Egons blogg

Svar till ”Åsele tar stora risker”.

Av , , 1 kommentar 37

1. Ett värsta fall scenario är ju inte svårt räkna på, det kan ju man själv räkna på, men det kommer info om ett scenario på KF och även om man skulle få något åt det hållet ger affären överskott! Och överskott i Åsele Kraft och Åsele Energiverk kan STÄRKA den kommunala budgeten genom utdelningar från dotterföretagen!
2. Lånetaket, dom räknar med att vi skulle tappa 60 pers per år….det innebär ca 7 mkr lägre möjligheter till lån. Notera dock att vi bara tappat 7 pers 2015 vilket påverkar låneunderlaget först 2017 och då med ca 0,7 mkr. Samtidigt kommer vi att i kommunkoncernen amortera ca 6 mkr per år före Åsele Kraft och inkl Åsele Kraft ca 8,5 mkr. Det innebär att vi utökar låneutrymmet med 8.5 mkr varje år. Efter de fem första åren har vi ökat låneutrymmet med 42,5 mkr. Det motsvarar mer än halva det låneutrymme, vi tar i anspråk, för ett köp av Åsele Kraft. Någon lånekris kommer inte att uppstå.
3. Fel om information? Säljarna ville ha en grannlaga hantering och det innebar ej offentliga förhandlingar inledningsvis. Dock info till politiken 6/5 före avsiktsförklaringen den 8/5 och sedan mer info till politiken den 18/5 och gemensamt beslut om Pressrelease den kvällen vilket gick ut 19/5 och var i VK 20/5 . Således informerades politiken före media! Både kommunchef och ekonomichef har också deltagit vid olika tillfällen.
4. Vi har varit tre personer som förhandlat med säljarna. Anders Westman, Egon Persson och Bo Nordström. Den sistnämnde har lång erfarenhet av liknande affärer. Kommuninvest, som är tänkt långivare, har granskat affären med egen experthjälp med erfarenhet av liknande affärer. Även kommunens revisor Anneth Nyqvist har granskat kalkylerna. Ingen har avrått till affären.
5. Peter L var med 10/8 vid andraförhandlingen och avsiktsförklaringen i Umeå….kommenterade inte en enda sak då! Helt tyst! Där deltog också kommunchefen.
6. Anders Westman har erbjudit sig förtydliga för alla som vill, Opinion har accepterat detta men S vill inte ha Anders information, varför?
7. Varför har ingen, ingen alls!, pratat med Roger Jansson på Åsele Kraft? Kan man verksamheten bättre än de som jobbar där?
8. Att genomföra denna affär innebär att vi behåller arbetstillfällen i Åsele och det visar på framtidstro för vår byggd. Skribenterna frågar bara efter ett ”I ett värsta fall scenario”, inte om strömpriserna skulle stiga och vinsten skulle bli ännu större. Den möjligheten finns också. Åsele Kraft har funnits i 101 år och alltid gett vinst.
Den som följer med eldebatten, vet att i dag finns det inget elöverskott och håller kylan i sig, kommer man tvingas höja elpriset. Detta på grund av att man måste börja produsera ström med oljedrivna anläggningar. Avvecklas kärnkraften 2020-2021, var hamnar elpriset då?
”Att veta det rätta och inte göra det, är brist på mod” av Konfucius.

1 kommentar

Åsele Kraft

Av , , 2 kommentarer 26

Vad folk funderar över nu, är köp av Åsele Kraft och att det ska slå mot den kommunala driftsbudgeten. Men hur vet ingen? Blir det tillskott i kommunens kassa?

Vi har genom åren investerat 80 miljoner kronor i vårt Värmeverk på Norrstrand. Hur mycket har det påverkat kommunens budget? Med inte en enda krona. Värmeverket amorterar 2.5 miljoner årligen på sina lån och ger Åsele kommun en aktieutdelning på 5-600.000 per år. Inget tas ur kommunens kassa, kommunen får inkomster från Värmeverket, tack vare den gjorda investeringen som betalar sig själv.

Det blir samma förfarande vid ett förvärv av Åsele Kraft. Värmeverket köper Åsele Kraft. Åsele Kraft betalar lånen och ger en avkastning till Kommunen, vilket ökar våra inkomster. Åsele Kraft har dubbelt så stor omsättning, som Värmeverket. Avkastningen i Åsele Kraft är 14%, om man ser det på ett snitt över de senaste 5 åren. Kom till Kommunfullmäktige den 11 januari får du fullständig information om affären.

Varför vill vi detta? Större delen av kommunens driftsbudget är lönekostnader, som årligen stiger med ca.3,5%. Det innebär att man måste öka inkomsterna med minst 3,5% för att göra ett nollresultat. Det finns två vägar att gå, 1: ta bort verksamhet och personal motsvarande löneökningen 2: öka inkomsterna. Det första alternativet innebär att vi måste lägga ned verksamheter, försämra skola, äldreomsorgen och ungdomsaktiviteter. Hur gör vi när vi inte har fler att avskeda? Vi kan inte låna till driften, som några tycks tro.

Vi måste satsa på att öka inkomsterna och befolkningen. Att ta bort arbetstillfällen, gör att befolkningen minskar vilket ger mindre skatteinkomster. I 2015 års budget var det budgeterat med att Åsele kommun skulle minska med 60 personer, nu blev det bara 7 mindre och det innebär att vi får 2,5-3 miljoner mer i skatteutjämningsmedel.

Åsele Kommun köper ström + nätavgift för 3,3 miljoner + moms &skatt per år. Det betalar vi till oss själva om vi äger Åsele Kraft

”Skuggorna innebär bara, att det finns ljus i närheten”
God fortsättning på det nya året!

2 kommentarer

Migrationsverket, ta ert ansvar!

Av , , 5 kommentarer 21


Åsele kommun har 2825 innevånare och vi har 260 utlandsfödda varav ca 100 är flyktingar i någon form. Det är inget problem för Åsele kommun, som ligger femma av de kommuner, som tar emot flest flyktingar. Vi har stor vana att hantera flyktingar, då vi sedan 80-talet varit mottagare av flyende människor från jordens alla hörn. Vi är 39 olika nationaliteter i vår kommun.

För ca två veckor sedan fick vi veta att Åsele Wärdshus skulle bli hem för ytterligare 280 asylsökande. Det är en ökning av vår befolkning på 10%, det motsavar 12000 till Umeå. Problemet blir mycket större i Åsele, än i Umeå. Vi har bara ett hotell i Åsele och det blir stängt för andra gäster, som inte är flyktingar. Hur skulle Umeå reagera om 12000 asylsökande skulle förläggas i hotellboende? 6000 är barn som ska ha skolgång och 6000 vuxenutbildning? Allt detta skall ske på en månad. Skulle det bli några reaktioner?

Åsele kommun ska satsa drygt 4 miljoner på turistnäringen och så har vi tappat vårt enda hotellboende. Kulturlivet får sig också en stor knäpp, teater och andra kulturutövare har ingen stans att övernatta på i Åsele. Under Åsele Marknad blir det svårt, då både polis och artister brukar bo på Åsele Wärdshus.  Åsele Marknad, som har stor betydelse för att vi ska kunna upprätthålla en god samhällsservice resten av året, hur kommer den att utvecklas? Hur slår det på vårt samhälle i stort?

Staten kräver att alla kommuner tar sitt ansvar i flyktingsfrågan och det gör vi. Vilka krav kan vi ställa på migrationsverket? Det minsta man kan begära är, att när upphandling sker, kolla upp vad kommunen har för synpunkter kring det tänkta boendet i kommunen.  Det har funnits andra lösningar. Åsele Wärdshus har varit en tillväxtmotor för Åsele och har haft ett otroligt gott ryckte, som lockat besökare att återkomma.
Migrationsverket har genom sin placering av asylsökande på Åsele Wärdshus, tagit ifrån oss utvecklings-och inkomst-möjligheter, samtidigt som vi fått kostnader som migrationsverket inte ersätter fullt ut. Hur slår det på industri och besöksnäring? Hur positiv blir man av ett sådant handlande?  Hur påverkas samspelet mellan asylsökande och lokalbefolkningen? Vem ska vara solidarisk med vem?

Det är inte flyktingarnas fel, att vi hamnat i denna situation.

5 kommentarer

På gång

Av , , Bli först att kommentera 22

 

Nu är höstens politiska arbete i full gång och förväntningarna är stora på oss som styr. En del saker har hänt, om ni tittar er omkring. Jägerlappen har fått ny färg, så har också en del hus fått. Arbetet med att iordningsställa nedre parken är på gång och den blir i princip, som den var på 60-talet får vi hoppas. Hembygdsföreningen har fått en ordförande och kyrkan är under reparation. Jag vill inte påstå att det är vår förtjänst att detta har hänt, men vi har inte varit emot.

Jag besökte Fredrika och Vattenfall söndagen den 16/8 och fick möjlighet till en del intressanta samtal med vattenfalls personal. Vi får se vad det kan ge. I övrigt var det mycket folk och fredrikaborna bjöd på sig själva och även där blev det en hel del intressanta samtal.

Många har höjt rösten och skrikit att vi ska säga upp våra samarbetsavtal med landstinget. Att inleda förhandlingar, genom ett sådant förfarande, är ingen bra början på förhandlingar. Vi har inlett samtal med landstinget och båda är vi överens om att det är medborgarna vi ska ha i fokus.  Tanken är att vi ska se över alla möjligheter till samverkan, för att ge bra service till medborgarna. I det resonemanget ingår akutbilen och där hoppas vi komma till en för oss bra lösning.

Turistprojektet INTILL är nu beviljat och igångsatt. Nu är det näringen som har majoritet i styrgruppen och nu är det upp till företagarna att engagera sig och utveckla vår region som turistort. Vi har fixat pengarna och krattat manegen, en bra fördelning. DSL, som ni läst om i tidningarna, är en viktig bit i turistutvecklingen och är inte så dåligt som tidningarna gör gällande. Det får framtiden utvisa.

Affären med Åsele Kraft fortskrider och i slutet på september vet vi hur det går. Vi ser ljust på saken och det kommer att betyda mycket för vår kommun. En affär av den här storleken, genomförs inte om det inte råder full enighet inom politiken. Det är både arbetstillfällen och inkomster för kommunen och hela affären kommer att redovisas om det blir affär.

Det bästa sparar jag till sist. I dag fick vi besked om 20-30 nya arbetstillfällen i Åsele och det kan bli att en del hamnar i Fredrika. Mera information kring detta kommer senare.

Om ni har funderingar över något, är det bara att ni hör av er. Det är bättre än att börja skriva på FB och andra media och skapa spekulationer. Vi har inga hemligheter, om det inte är nödvändigt att skydda tredje part.

”Små saker vi fått gjorda, är bättre än saker vi planerar att göra”. Av Okänd

Bli först att kommentera

”Tystnad säger mer än ord”?

Av , , 3 kommentarer 18

 

Nu är årets marknad över och de som arbetar med marknaden har åter gjort ett bra jobb. Vi måste anpassa marknaden till nya tider, om vi ska ha den kvar. Åsele marknad är ett opolitiskt arrangemang, som alla politiker står bakom. Här ska inget politiskt parti eller politiker profilera sig. Här är det Åsele kommun som är i fokus och det är marknadsgruppen som styr och ställer över alla arrangemang.

Att behöva tala om vad man gjort, innebär det att ingen i omgivningen märkt att man gjort något? Så kan man tycka i många situationer och fundera om man inget gjort? När man får höra av folk på gatan att det syns förändringar, det är då man är på rätt väg. Det ska märkas vad man gör, allt annat är ett misslyckande. I privat företagande är det snabba beslut, i politiken tar det längre tid och på sex månader hinner man inte mycket.

Vi har regelbundna offentliga dialogmöten både i Åsele och i Fredrika. Där informerar vi och folk får ställa frågor och komma med förslag på idéer, på hur vi ska utveckla vår kommun. Hit är alla välkomna att delta och ställa frågor. Då slipper vi en massa osanningar, som publiceras i olika media. Det går även bra att bjuda in mig eller ringa, om det finns funderingar. Vi är till för folket och inte folket för oss. Det gäller både politiker och den kommunala förvaltningen.

Det som är hetast nu är budgeten. Där har det de senaste 50 åren varit praxis att minska personalen för att få budgeten att gå ihop. Där har det varit kvinnodominerande arbetsplatser som har varit föremål för neddragningar. Vad gör vi när vi inte kan sparka mer folk?

Jag anser att vi måste förändra verksamheter i grunden och sluta ”att göra som man alltid gjort”. Vi måste säkerställa alla lagstadgade åtaganden vi har och se över driften.  Alla kommunala verksamheter måste granskas och ifrågasättas. Håller vi på med saker vi inte ska? Har huvudsysslan blivit en bisyssla och bisysslan en huvudsyssla?  Vi måste skapa verksamheter som klarar sig långsiktigt och jag ser stora möjligheter att vi lyckas med det, men det kräver tålamod.

Vi måste arbeta med att öka intäkter genom att öka den kommunala dragningskraften, så att folk vill bosätta sig i vår kommun. Utveckla den kommunala verksamheten, så att budgeten går ihop långsiktigt. Inte avveckla den kommunala verksamheten för att få den att gå ihop kortsiktigt.

”Människor förstår inte hur stor inkomstkälla sparsamheten är” av Marcus Tullius Cicero.

3 kommentarer

”Dukat bord”?

Av , , Bli först att kommentera 22

 

Nu har det gått ytterligare en månad, fylld med ett blandat innehåll av kommunala överraskningar. Jag förstår att folket väntar ivrigt på de stora förändringarna. Vi kom till ett avdukat ”smörgåsbord” där bara smulorna var kvar. 2014 års resultat visade på ett stort underskott och kvar i kassan fanns bara en halv miljon. Det skulle ha varit femton miljoner om vi skulle klarat minimimålet för en sund ekonomi.  Det är historia nu och nu måste vi framåt.

Vid senaste kommunfullmäktige var budgeten det heta ämnet. Efter en lång diskussion, återremitterade vi budgeten, för att arbeta vidare med den. Vi har klart för oss hur den ska se ut och verksamheten har sett vår inriktning. Investeringen på 14 miljoner till Bofinken ströks. Många tror att det rör sig om ”bara” 7 miljoner men det är två gånger det beloppet innan bygget är klart. Vår stora utmaning är att få fram långsiktiga planer på alla områden. Att arbeta i blindo går inte.

En ny tanke vi tagit fasta på, är att öka inkomsterna. Som ni kanske läst och hört i media, så förhandlar vi om att förvärva Åsele Kraft. Vi tror att det kommer att skapa optimism i vår kommun.
Det kommer också att ske en hel del andra saker, som kommer att påverka kommunens ekonomi positivt. Vad som krävs är tid och tålamod. Att bara tala om nedskärningar utvecklar inget. Vad som måste göras är förändringar i driften, som ger oss mer för pengarna, behåller servicen eller gör den ännu bättre.

En annan positiv sak som händer i vårt Åsele, är den frivilliggrupp som städar och röjer i vårt samhälle. Civilsamhällets intåg i den kommunala verksamheten, har den kommit för att stanna? Jag tror att det är ett nytt sätt att skapa attraktiva boendemiljöer i små samhällen. En väg till utveckling av små kommuner är inte bara arbetstillfällen, det är miljöer som folk vill flytta till. Vad vi måste finna är samarbetsformer som alla kan acceptera.  Vi politiker och kommunala tjänstemän får inte glömma att vi är till för medborgarna och inte tvärt om.

 

Bli först att kommentera

Av , , 2 kommentarer 26

Reflektioner på artikel i VK 150422 ang. turistprojektet i inlandet, DLS och INTILL.

Jag anser att artikelns rubrik är helt missvisande. Att använda ordet utblottat, trots att flera av oss som blivit intervjuade, berättat att DSL AB gjorde ett plusresultat 2014 och har intakt aktiekapital på 100 000 kr och en halv miljon i kassa. Är det VKs definition på att vara utblottad?

DSL AB tillhandahåller en resegaranti för alla turistbolag som paketerar sina resor genom DSL AB. Resegarantin utställs till kammarkollegiet som granskar verksamheten i bolaget och bestämmer dess omfattning. Under 2014 var garantin som högst en miljon kronor under hösten. Dessa pengar ska finnas på ett konto, enbart tillgängligt för kammarkollegiet i fall garantin skulle fall ut.

Beslutet för 2015 är en grundgaranti på 150 000 kr för hela året och under delar av andra halvåret måste den kompletteras med ytterligare 350 000 kr, tot. 500 000 kr. Dessa pengar finns redan i det ”utblottade” företaget.

I artikeln skrivs, ”att Kommunstyrelsen i Åsele i måndags tog beslut om att göra en förskottsutbetalning på över en miljon till bolaget”. Det är fel. Beslutet som togs var att årligen medfinansiera projektet INTILL, d.v.s. beslutet blev ett annat än det som stod som förslag till beslut i möteshandlingarna.

Artikeln ger sken av att de fyra kommunerna medfinansierar projektet, därför att bolaget ”har slut på pengar”, vilket vi redan konstaterat att så inte är fallet. Verkligheten är den, att det är krav på offentlig medfinansiering i projekt, som söks ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Kommunernas medfinansiering är en förutsättning för att få ett beviljat projekt, även om bolaget haft flera miljoner på kontot.

På samma sätt medfinansierar Storumans kommun Visit Hemavan Tärnaby AB deras deltagande i projektet och Lycksele, Norsjö och Malå kommuner medfinansierar Gold of Laplands ekonomiska förening, som är de två andra destinationerna i det gemensamma projektet INTILL. ERUF finansierar max 50 % av kostnaderna i projekt. Vi har också sökt och beviljats offentlig medfinansiering från Region Västerbotten på 9 Mkr.

En ansökan om ett nytt projekt på totalt ca 47,5 milj. kr under tre år för destinatiorena DSL, Gold of Lapland och Visit Tärnaby/Hemavan har skickats in till region Västerbotten och Tillväxtverket.

Destination South Laplands del uppgår till 15,2 milj. Kr, detta medfinansieras med 1 062 500 kr från vardera kommunen. Hälften som kontanta medel, hälften genom medfinansiering av redan budgeterade löner till personal vid turistbyråerna. Detta är pengar som tillförs turistnäringen i vår region.

Det skrivs vidare i artikeln, att den nystartade intresseföreningen har haft svårt att knyta till sig företag och har ”bara” 40 betalande medlemmar. Ännu finns inget beviljat projekt och 40 företag inom besöksnäringen har gått samman för att driva på utvecklingen inom turismnäringen. En sådan start på en ny organisation är strålande. När verksamheten kommer igång, kommer tillströmningen av företag att öka. Detta borde vara värt en egen artikel med POSITIVA ordalag istället för den negativa attityd som man kan utläsa i artikeln.

Att DSL måste förändra sin affärsmodell kan inte heller ses som något misslyckande utan som en ren verksamhetsutveckling som alla företag som verkar i en föränderlig värld kontinuerligt jobbar med. Kundernas beteenden och nya tekniska lösningar för bokningssystem har förändrat läget sedan affärsmodellen togs fram för sex år sedan. Att DSL tar detta på allvar och moderniserar sin verksamhet visar på att man är seriösa och vill utvecklas, det är en positiv signal.

När det nya INTILL projektet beviljas, kommer det att tillföra Åsele närmare 3,8 milj. kr under tre år till besöksnäringen. Företagarna, genom intresseföreningen, har garanterats majoritet i styrgruppen för projektet oavsett vilken driftsform kommunerna och SLIF enas om. Varför lyfts inte denna positiva sida fram, istället för de ständigt negativa artiklar, som skrivs om kommunernas och företagens näringslivsprojekt inom turismen?

Det är avslutningsvis viktigt att vara medveten om och öppen med att ingen får någonsin projektpengar för en färdig, fungerande och framgångsrik idé. Projektpengar beviljas för att bygga upp något nytt, testa och ta fram nya idéer, modeller och metoder och jobba med utveckling.

Varför skriver inte VK om visit Tärnaby/Hemavans och Gold of Laplands projekt som är lika stora? Eller ska vi vara tacksamma för deras skull, att inte VK skriver ner deras projekt också?

Allt detta vi nu påpekar som felaktigheter och snedvridna vinklingar, har flera av oss förklarat för reportern. Trots detta så är det rena felaktigheter i artikeln och i våra ögon orättvisa vinklingar, som på intet sätt gagnar ett allmänt intresse för frågan.

Frågor jag ställer mig är; Kommer jag att våga uttala mig till denna reporter någon fler gång? Svartmålar han allt för att få läsare till tidningens ”tyck till-sida”?

Att hålla sig till verkligheten och skriva positivt om inlandets kamp för sitt överlevande skulle tjäna alla bättre.

”BÄTTRE ATT LYSSNA TILL DEN STRÄNG SOM BRAST, ÄN ATT ALDRIG SPÄNNA BÅGEN”.

 

 

 

 

2 kommentarer

”Det som göms i snö, kommer upp i tö”.

Av , , Bli först att kommentera 24

 

Nu har vi använt oss av två månader av år 2015 och vi har haft ytterligare ett dialogmöte i Åsele, som refereras av Linnea Lindberg på följande vis: ”Igår (23/2) hade vi ett dialogmöte på Kaffestugan, där ca 30 intresserade personer hade infunnit sig. Kommunledningen pratade om vad de påbörjat arbeta med sedan starten 1/1-15, och hur arbetet fortskrider. Det blev en bra dialog mellan åhörarna och kommunledningen, där flera olika frågor dryftades. Under två timmar hann vi prata om allt från ambulans-frågan, Åseborg, ensamkommande flyktingbarn till Region Västerbotten, Åslia och Kvällån. Både medborgare och politiker verkade uppskatta träffen, och det bestämdes att vi kommer fortsätta med dialogträffar ungefär 1 gång i kvartalet. Att medborgarna får komma till tals och berätta vad de tycker är viktigt i Åsele, är något vi värdesätter och det kommer utvecklas mer framöver”!
Ja nu vet ni det, som inte var där. Det kommer flera dialogmöten.

Att överta den politiska ledningen i Åsele, är som att uppleva en vårvinter. Det töar fram saker, som få har känt till. Vi arbetar lugnt och metodiskt för att få olika saker på plats. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga i besluten. De som ropar efter snabba förändringar får ha tålamod och måste lära sig, att en trapp städas uppifrån, för att nå bästa resultat.

Vad alla politiker måste lära sig, är att hantera det fria ordet. Det är inte bra att skriva på olika media och racka ned på olika förslag, aktiviteter och tjänstemän, utan att först deltagit i en dialog eller pratat med berörda tjänstemän. Det kan vara till stor skada för både tjänstemän och sakfrågor, då sanningen inte alltid är känd av den som skriver. Delta fysiskt i debatten och göm er inte bakom en dator. Vi har tjänstemän som kan svara direkt på era frågor och på så vis undviker vi en massa felaktiga spekulationer. Vi vill inte bara höra vad som är fel, vi vill ha bra och konstruktiva förslag på vad som ska göras, för att saker ska bli bättre.

I morgon är det den första mars och våren inträder i Skåne. Vårkänslan har också infunnit sig i Åsele och snön har töat bort på många ställen. Hur kommer det att se ut på alla gräsmattor, som har används som bilparkeringar under vintern? Vi kan börja fundera på hur det kan komma sig, att med mindre folk i Åsele, behövs det mera parkeringsplatser.

Åsele kommun är en vacker kommun, med en tätort, uppbyggt med torg och gator, som i en liten stad. Alla medborgare kan bidra med, är att göra Åsele kommun ännu mer attraktivt att bo i eller flytta till. Om alla håller sin närmiljö snygg och städad, blir det så.

”Ge utrymme för mer entusiasm och mindre likgiltighet”! (okänd)

Bli först att kommentera

Fredrika 2015.

Av , , Bli först att kommentera 28

 

Kommunledningen i Åsele inbjöd Fredrikaborna till ett informationsmöte på Viskabaren torsdagen den 12 feb. Vi möttes av ett 30-tal positiva Fredrikabor och det blev en trevlig kväll med bra diskussioner.

Kvällens ämnen spände över hela registret från äldreomsorg, skola, Folkets Hus och näringsliv. Att framtiden för Fredrika finns kvar kunde vi konstatera och fick det bekräftat av mötesdeltagarna. 12 barn i byn och flera var på väg, så skolans utveckling var något vi funderade i kring. Vi fick också med oss en hel del information om hur det funkar med dagens skolskutsar.

Ett nytt företag är också på väg till Fredrika och det tackar vi för. En rad andra praktiska frågor fick vi också med oss, som vi kommer att arbeta med omgående. Kommunledningen har som mål, att regelbundet inbjuda till liknande möten både i Åsele och Fredrika för att få information och svara på frågor som medborgarna har. Mötet i Åsele är planerat till den 23/2, se kommande annons i Åsele-Nytt.

Vi får tacka Fredrikaborna för en trevlig kväll och vi kommer att redovisa vilka åtgärder vi vidtagit för att lösa de frågor vi fick med oss.

”Små saker som vi får gjorda, är bättre än stora saker vi planerar att göra”.

Bli först att kommentera

På gång.

Av , , Bli först att kommentera 23

 

Nu har det gått 30 dagar sedan vi tog oss an det uppdrag, som våra väljare gett oss förtroendet att genomföra. Det krävs en startsträcka för att komma in i arbetet och det har gått bra. Vi upplever personalen positiv och får mycket bra hjälp i vårt arbete.
 ÅP, C och FP har gemensamt beslutat att ge medborgarna information och möjlighet att komma med förslag och ställa frågor genom offentliga möten varje kvartal. Möten kommer att bli i Fredrika och Åsele.

Att göra förändringar tar tid som ni förstår och vi har startat med att förverkliga våra vallöften. I ambulansfrågan har vi initierat till samtal med landstinget, om vårt samarbetsavtal då förutsättningarna har förändrats.
Äldreomsorgen och då inte minst boendeformen för äldre, har vi startat upp med. Vi har påbörjat arbetet med en ny äldreomsorgsplan.
Arbetet med att utveckla Åsele Marknad har påbörjats och en viktig del är att få fram mera pengar till utveckling. I marknadstidningen, som ges ut i samband med marknaden, borde alla företag i Åsele köpa en annons, det skulle ge en del pengar. Alla företag, som direkt är beroende av marknaden, annonserar inte i dag och man kan fundera varför? Att säga att ”folk kommer även om inte jag annonserar” är kortsiktigt tänkt. När folk slutar komma är det för sent att annonsera, de bör ske nu.

Om alla företag, oavsett näring, bidrar med en annons, visar det att alla tycker Åsele Marknad är viktig och bidrar med en slant till utveckling. Vi har bokat tid med regionrådet som kommer på besök och då kommer vi att lyfta Åsele Marknads betydelse i regionen.
Vi har även satt igång med att utreda hur vi ska använda hembygdsområdet i framtiden.

Vi har börjat arbeta med trivselfrågor i kommunorganisationen. En annan fråga som förbereds är Webbsändning av kommunfullmäktige. Det pågår arbeten med en rad andra frågor, som inte kan redovisas ännu, men vi återkommer kring dessa.

Vidare arbetas det med ett projekt, att utveckla turistnäringen, ”Intill” heter projektet. Där kommer turistbyrån att spela en viktig roll och få en möjlighet till utveckling. Nytt i detta projekt är att vi kan använda oss av redan budgeterade pengar i turistbyrån och växla upp dessa. 50% finansernas genom arbetad tid, 50% av budgeterade annonspengar. Pengar vi kan växla upp är för Åsele: 2015= 177 000kr, 2016 =354 000kr, 2017 =354 000kr och 2018 = 177 500kr. Dessa pengar finns redan i budget och kommer att växlas upp mot EU-medel som ger oss mera möjligheter att utveckla turistnäringen lokalt. Projektet kommer att ägas av näringslivet 52 % och kommunerna 48 %.

Det politiska klimatet upplever jag som gott och då inte minst av alla nya människor som engagerat sig i politiken. Vi får hoppas att alla förstår, att det är genom dialog med varandra, som vi når framgång för Åsele och dess medborgare. Alla måste delta i debatten och inte sitta hemma och tycka via olika media, vad man inte ska göra. Vad vi behöver är konkreta förslag på vad vi ska göra, för att vi ska komma framåt. Visst ska vi lära av tidigare misstag, men det får inte vara det, som lägger hinder för nya satsningar framåt.

”När de invanda mönstren bryts, kan helt nya världar uppstå”.

 

Bli först att kommentera