Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: andra chansen

Orätt av Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 23


Petter Bergner har i dagens VK en mycket bra och viktig artikel om Region Västerbottens orättvisa behandling av de rörelsedrivna folkhögskolorna.

De återigen allt viktigare folkhögskolorna har finansiering från både stat och region, tidigare landsting. Det mesta kommer från staten.
Region Västerbotten sticker ut rejält. Här betalar man ca 850 kronor per kursdeltagarvecka till sina egna skolor. Civilsamhällets ( rörelsedrivna) skolor får 209 kronor per vecka via en klumpsumma på drygt 7 700 000 till Dalkarlså, Strömbäck, Edelvik, Medlefors och Solvik. En summa som legat fast sedan 1998, utan ens indexuppräkning. Löner, hyror har däremot ökat under 22 år…

SKR rekommenderar regionerna att betala 400 kronor till skolor där länsinvånare väljer att gå. Det gör Region Västerbotten, till alla skolor i hela Sverige. Det är bara länets rörelseskolor som istället bara får 209. Skolor som drar in tiotals miljoner i statsbidrag till regionen som det blir anställningar, intäkter och skattepengar av.

Det finns fler principiella skevheter. 2011 sökte Västerbotten momskompensation hos staten för Västerbottens folkhögskolor. Detta gör också kommunerna för sina friskolor. En kommunal skola köper sina varor och tjänster utan moms, en friskola eller folkhögskola måste betala moms. Ett kollegieblock som kostar kommunala skolan 10 kronor kostar de andra skolorna 12,50. Därför ges dessa momskompensation på 6 % av sina bidrag.
Region Västerbotten sökte alltså detta för alla folkhögskolor. Däremot betalar man inte ut dessa pengar. Man sänkte bidraget genom att ge samma 7 700 000, med ”momskompensationen” inbakad.

Hur motiverar man dessa markanta orättvisor? En deltagare som läser in t.ex. grundskolan eller gymnasiekompetens på en av regionens folkhögskolor ger ca 2 500 mer per månad till skolan än om man väljer oss andra.
Man kallar det ”ägartillskott” och menar att huvudmännen för oss andra får göra detsamma.
Vänta nu, vi betalar alla skatt till regionen som i det här fallet till största delen går till ett flerdubbelt högre bidrag till regionens skolor. Sen ska vi andra betala ägartillskott till våra egna ur plånboken.
Det resonemanget håller inte.

Rörelseskolorna vill inte att bidragen för kollegorna Vindeln och Storuman dras ner, de gör ett viktigt och bra jobb. Man begär inte ens full likabehandling, även om vissa regioner betalar nästan samma summor till region- och rörelseskolor. Men, det måste bli mycket rättvisare än det är nu för dessa rörelseskolor som tar allt större samhällsansvar.
Region Västerbotten, det är skämmigt att vara absolut Sverigesämst.

Att bjuda in

Av , , Bli först att kommentera 7


Att var och en som kan arbeta får arbeta är viktigt för både samhälle och individ. Inte minst för dem som inte kan arbeta.

Nästan alla av oss drabbas någon gång av att inte kunna arbeta. Vanligen handlar det om korta perioder, men för några blir bortavaron längre.
En sjuka i vårt samhälle är att många som varit borta en längre tid konsekvent blir bortvalda i närmast alla sammanhang, utan närmare reflektion. Trots att det idag finns många vägar och verktyg att tillgå för att underlätta ”återinträdet”.

Ingen ska säga att det i dessa lägen är lättare att komma in i offentliga än privata verksamheter. Alla ”ser om sitt hus”. Vi som är politiskt verksamma i kommuner, landsting och stat vet också att få verksamheter är så obenägna att ta emot praktikanter som våra. Detta dessutom i ett läge då pensioneringarna inom vården ökar och andelen sökande till utbildningarna minskar.

Låt oss sträva efter att bjuda in till arbetsmarknaden istället för att stänga ute. Nyttja verktygen som finns och ta vara på människorna som vill bidra. Inte minst inom kommuner och landsting där arbetskraftsbehoven kommer att bli väldigt stora.

Bättre KOMVUX

Av , , Bli först att kommentera 8


Regeringen aviserar en förbättrad KOMVUX. Mycket välkommet.

Ju fortare desto bättre. Vi behöver se till att de som vill och behöver snabbt kommer vidare när det gäller kompetensutveckling.

 

http://www.skolvarlden.se/artiklar/det-ar-valdigt-bra-och-glatt-overraskande