Egons blogg

Svar på dessa frågor, avgör vad som är lögn?

Av , , 1 kommentar 46

 

Att kalla någon för lögnare, när man inte har någon annan lösning på den uppkomna situationen, är en alldeles för enkel väg.
”Det vore bättre om respektive parti talar om vad man själv gjort, vill göra eller vem som ska företräda dom. Istället så sprider man osanningar om de övriga” skriver Peter i sin blogg. Ingen dum idé, men varför börjar han inte själv och föregår, som det goda exemplet.

  1. Han kan till ex. börja med att tala om vilka insatser han gjorde för att behålla fyra företag och femton arbetstillfällen i Fredrika. Datum, insats och vilka som gjorde vad, ger ett tydligt svar.
  2. Trettiofem personer flyttar från Fredrika och vilka insatser vidtogs för att stoppa det? Enklast är även här, att komma med datum, insats och vilka personer som var delaktiga i insatsen.
  3. Hur stor blev nettobesparingen av förändringen av Fredrika skola? En redovisning av den samhällspåverkan som förändringen orsakade är på sin plats.
  4. I ambulansfrågan skulle det vara bra med datum, deltagare på förhandlarna och vilka som drev frågan på att ha en ambulans och inte en akutbil. I detta sammanhang kanske vi kan få veta vad som var viktigast, kommunens budget eller befolkningens trygghet eller ”storebrors” höjda finger. Ni kanske bara hade att ställa in er i ledet? Det är för enkelt att skylla bara på landstinget.

Det är några frågor han kan börja förklara för väljarna.
Det är väljarna i Åsele, som kryssar fram sitt kommunalråd och det respekterar vi. Om det nu är så, att det är mig Peter åsyftar i sin blogg, förväntar jag mig att han bevisar min lögn eller ber mig om ursäkt.

”Det är bättre att lära sig sent än aldrig” av Publilius Degas.

 

1 kommentar

Hur röstar du?

Av , , Bli först att kommentera 28

 

För många väljare, är partinamn viktigare än innehållet i partiet. Man röstar som man alltid gjort. I många fall, har man ingen koll på vad ens röst kan ha för effekt på samhällsutvecklingen. Att rösta på SD, för att man har en knepig uppfattning om vår invandrarpolitik, kan få stora konsekvenser på allt annat, förutom vår invandrarpolitik. Man ser inte helheten.

Då det gäller kommun- och landstings-politiken, som står medborgaren närmast, tycker jag man ska göra en återblick på den gångna mandatperioden. Blev det som du förväntade dig utvecklingen? När du lade din röst på S och MP i landstingsvalet, förväntade du dig att vårdplatser skulle försvinna, sjukstugor stängas och ambulanser dras in? Gjorde du det, så röstade du rätt.

I kommunen såg S till att stödja landstinget i indragningen av ambulansen, som ledde till att ett företag med fem anställda på orten försvann.
Fyra företag som flyttar och med dem femton arbetstillfällen och 35 personer från Fredrika. Duvan läggs ned och skolan i Fredrika töms på elever. Flera arbetstillfällen försvinner från den offentliga sektorn i Fredrika. Allt detta händer, genom att S + V fattar ett beslut med röstsiffran 16-15.

Du som röstar, tänk på vad som har hänt under mandatperioden och hur du vill ha det i framtiden. Det är inget fel att rösta på olika partier i kommun-, landsting- och riks-dagsvalet. Det är folket som ska välja hur vårt samhälle ska utformas och vilka politiker som ska förverkliga deras önskan. Det som händer i kommunpolitiken ska inte styras av vad partiet heter, det är politikerna som ska förverkliga medborgarnas önskemål genom att skapa breda samförståndslösningar och inte låsa fast sig i någon form av partipolitik och maktarrogans.

Åselepartiets enkla ideologi: ”Kommunen ska drivas utifrån vad som är bäst för de som bor i Åsele kommun. Partipolitisk hänsyn får inte vara styrande”. Ha det i tankarna när du går för att rösta.

Större delen av livet går åt till att säga ”Det är för tidigt” och sedan ”Det är för sent”. Av Gustave Flaubert.

 

Bli först att kommentera

En fundering.

Av , , Bli först att kommentera 21

 

När man läser hur majoriteten i Åsele nonchalerar nära 40 % av befolkningen, måste man fundera över hur S kan annonsera, om att ha människan i centrum och vad menar man med detta uttryck. Pensionärer verkar vara något som man inte behöver lyssna till. Det här med äldreboende och gamlas behov, tycks s-ledningen i Åsele kunna mycket bättre än brukarna. Kan det vara så? Ja man får den känslan, när man läser nedanstående artikel.

Det enda riktiga misstaget är något, som man inte lär sig något av, skrev John Powel
—————————————————————————————————————————

Tänk om S+V i Åsele

PRO och SPF har i Kommunala pensionärsrådet (KPR) enats om ett program med god kvalitet för äldreboenden i Åsele. Föreningarna vill behålla de små enheterna med redan väl fungerande boenden som Tallmon i Åsele och Duvan i Fredrika. Bofinken vid Åseborg vill PRO och SPF inrätta som trygghetsboende. Där behövs då inte några omfattande ombyggnationer. Programet medför på kort sikt visserligen inga personalbesparingar, men i stället möjlighet till att välja alternativ på längre sikt. Det är värdefullt när relativa andelen äldre ökar när befolkningen totalt minskar. KPR:s förslag bidrar till att behålla valfriheten och till att tänka om.
Kommunfullmäktiges i Åsele majoritet har nyligen beslutat mot brukarorganisationernas förslag. Beslutet innebär en centralisering av boenden för äldre till Åseborg. Det avser att spara 5-7 tjänster och därmed 2-3 mkr. För att uppnå det resultatet krävs en ombyggnad som uppges kosta 15 mkr eller rent av mer. Tänk om!
En äldreomsorgsplan är på väg att utformas. Då bör det framtida vård-och omsorgsbehoven analyseras och samhällets förändringar beaktas. PRO och SPF menar att Kommunfullmäktiges beslut genom att flytta fungerade demensboenden, en stor investering och en ombyggnation vid Åseborg motverkar detta. Möjligheten att i äldreomsorgsplanen förutsättningslöst utforma ett långsiktigt boendeprogram för äldre personer och av god kvalitet låses upp. Så-tänk om.
PRO och SPF är inte nöjda över att vi genom insändare måste påkalla politikens intresse för brukarorganisationerna. Men vi känner oss nödsakade då skrivelser den vanliga vägen ej besvaras. Så tex  lämnade brukarföreträdarna i KPR in en skrivelse i november 2013. En annan av ordförandena i PRO och SPF i december 2013. Dessa har ännu ej behandlats av kommunstyrelsen. Tänk om!
Om Åsele kommun väljer att inte visa respekt för äldre personers förträdare då borde respekt för förvaltningsrättens intensioner visas. Tänk om!

Åsele i maj 2014
Bert-Rune Dahlberg. Ordf.PRO
Sven-Gunnar Håkansson. Ordf. SPF

Bli först att kommentera

Förlusten av en vän.

Av , , 1 kommentar 33

 

I mer än 40 år hade jag varit ytligt bekant med honom, jag kände hans far bättre. Min känsla för honom var ganska neutral. Visst hade vi pratat med varandra om olika saker, då vi båda var intresserade av idrott och Åsele.

Så kom en dag, när jag blev tillfrågad om att kasta mig in i politiken. Jag var pensionär och sa ja till erbjudandet. Min blivande vän var engagerat i ett annat parti och vi var inte eniga i alla frågor. Jag insåg dock ganska tidigt, att han hade kvalitéer, som jag och många andra saknade och att han skulle vara till stor nytta för Åsele. Det var säkert många andra, som också tyckte det.

För cirka två år sedan blev det en möjlighet för mig, att föreslå honom till kommunstyrelsen. Efter det arbetades det upp en vänskap mellan oss, som jag var väldigt glad över. Han var alltid lugn och balanserad, så jag bollade många frågor mot honom. Vi ringde varandra nästan varje dag under veckorna och bytte synpunkter i olika frågor.

”Tror du inte vi ska försöka osv—” eller förslaget och ”eller vad tror du?” Uttryck, som manar till eftertanke, av en klok man som inte längre finns med oss. Jag saknar Lars-Bertil.

”Livet är inte de dagar som gått, utan de dagar man minns.” av Pjotr Andrejevitj Pavlenko.

1 kommentar