ungas svårigheter att träda in på arbetsmarknaden och därför deltar jag på detta seminarium. Förhoppningarna är att vi lokalt ska kunna underlätta arbetsmarknadsinträde trots konjunkturläget.  Detta är oerhört viktigt och angeläget för kommunen och dess medborgare.

I Vännäs det goda samhället!