Egons blogg

Inlandssjukvården?

Av , , 2 kommentarer 31

 

Att det sker en befolkningsförändring i inlandet måste vi alla inse och hur påverkar det, den framtida sjuk- och åldringsvården i inlandet? Finns det någon långsiktig planering för det i kommuner och landsting? Jag har fått det intrycket, att planeringen styrs helt efter budget och inte efter brukarnas behov eller det som krävs för tillväxt i samhället. Många företrädare för kommun och landsting, pratar mycket om samarbete. Är det för ekonomins bästa eller för brukarnas bästa?

Jag tycker att kommuner och landsting, gemensamt ska sätta sig ned och göra en långsiktig plan, på hur vi ska lösa dessa frågor i framtiden.  I dag håller många kommuner på att centralisera all åldringsvård till ett ställe i kommunen. Lanstinget sitter på sin kammare och planerar för sjukvården i inlandet. Tänker sjukvården också centraliseras, till en eller några platser i länet? Det pratas om att riva sjukstugor och bygga nytt till åldringsvården. Vem betalar vad? Allt kommer ur samma börs tycker jag.

Hur kommer sjukvården i inlandet att utvecklas? Får vi behålla våra sjukstugor med läkare och akutplatser? När vi ser hur landstinget gör i Dorotea, måste man ta sig en funderare, över vad som är på gång.
För att stoppa utflyttning och förlora skatteunderlag, krävs att samhället behåller all service, som är viktig, för att folk ska flytta in till dessa små kommuner. Ambulans, sjukstuga, skola och äldreomsorg är sådana delar som måste finnas och fungera. Företagen, som är de som skapar tillväxt i kommunen, blir utan arbetskraft när folk går i pension och ingen vågar flytta in till dessa kommuner.  Denna trend måste stoppas.

2 kommentarer

Vem sätter nivån?

Av , , 1 kommentar 39

image

(Klicka på bilden för större text)

Detta är en reservation som Åseles högste politiker skrivit. I innehållet finns inget, som har med en reservation att göra. En som säger sig representera demokratin, reserverar sig mot att beslutet tagits med stöd av minoritetsskyddet. Minoritetsskyddet är till för att demokratin inte ska kunna missbrukas. Det tycker han är fel, en demokratins förespråkare.

I det mittersta stycket, röjer han sin okunnighet om hur det praktiskt fungerar i en kommun eller är det ett försök att smutskasta oppositionen? Det är inga pengar som ”frusit” inne, allt pågår som vanligt. Det är bara projekteringen av Bofinken, som gjort en paus och några pengar för ombyggnad av Bofinken under 2014 finns inte. Beslut om ombyggnad av Bofinken, saknas också. Det finns inga fakta i övrigt, kring hans påståenden kring ökade kostnader, datorer och asfaltering. Det finns beskrivit i min blogg i går.

I tredje stycket sätter han nivån på den politiska debatten. Är det så här, vi förväntar oss att kommunens högste politiker ska uttrycka sig? Samverkan innebär inte att man ska vika sig för majoriteten i alla frågor. Vår vädjan att lyfta ut ärendet om Bofinken, redan vid arbetsutskottets möte, fann ingen förståelse hos majoriteten.  Om man lyssnat till det, hade frågan varit i ett annat läge.

Att hålla sig till sakfrågan och komma med sakliga argument, är något vi tycker ska vara riktmärke. En reservation av det här slaget, är under lågvattenmärket och inte en rad är rätt. Inte ens paragrafen för ärendet är rätt, det ska vara § 8 och inte § 6.

”Dumhet är alternativ intelligens” av Tage Danielsson.

1 kommentar