Edward Riedl (M)

Regimen i Iran visar sitt rätta ansikte – Omvärlden måste reagera

Av , , 8 kommentarer 0

Omvärlden har ett ansvar mot frihetstörstande människor i Iran. Regimen i Iran fängslar nu journalister från västvärlden, hotar andra demokratiska länder att inte lägga sig i eller kommentera utvecklingen i Iran och slår allt hårdare tillbaka mot den egna befolkningen när de ifrågasätter valresultatet. Det är en regim som uppträder allt mer desperat och aggressivt i sina kontakter med både sina egna medborgare och sin omvärld. Tanken på ett Iran med kärnvapen borde kännas allt mer obehaglig för fler länder än Israel.

När totalitära regimer begår rena övergrepp på sin befolkning eller försöker skaffa sig massförstörelsevapen måste omvärlden ingripa. I sista hand även militärt och utanför FN om det krävs.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

8 kommentarer

Vill svenska folket verkligen ha en (S)kattechock?

Av , , 2 kommentarer 0

Jag ser i senaste opinionsmätningen att (S) går framåt igen. Alliansregeringens jobbskatteavdrag innebär stora lättnader för vanliga svenska familjer med vanliga arbeten. Oavsett vilken retorik (S) använder är det vanliga arbetare som kommer att få betala skattehöjningarna.

Ett exempel: Han jobbar som busschaufför och tjänar 23 000 kronor i månaden. Hon jobbar som undersköterska och tjänar 20 000 kronor i månaden. Med alliansregeringens jobbskatteavdrag betalar de 32 000 kronor mindre i skatt per år jämfört med när (S) styrde för 3 år sedan.

Handen på hjärtat. Hur många fler jobb blir det om (S) får chockhöja skatterna på arbete igen? Fundera ordentligt innan ni lägger er röst i valet 2010 – Efteråt får ni leva med resultatet i 4 år.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

2 kommentarer

Satsa våra skattepengar på sjukvård, skola och äldreomsorg – Inte olika EU-projekt

Av , , 4 kommentarer 0

Kommuner och landsting kan växla upp lokala skattepengar med EU-bidrag. Går kommunen/landstinget in med en krona kan EU gå in med ytterligare en krona. Det innebär att tvivelaktiga projekt förverkligas med uppväxling av EU-medel där en satsad krona helt plötsligt blir två. Den enskilda kommunen/landstinget skulle aldrig ha gjort vissa satsningar om det inte vore för att det på så vis gick att förmera de satsade skattepengarna. Men med EU-pengars hjälp kan vi förverkliga många prejekt vi egentligen inte är beredda att betala för – Fantastiskt, eller hur! Problemet är bara att de där EU-pengarna som används också de från början kommer från samma skattebetalare, dvs oss själva.

Nej. Låt oss förhandla om hur våra egna pengar som inbetalats till EU faktiskt skall användas. Det är för mig fullständigt orimligt att kommuner och landsting som knappt har råd med kärnverksamheten (skolan, sjukvården och äldreomsorgen) idag satsar skattepengar på tokiga projekt bara för att få tillbaka EU-pengar. Dessa pengar gör bättre nytta i välfärden där personalen sliter för att utbilda våra barn, ta hand om sjuka och vårda våra äldre.

Se bild 7 i bildspelet.

DN:s ledarbildspel visar det fantastiska med EU-bidrag.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

4 kommentarer

IKEA lurades i Ryssland – Laglöshetens pris är högt

Av , , Bli först att kommentera 0

Enligt Kamrad är notan i Ryssland 1,5 miljarder kronor för bristande rättsäkerhet för IKEA. Frånvaro av lagar och regler samt efterlevnaden av dessa är viktiga förutsättningar för tillväxt och välfärd. Även om svenska löner är relativt höga jämfört med många andra länder är säkerheten stor kring vad som gäller i vårt land. Ett företag som etablerar sig i Sverige kan känna sig trygg med vilka rättigheter och skyldigheter de har. Dessutom fungerar den svenska arbetsmarknaden mycket problemfritt jämfört med många andra länder. Sverige rankas ständigt som ett av väldens minst korrumperade länder i världen. Det är något vi skall slå vakt om – Motsatsen innebär nämligen sämre rättstrygghet, lägre löner och ett sämre företagsklimat. Det är bara att konstatera att laglöshetens pris är högt för de stora flertalet människor.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

Fildelningen större än någonsin – Det är dags att lösa frågan om upphovsrätten

Av , , 1 kommentar 0

Ipredlagen fick endast en tillfällig effekt på fildelandet i Sverige och nivåerna är större än någonsin. Piratpartiet fick en plats i EU-parlamentet och valet 2010 närmar sig – Detta sammantaget gör att allt fler partier och politiker troligen vill passa i den här frågan.

Oavsett vilken åsikt människor har i frågan om fildelning tror jag alla är överens om att vi måste ha tydliga lagar och regler i Sverige. Däremot kan vi alltid diskutera hur de skall se ut. Skydd för ägande och upphov måste regleras av ett fungerande samhälle – Motsatsen vore anarki vilket jag tror få förespråkar.

Samtidigt finns det inskränkningar i äganderätten och begränsningar i upphovsskyddet. Det kan se olika ut och är inte från början givet exakt hur det skall se ut. Även om någon äger mark så gäller allamansrätten vilket givetvis är en inskränkning äganderätten. Ett läkemedelsföretag som forskat fram en ny medicin har en tidsbegränsning i sitt patent. Däremot har film och musikproducenter ett mycket starkt upphovsrättsskydd. All lagstiftning måste harmonisera med samhällets värderingar i stort för att vara legitim.

Den nya lagstiftningen har inte fått den effekt förespråkarna ville och fildelningen är större än någonsin. Frågan om skyddet av de egna ansträngningarna är en av de viktigaste och mest grundläggande frågorna för en fungerande rättsstat. Regeringen borde omgående sätta sig ner med socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet för att hitta en så bred lösning som möjligt på frågan med upphovsrätten.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

1 kommentar

Äntligen vill USA reglera finansmarknaden…

Av , , Bli först att kommentera 0

President Barack Obama meddelar nu att han avser att både utreda och reglera finansmarknaden. Det är en välkommen utveckling eftersom USA och England varit de stora motståndarna mot regleringar av den globala finansmarknaderna. Men det är viktigt att det inte slutar med amerikanskt navelskåderi. Europa och de stora ekonomierna i Asien (Kina, Japan och Indien) måste vara med i framtagandet av nya spelregler för de globala finansmarknaderna om det skall fungera. Men riktningen är god.

Alla vinner på tydliga gemensamma spelregler för den globala finansmarknaden.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

200 miljoner jobb har försvunnit till följd av den globala krisen

Av , , Bli först att kommentera 0

ILO (internationella arbetsorganisationen) uppskattar att 200 miljoner arbetstillfällen världen över försvunnit till följd av den globala krisen. Risken för ökad protektionism och handelskrig är de största hoten mot en återhämtning i världsekonomin. Dessutom vore det förödande för oss som litet exportberoende land om andra länder stänger delar av sina marknader eller inför olika handelshinder. Handel mellan länder och konkurens måste fortsätta för att det västerländska välståndet inte skall minska.

Det är bra att Sveriges arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M) aktivt deltar i det internationella arbetet för att säkerställa en så fri världshandel som möjligt. Förutsättningarna för en fortsatt stark svensk exportsektor skapas i samtal med andra länder.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

Medlemmarna eller (S)-partiet – Fackliga socialdemokrater företräder vem?

Av , , 1 kommentar 0

Igår satt jag på ett möte i Stockholm där de olika fackförbunden hade representanter med. Kvinnan mitt emot mig hade en (S)-nål i slaget vilket givetvis gjorde att jag trodde hon var socialdemokrat. När jag bemötte hennes argument och då refererade till henne som socialdemokrat reagerade hon. Nej hon representerade minsann facket under det här mötet.

Vem representerar egentligen dessa fackliga socialdemokrater? Är det medlemmarna eller (S)-partiet?

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

1 kommentar

Alliansregeringen får beröm av IMF för hanteringen av finanskrisen

Av , , Bli först att kommentera 0

Trots att alliansregeringen fått mycket kritik av socialdemokrater och fackliga socialdemokrater får alliansregeringen och de statliga myndigheterna betyget mycket väl godkänt av IMF (Internationella valutafonden). De delar regeringens syn på att inga fler penningpolitiska åtgärder behövs i dagsläget. Detta innebär att all kritik mot alliansregeringen faller platt till marken. Hade Mona Sahlin (S) styrt Sverige med sina vänner i (V) och (MP) hade statens utgifter skenat samtidigt som skatten för vanligt folk chockhöjts – Sverige hade med en sådan politik hamnat i en negativ och olycklig spiral som hade varit svår att häva.

Hela världsekonomin har drabbats hårt av finanskrisen och lågkonjunkturen. Sverige har så här långt klarat sig bra trots att vi är ett litet exportberoende land. En fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik kommer att löna sig i längden. Alliansregeringen har trots de politiska riskerna konsekvent vägrat att falla till föga för kortsiktiga och populistiska beslut.

Alliansregeringen behöver nytt förtroende i valet 2010. Inte som tack för väl genomförbart arbete under krisen – Alliansregeringen behöver nytt förtroende i valet för att fortsätta en jobbvänlig och ansvarsfull ekonomisk politik.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

Varför skall vuxna skattebetalare ta ansvar för ungas sexliv?

Av , , Bli först att kommentera 0

Läkaren Anders Milton föreslår att ett abortregister skall startas samt att dagen efter piller och kondomer skall delas ut gratis på skolorna samt att p-piller skall subventioneras. Syftet är som alltid gott när dåliga idéer lanseras. Tanken att bidra till färre oönskade tonårsgraviditeter och aborter är självklart behjärtansvärt. Men det vore intressant att se det vetenskapliga stödet för Anders Miltons slutsatser samt vilka effekter hans förslag får på sexuellt överförbara sjukdomar.

Västerbottens läns landsting är idag det enda landstinget i Sverige som inte subventionerar eller delar ut gratis p-piller till ungdomar. Trots det har vi under lång tid haft färre tonårsaborter än övriga Sverige. Dessutom är kondom det enda skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar. Det innebär att dagen efter piller och p-piller riskerar att minska användandet av kondom.

Dessutom kan man fundera kring vilka signaler vuxenvärlden sänder till våra yngre om vi delar ut dagen efter-piller och p-piller på skolorna. Borde inte föräldrarna lära sina ungdomar ansvar och säker sex istället för att skattekollektivet skall överta uppfostran i form av tvivelaktiga åtgärder?

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera