Egons blogg

Dåliga förlorare?

Av , , Bli först att kommentera 37

 

Vi har fått uppleva många val världen över, där diktaturer blivit bortröstade, men vägrat erkänna förlusten. Ledarna har med fusk och våld, klamrat sig fast vid makten. Utvecklingen har stannat och korruptionen vuxit sig starkare. Människor har blivit dödade, stympade, plundrats eller drivits på flykt. Något som ingen av oss vill uppleva.

I vår del av världen, när ett politiskt parti förlorar ett val, analyseras förlusten och ledarna brukar avgå eller bytas ut. Samma regler, som när ett fotbollslag förlorar i en serie, ledningen byts ut. I de flesta fall brukar en förändring i ledningen, ge resultat på något vis. Ju större förlust, desto fortare byts ledningen ut.

Om ett politiskt parti förlorar halva sin väljarkår och inte gör någon förändring i ledningen, hur tänker man då? Partiet tackar nej till samarbete med övriga partier och klargör att man kommer att motarbeta allt. Har man tagit efter diktaturernas filosofi?

Att ett sådant agerande slår mot medborgarna, tycks de inte förstå. Har man över huvud taget någon gång, haft fokus på medborgarna och arbetat för dessa? Är det maktbegär och egen vinning, som driver sådana ledare? Viket resultat vill man nå med nästa val? Försvinna helt eller återta makten?

Nu får vi hoppas att det inte finns sådana ledare och partier, som jag beskrivit, i våra trakter. Det normala är, att man accepterar väljarnas val, söker breda politiska lösningar, för att skapa ett bra samhälle för alla. Det parti som har majoritet, har ett stort ansvar mot väljarna, men det har även partier i minoritet.
Alla politiska partier, vill förverkliga sina idéer och det gör man genom att övertyga andra, som har en annan uppfattning och genom samarbete över partigränser. Alla politiska partier, vill sin kommuns bästa, får vi hoppas.

”Kom ihåg att hälsa på folk, medan du är på väg uppåt. Du möter dem igen, när du är på väg nedåt”. Av Oluf Steen.

Trevlig Helg!

Bli först att kommentera

Så blev det!

Av , , 1 kommentar 32

 

Valet gick bra, men den samlade oppositionen (ÅP, FP, C)nådde inte egen majoritet. Det blev tre block Åselepartiet, FP, centern ett block, S+V ett block och Opinionen det tredje. Åselepartiet inbjöd alla partier till möten, där vi berättade om våra visioner, om ett brett styre av vår kommun.  I det andra mötet, klargjorde S+V sin ståndpunkt, att man skulle gå i opposition.

Efter detta klara besked, fortsatte vi våra samtal med OP, som ledde fram till en valsamverkan mellan ÅP, FP, C och OP. Det innebär inte att vi skall samarbeta politiskt, det gäller bara personval till styrelser och nämnder under mandatperioden.

Vår tanke är, att Åsele nu skall styras, av en ledningsgrupp som representera fyra partier, det optimala hade varit om vi hade varit alla sex partier. Möjligheten fanns och finns fortfarande. Det innebär inte, att vi alltid kommer att vara överens, men det är en garanti för att frågorna kommer att diskuteras.

Sedan försökte vi få ut en korrekt information i media. Trots skrivna papper blev det svårt för media, att tolka det, som vi hade tänkt förmedla. Jag tar ett kort förtydligande.

Anders W. kommer att vara den som är fullmäktiges ordförande, näringslivstiftelsens ord.f och den som arbetar med företagsfrågor, företagsbesök och kommer att arbeta med att lyfta Åsele på företagsrankningen. Han kommer att vara den som representerar Åsele utåt vid olika tillfällen. Att klippa invigningsband, kommer också att förekomma får vi hoppas. Han blir vår ”Borgmästare”. (Nytänk, vi tillhör Europa)

Brage S. blir K-råd/deltid och KS-ordf. Han kommer att ha ansvar för interna kontakter, ärendeberedning, etc.
Min uppgift blir k-råd/deltid med ansvar för externa kontakter, 3-kom, Region8, etc. Leda utredningar av viktiga frågor.
Jonas T. Op-råd/deltid, vice ordf.ks, med arbetsuppgifter i samråd med K-råden.

Denna ”laguppställning” kommer inte att överstiga dagens kostnader för ett K-råd 100% och ett oppositionsråd. Vi kommer att arbeta för att under mandatperioden vara nere på 50% kommunalrådstjänst.

ÅP,FP och C kommer att arbeta tillsammans under mandatperioden. Vi kommer vidare att arbeta in kvinnor och yngre människor i politiken under perioden. Det kommer att synas tidigt får vi hoppas. ”Vi har en plan” för det.

Så här ser förutsättningarna ut för kommande match, som pågår i fyra år framåt, med start 1/1 2015. Vi har resultatet 2018, så jag tycker det är för tidigt, att se resultat, alla fel och brister, innan matchen börjat. Jag tycker att ni ska ägna er åt att summera resultatet av innevarande match och summera vad det blev för resultat av nuvarande lag, som leder vår kommun. Tala om vilket resultat vi har att slå. Lev väl!

”Den som aldrig tänker färdigt, får aldrig något gjort”. Italienskt ordspråk.

1 kommentar