Etikett: hållbar utveckling

Dieseln 2,50 dyrare

Av , , Bli först att kommentera 0

Enligt en artikel i Svenska dagbladet så vill EU skatta drivmedel enligt energiinnehåll, vilket betyder en chockhöjning av skatten på diesel. Dom vill att den ska ligga på 17% högre än bensinskatten, istället för lägre än bensinen som den är idag. Detta skulle enligt en tysk uträkning göra dieseln ungefär 2,50 kr dyrare.

Ett sådant förslag är mycket bra sett ur ett hållbar-utvecklings-perspektiv. Priset är ju den främsta drivkraften för att få till en förändring av våra resvanor. Dessutom med tanke på hur oljepriset har skenat senaste tiden, så som norksa brent oljan som bara på ett par dagar nu gått upp 4%, så kommer vi behöva övergå till alternativa energikällor oavsett.

Så ju snarare destå bättre.

Förslaget är dock inte så bra ur energisäkerhetssynpunkt. Folk idag är mer eller mindre beroende av billig energi för att transportera sig. En för snabb höjning kan skapa stora svårigheter för de som inte kan ställa om till alternativen väldigt enkelt. Dessutom med en större del av inkomsterna i ett hushåll som går till drivmedel, destå mindre blir över till att köpa andra saker, och destå sämre mår ekonomin.

Dessutom, givet ett scenario med t.ex oroligheter i saudiarabien med ett oljepris på uppemot $200 per fat, och efterföljande finanskris, kommer trycket från allmänheten på staten att sänka skatten bli väldigt stort. Ungefär så som det var i frankrike 2008 med långtradarchaufförer och bönder som korkade upp motorvägarna i protest.

Då den närmsta tiden är väldigt svårbedömd och oförutsägbar gällande var oljepriset och ekonomin är på väg så föreslår jag att man inför en sådan ökning av skatten, men man gör det gradvis. Att man börjar med 1-2 procent detta år och sedan 7-8 procent över de kommande par åren, för att få möjligthet att pejla in var ekonomin är på väg.

 

Det hela blir alltså en balansgång mellan hållbar utveckling och energisäkerhet.

2040: En framtidsvision

Av , , Bli först att kommentera 0

Hur ser världen ut 2040?

Enligt min bedömning så om vi inte har utrotat oss själva då, så kommer 2040 vara en fantastisk tid. Vi kommer ha i det närmaste gratis energi från fusion, vi kommer att ha styrt upp och fixat till vårt samhälle så att det är hållbart, forskningen kommer ha gjort galna framsteg med lägre lidande och ökad välfärd, rymdresor och annat. Och så vidare…

Men vägen dit?

Vägen dit kommer att vara lång och hård och hemsk. Kallat "The long emergency" av vissa, vilket jag tycker är en ganska bra beskrivning. Vi kommer under den närmaste tiden se ökade oroligheter och sociala spänningar, i takt med att oljan och all annan energi, mat osv. blir allt dyrare, likt de i mellanöstern, men även i grekland, wisconsin, och nu senast London. Detta kommer så småning om leda till kollapser av stater och det ekonomiska systemet. Jag bedömer att vi kommer ske ett tredje världskrig innan dess, innan 2040.
Livet för den enskilde kommer förändras radikalt – då vårt nuvarande ohållbara ekonomiska system kollapsar så kommer även välfärden som vi känner den idag kollapsa. Folk kommer komma närmare varanda, bli mer beroende av varandra. Vi kommer få en större värld med mycket mindre resande, en värld där alltmer blir alltmer lokalt. Produktion kommer flyttas närmare slutanvändaren, lokal matproduktion bli viktigare.

Men…

Även om vi har en tuff period framför oss, så ser jag ändå ljuset på andra sidan tunneln. Jag är övertygad om att vi kommer komma ut på andra sidan som bättre människor i ett bättre samhälle.

Hållbar utveckling vs ekonomisk tillväxt

Av , , 1 kommentar 1

Vad är hållbar utveckling? Jag skulle säga att hållbar utveckling en motsägelse. Om man har utveckling så blir saker bättre hela tiden, och blir dom det så är det i slutändan inte hållbart.

Utveckling och tillväxt sker alltsom oftast exponentiellt. Om man har en tillväxt på 3% per år, så efter 10 år har tillväxten varit inte 30% utan närmare 34%, detta då nästa års tillväxt är lite större än året före. TILLVÄXTEN blir alltså större och större med tiden.

I en begränsad värld, som vår planet är,  är långsiktig tillväxt inte hållbart, än mindre möjligt. Då tillväxt är en förutsättning för att vårt ekonomiska system ska fungera, så är det ett ohållbart system. Och liksom alla ohållbara system, må dom vara sociala, ekonomiska, politiska, så kommer även detta system sluta fungera.

På gott och ont.