Egons blogg

Av , , Bli först att kommentera 40

Politisk Rapport från Åsele.

Nu är det över, det många väntat på. Valfullmäktiget är över och det blev ett fullmäktige, som kommer att talas om i många år framöver. Här skräddes inte orden från s+v-sidans företrädare. Inför hela fullmäktigeförsamlingen, press och åhörare, kungjorde man att man inte hade förtroende för övriga politiker i vår kommun. Utgår man från sig själva, när man gör den bedömningen?

S+V begärde proportionella val, för att säkerställa de platser de hade rätt till, framförde Peter.L. Proportionella val innebär förenklat, att det inte går att göra ett fyllnadsval för någon, som flyttar eller på annat vis försvinner från politiken i Åsele. Det går heller inte att byta ut någon, som man inte tycker för partiets talan. Är du vald, så sitter du trygg till nästa val, eller också är stolen tom, det går inte att sätta in någon annan. Det är ett bra sätt, om man känner sin position i partiet hotad.

S+V har aldrig behövt begära proportionella val, för att nå det resultat de nådde nu. Efter valet i september, inbjöd vi alla politiska partier till ett möte, där vi erbjöd samarbete till alla partier. Efter andra mötet, klargjorde S+V, att de skulle ställa sig i opposition. Opinion var intresserad av en teknisk valsamverkan med Åselepartiet, C och FP. Opinion försökte också att få med S+V, i en samverkan, men fick nobben. Det slutade med att Opinion, Åselepartiet, C och FP slöt ett avtal, om teknisk valsamverkan. Det innebär att vi samverkar i val av personer till olika politiska uppdrag och inte att vi driver politik tillsammans, men vi arbetar för Åseles bästa.

När detta avtal var slutet, erbjöd vi S+V alla platser de skulle få, genom proportionella val, plus plats i det nämnder och politiska sammanslutningar där det inte går att använda sig av proportionellt val. Dom fick det muntligt, skriftligt och av fullmäktiges ordförande, men ändå var det inget man brydde sig om. Vi ville ha med S+V i alla politiska forum och det vill vi fortfarande. Proportionella val, innebär dålig reklam för politiskt arbete och avskräcker unga människor att engagera sig i politiken. Vill man säkerställa sin egen plats i politiken i fyra år, begär man proportionella val.

Om S+V tagit vårt bud, hade de fått flera platser i politiska grupperingar, än vad de nådde genom proportionella val. Att se andras fel och brister och försöka straffa det, leder ingen stans. Att vara ödmjuk och försöka nå samförstånd leder till framgång. Ingen är fullkomlig. Vår dörr är fortfarande öppen och alla är välkomna. Jag hoppas och tror, att alla vill Åseles bästa.

Jag säger som Tony Rickardsson, ”Jag är inte bitter” och hoppas att ingen annan är det heller.

God Jul!

Bli först att kommentera