Etikett: nyteknik

Det ekonomiska ”kretsloppet”

Av , , Bli först att kommentera 0

Enligt ekonomer så ser ekonomin ut som ett kretslopp, ett hjul där varor och tjänster snurrar fram och tillbaka i en evigt snurrande maskin. Hushållen förser företagen med arbetskraft, och får lön i utbyte, en lön som de ger till företagen, och får varor och tjänster tillbaka.

 

I detta kretsloppet är det människan som är drivkraften och motorn. Människans konsumptionsvilja är oändligt, och hjulet kan med  olika ekonomiska styrmedel fås att snurra allt snabbare, och skapa mer tillväxt i en oändligt ökande takt. 
Detta skrivs också som en formel:

Q=F(a,b,c,…)

Där Q är ekonomisk output i form av varor och tjänster, vilket är en funktion av olika produktionsfaktorer a,b,c,…. dvs arbete och kapital.

Sedan finns det en annan världsbild, en som kräver grundläggande kunskaper i naturvetenskap, något som ekonomer helt saknar. I formelform ser den ut ungefär såhär:

q + w = F(N, K, L; r, e)

Där är q ett flöde av varor, och w är ett flöde av avfall, N är ekosystemtjänster, K är kapital, L är arbete (labor), r är naturresurser, och e är flöden av energi. I bildform så kan den liknas såhär:

 

Denna är i princip ett rakt flöde istället för ett cirkulärt, där vi tar högvärdiga naturresurser och trycker igenom dom genom det ekonomiska systemet, och ut på andra sidan kommer lågvärdigt och utspritt avfall (enligt termodynamikens andra huvudsats). Skillnaden mot det ovanstående "kretsloppet", är att ökad tillväxt kräver ökade flöden av naturresurser genom systemet, och på en begränsad planet så är det inte möjligt med oändligt tillväxt. Dessutom så är motorn i denna modell inte människor, utan energi. Ökad tillgänglig energi innebär ökade möjligheter för matproduktion och annan produktion, vilket ger ett ökande antal människor med högre materiell standard. Utan denna ökning i energi så kan dock inte hjulen fortsätta snurra allt snabbare. Jämför man kurvorna för oljeproduktionen i världen med tillväxten i ekonomin och jordens innevånarantal, så ser dom överaskande lika ut, förvånande? En minskning i energitillgången kommer också minska den ekonomiska aktiviteten, och jämför man med peak-oil som skedde för några år sedan, och den ekonomiska krisen så sammanfaller även dessa. Är även detta förvånande? För att citera artikeln nedan: "Sedan dess [2006] har [olje] användningen i OECD-länderna minskat med 15 procent". Och hur har ekonomin utvecklats sedan dess i dessa länder?

Mer läsning:

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3498574.ece

Boken "Ecological economics" av herman daly (varifrån jag fått formlerna, rekomenderas starkt)

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Vad energikatalysatorn innebär

Av , , 2 kommentarer 2

I Oktober planeras en visning av en mycket viktig upptäckt av en italiensk uppfinnare i Grekland. Han tänker då visa ett helt nytt sätt att skapa energi, nämligen genom fusion, närmare bestämt kall fusion. Hans uppfining kallas energikatalysatorn, och går ut på att nickel under vissa förutsättningar bildar det tyngre grundämnet koppar samt överskottsenergi. Det är alltså till skillnad från fission, som sker i vanliga kärnkraftverk, där man delar atomer.

Detta är samma process som försegår i solen, och forskare har länge försökt återskapa denna process, så kallad hot fusion, varm fusion, men utan framgång. Nu har denne italienske forskare byggt ett 1 megawatts kraftverk som han kommer förevisa i inom kort.

Detta är en revolutionerande upptäckt som helt bryter världsuppfattningen inom många områden. Kall fusion har länge bedömts vara helt omöjligt, men nu om det visar sig vara möjligt kommer allt ställa sig på sin ända. Jag skriver om för att det fortfarande inte är säkert på att det fungerar, trots att han har fått ett italienskt patent på maskinen, samt ingått sammarbetsavtal med både amerikanska och grekiska företag. Demonstrationen i oktober kommer vara spiken i kistan för alla tvivel.

Med denna upptäckt blir vi inte längre begränsade av de fossila bränslena för vår energiförsörjning. Denna uppfinning, som ännu är i sin linda, kommer bedömt kosta 2 miljoner euro för ett 1mw kraftverk, som tillverkar varmvatten. Detta är långt under kostnade för t.ex. solceller, och räknar man att den producerar energi 24/timmar om dygnet och med i det närmaste 100% verkningsgrad så inser man att det är ett stort framsteg. Sen om man jämför det med de första datorerna eller med T-forden, så inser man att det kan kommma att ske en fantastisk utveckling.

Så pass billig, enkel och säker energi kommer förändra det mesta. Till att börja med satsningen på förnyelsebart. Vind, sol och annat kommer ha mycket svårt att konkurrera, och min bedömning är att det kommer vara en död branch om några år.
Ekonomin kommer få ett uppsving. Energi är och har alltid varit ett krav för ekonomisk tillväxt, och denna billiga energi kommer förändra livet för många, särskilt i de fattiga delarna av världen.

Rent praktiskt så säger uppfinnarna att kostnaden för energi från just denna apparat, "t-forden", kommer ligga på 1 cent per kilowattimme, alltså ungefär 9 öre. Dessutom kräver denna teknik inte stora anläggningar, typ kärnkraftverk, utan kan tillverkas i små moduler. 1 MW anläggningen består av ca 400 st 2,5kw moduler, och hela anläggningen mäter endast 2*2*3 meter, alltså en 10 fots kontainer. Detta gör det möjligt i framtiden att varje hushåll är självförsörjande med el och värme, i ett decentraliserat system. Man kan även tänka sig i framtiden att man bygger in bättre apparater i tåg, båtar, flygplan och kanske till och med bilar, eller varför inte cyklar?.

Energikatalysatorn kommer innebära att vi istället för ett "long emergency", alltså en tid med med allt mindre energi och allt större umbäranden, som fortsätter i nedåtgående riktning i 100-tals år, att vi då får mer av en "short emergency". Denna kris vi upplever nu blir då bara en övergångsperiod på kanske 5-10 år, tills dess att vi lyckats utveckla den kalla fusionen till en skala som räknas, byggt om all gammal infrastruktur, (bilar och liknande), samt styrt upp vår matförsörjning. Efter det så är det bara uppför, en värld med i praktiken oändligt med energi.

Energikatalysatorn och kall fusion kommer göra våra liv radikalt annorlunda, och kommer vara språngbrädan till ett samhälle som mer liknar science ficion än filmen "the road"

För otrolig att vara sant? Läs mer på Ny teknik.
 

Framtiden är här?

Av , , Bli först att kommentera 0

Om ni någon gång har sett en Science Fiction film, har ni då tänkt på hur energikrävande alla saker är? Det finns gigantiska rymdstationer, lasersvärd, rymdskepp, supersnabba svävare, teleportrar, superdatorer, laserkanoner, ja listan kan göras lång. Men varifrån kommer energin? Inte någonstans så ser man något spår av varken förbränningsmotorer eller kolväten. Snarare har man olika energiceller,  hyperdrives, warp cores och kanske fusionsreaktorer.

Nu i vår tid så har några Italienska forskare troligen upptäckt ett sätt att göra det som ingen trodde var möjligt, nämlig "kall fusion". Kall fusion har fått ett skamfilat rykte, sedan några forskare på 80-talet lurade världen att dom kommit på kall fusion.

Denna gången så är det dock förhoppningsvis annorlunda. Italienaren har jobbat på sin reaktor i flera år. Den är stor som en flyttkartong, och drivs med vätgas och nickel. Nicklet reagerar med vätet och bildar den tyngre metallen koppar, samt stora mängder energi. Forskarna spekulerar om att det handlar om bubble fusion. Man drev under visningen reaktorn med några hundra watt, och fick ut ca 10kW i form av värme. En anläggning med 100 sådana här enheter, med en effekt på 1 megawatt är på gång i Grekland.

Framtiden börjar nu!

Nytekniks artiklar