Etikett: the long emergency

Vad energikatalysatorn innebär

Av , , 2 kommentarer 2

I Oktober planeras en visning av en mycket viktig upptäckt av en italiensk uppfinnare i Grekland. Han tänker då visa ett helt nytt sätt att skapa energi, nämligen genom fusion, närmare bestämt kall fusion. Hans uppfining kallas energikatalysatorn, och går ut på att nickel under vissa förutsättningar bildar det tyngre grundämnet koppar samt överskottsenergi. Det är alltså till skillnad från fission, som sker i vanliga kärnkraftverk, där man delar atomer.

Detta är samma process som försegår i solen, och forskare har länge försökt återskapa denna process, så kallad hot fusion, varm fusion, men utan framgång. Nu har denne italienske forskare byggt ett 1 megawatts kraftverk som han kommer förevisa i inom kort.

Detta är en revolutionerande upptäckt som helt bryter världsuppfattningen inom många områden. Kall fusion har länge bedömts vara helt omöjligt, men nu om det visar sig vara möjligt kommer allt ställa sig på sin ända. Jag skriver om för att det fortfarande inte är säkert på att det fungerar, trots att han har fått ett italienskt patent på maskinen, samt ingått sammarbetsavtal med både amerikanska och grekiska företag. Demonstrationen i oktober kommer vara spiken i kistan för alla tvivel.

Med denna upptäckt blir vi inte längre begränsade av de fossila bränslena för vår energiförsörjning. Denna uppfinning, som ännu är i sin linda, kommer bedömt kosta 2 miljoner euro för ett 1mw kraftverk, som tillverkar varmvatten. Detta är långt under kostnade för t.ex. solceller, och räknar man att den producerar energi 24/timmar om dygnet och med i det närmaste 100% verkningsgrad så inser man att det är ett stort framsteg. Sen om man jämför det med de första datorerna eller med T-forden, så inser man att det kan kommma att ske en fantastisk utveckling.

Så pass billig, enkel och säker energi kommer förändra det mesta. Till att börja med satsningen på förnyelsebart. Vind, sol och annat kommer ha mycket svårt att konkurrera, och min bedömning är att det kommer vara en död branch om några år.
Ekonomin kommer få ett uppsving. Energi är och har alltid varit ett krav för ekonomisk tillväxt, och denna billiga energi kommer förändra livet för många, särskilt i de fattiga delarna av världen.

Rent praktiskt så säger uppfinnarna att kostnaden för energi från just denna apparat, "t-forden", kommer ligga på 1 cent per kilowattimme, alltså ungefär 9 öre. Dessutom kräver denna teknik inte stora anläggningar, typ kärnkraftverk, utan kan tillverkas i små moduler. 1 MW anläggningen består av ca 400 st 2,5kw moduler, och hela anläggningen mäter endast 2*2*3 meter, alltså en 10 fots kontainer. Detta gör det möjligt i framtiden att varje hushåll är självförsörjande med el och värme, i ett decentraliserat system. Man kan även tänka sig i framtiden att man bygger in bättre apparater i tåg, båtar, flygplan och kanske till och med bilar, eller varför inte cyklar?.

Energikatalysatorn kommer innebära att vi istället för ett "long emergency", alltså en tid med med allt mindre energi och allt större umbäranden, som fortsätter i nedåtgående riktning i 100-tals år, att vi då får mer av en "short emergency". Denna kris vi upplever nu blir då bara en övergångsperiod på kanske 5-10 år, tills dess att vi lyckats utveckla den kalla fusionen till en skala som räknas, byggt om all gammal infrastruktur, (bilar och liknande), samt styrt upp vår matförsörjning. Efter det så är det bara uppför, en värld med i praktiken oändligt med energi.

Energikatalysatorn och kall fusion kommer göra våra liv radikalt annorlunda, och kommer vara språngbrädan till ett samhälle som mer liknar science ficion än filmen "the road"

För otrolig att vara sant? Läs mer på Ny teknik.
 

Boktips: The long emergency

Av , , Bli först att kommentera 0

 

The long emergcy, den långa nödsituationen, syftar på den period av resursbrister och energibrister som vi håller på att gå in i, som jag skulle vilja säga att finanskrisen var startskottet på. Denna period kommer vara något helt annat än den oljerika perioden vi genomlevt de senaste 100 åren, och något vi kommer få vänja oss vid. Vi kommer aldrig tillbaka till dessa rika tider, om inget alternativ till olja hittas, något som då boken skrev inte fanns.

Boken är skriven 2005, men är ändå aktuell. Bland annat så förutspådde han den bostadsbubbla i USA som finanskrisen skulle kretsa kring.

The long emergency är också lång. 300 sidor liten engelsk text, den tog sin tid att plöja igenom, och är man  inte väldigt intresserad så är det inget jag rekomenderar.

Själva konceptet "long emergency", alltså en tid med sociala, ekonomiska, politiska,  och andra svårigheter, blandat med klimatförändningar,  i takt med att vi blir allt fler som ska dela på allt mindre resurser tror jag är ganska rätt. Men utvecklingen kan ändras, om man ser den nya utvecklingen inom fusionskraften, där "cold fusion" kanske inte är så långt bort.

Billig energi är den största faktorn i det som kommer ge upphov till "the long emergency", men med billig energi från fusionskraft så kommer det troligen bli mer av ett "short emergency". Dock är vår matförsörjning mer hjälpt av billig olja och gas än den är av el. Så det är troligen inom matförsörjningen nödsituationen kommer bli som störst, något som vi redan märkt av i bland annat egyptien.

Så min bedömning är att vi kommer få en period av olika mer eller mindre allvarliga "nödsituationer", men inte så lång och djup som denna boken vill mena på. Dock tror jag att mänskligheten mår bra av att sudda ut, vända blad och börja om på nytt, och göra oss av med gamla ohållbara vanor och system – och där kan en mer eller mindre lång nödsituation kan göra det möjligt.

The long emergency – den långa nödsituationen

Av , , Bli först att kommentera 0

I en artikel i New York Times intervjuar dom Richard Heinberg om "Peak everyting", alltså "produktionstoppen för allt". Han säger där följande:

“The real upshot is — the strong likelihood is — we’ll have less energy in the future, and it will be more expensive energy. We’re really looking at a different kind of society,” at least for the next 20 or 30 years before new breakthroughs emerge, he said.

Han säger alltså att det är mycket sannolikt att vi kommer ha mindre energi i framtiden, och att vi kommer få vänja oss med en helt annan sorts samhälle.

Jag kan inte annat än att hålla med. Vi är redan på väg mot en värld med mindre energi, något som märks på bland annat bensin och elpriset. Kärnkraftskatastrofen i Japan gör ju inte saken bättre, inte heller uteblivna veteskördar i ryssland , oroligheter i mellanöstern osv.

Han säger även i citatet ovan att det kommer ta lång tid att få till en övergång. Denna tid från nu egentligen till dess att alternativen kickar in kommer närmast kunna likna med en enda lång nödsituation – the long emergency. Det började 2008 med finanskrisen, och jag bedömmer det som mycket troligt att vi kommer få uppleva fler kriser av motsvarande storlek inom en nära framtid.

Hur förberedd är vi egentligen?

300 gånger fler vindkraftverk?

Av , , 6 kommentarer 0

I en debattartikel på Nyteknik skriver författaren att Sverige inte behöver kärnkraft. Det märks att han är en strålsäkerhetsexpert och inte en energiförsörjningsexpert.

För räknar man på det inser man snabbt att vi visst behöver kärnkraften.

Han hävdar att vi kan ersätta kärnkraften med sol och vindkraft på 10 år. Jag ska nu visa på den fruktansvärda orimligheten i detta påstående.

Till att börja med producerar vi ca 60 TWh kärnkraft per år. Vi producerar även 2 TWh vindkraft. Solkraft finns inte ens med på listan, så den kommer jag inte ens räkna på. Dessa siffror kommer från Energifaktaboken som ges ut av ÅF.

Utifrån ovanstående siffror så behöver vi alltså öka vår nuvarande vindkraftspark med 30 gånger mot för idag, och detta då på 10 år, helt orimligt!

Om man dessutom räknar in att vindkraften inte går att räkna med till 100%, då det inte blåser när vi vill, så blir siffran ännu värre. Robert Hirsh skriver i sin bok "The impending world energy mess" att man bara kan räkna med 5-8% av installerad vindkraftskapacitet finns som pålitlig kapacitet (Hirsh, sid 188).
Låt oss räkna med 10% för enkelhetens skull, detta skulle alltså kräva att man antingen installerar ett kompletterande bränsle för de övriga 90%, eller alltså då  bygger 10 gånger fler vindkraftverk.

Detta ger alltså att vi måste öka vår vindkraftspark med 300 gånger fler vindkraftverk än idag, på tio år, en helt absurd tanke!

Vi kommer behöva all tillgänglig energi i denna "Impending world energy mess" / "long emergency" som vi nu står inför, så även kärnkraften!