Johans nyheter

Kollektivtrafiken till och från Vännäs kan utvecklas till en katastrof!

 Vännäs räknas till en av få pendlarkommuner i Norrland, det innebär att nästan hälften av de yrkesverksamma dagligen reser över kommungränsen för sitt arbete. Elever till vår gymnasieskola utgör en betydande inpendling, skolan har ca 1000 elever. Med anledning av detta är frågan om fungerande kollektivtrafik en av kommunens viktigaste.

 

Vännäs kommun har under flera år varit drivande i en utökning av kollektivtrafiken då många vill resa på annat sätt än med bil.

Kommunen har till mångas förtjusning fått ett pendeltåg som efter en trevande start nu allt oftare går enligt tidtabell, men fortfarande får jag rapporter från medborgare om inställda tåg, försenade turer och bristande information.

Största problemen ligger dock på busstrafiken och den nya operatören. Jag personligen har egen erfarenhet av att bli stående då anslutande buss redan har avgått. Bussförare som inte följer avtalad avlämningshållplats för elever. Felaktiga färdvägar, då inte operatören informerat förarna finns det flera exempel på. Långa väntetider vid möten på smal väg, där en av bussarna fick backa upp på privat infart för att lösa situationen. Stressade förare som gör farliga manövrar. Redan avgångna anslutningar från tåg till buss har ställt många utan möjlighet att fortsätta resan eller först efter lång väntan.

Största problemet ligger i att tidtabellen inte hålls. Detta minskar förtroendet för trafiken och omöjliggör för många att ta bussen. Man måste kunna lita på att bussen kommer i tid.

Jag fick en rapport om långa köer på E:12 en morgon, problem ända från Brännland och in till Umeå. Det känns helt fel då Vännäs kommun kämpar för att fler kan ta buss eller allra helst tåg. Kommunen vill nå miljömål och trygghet i transporterna och vi vet att Umeå kämpar med sina avgasproblem och gärna ser att biltrafiken inte ökar.

 

Pendeltåget som utgör ryggraden i systemet innebär att direkta bussturer har dragits in. Det är logiskt. Att den parallella busstrafiken mellan Vännäs och Vännäsby är borta är också logiskt, om nu övergångarna fungerar förstås. Även att elever måste promenera från gångtunneln ca.300 m till Hammar och Liljaskolan är förståligt, om vi nu sparar pengar.

Kommunerna dras med allt högre kostnader för kollektivtrafiken och måste hålla nere kostnadsökningarna. Detta har länstrafiken fått i uppdrag från ägarsamrådet där alla kommuner och landstinget är med. Alla kommuner i länet har fått samma nedskärningar vad gäller att länstrafiken nu endast kör till kommuncentra, så där finns inga oklarheter. Kommunen själv har utifrån detta infört och bekostat en buss från Vännäs resecenter i anslutning till pendeltåget för de elever som har utbildningslokaler vid fordonshusen på V Järnvägsgatan. Detta för att ger er en bakgrund.

Men tidtabeller som inte fungerar, bussar som inte avgår alls, ökad biltrafik, överfulla bussar som inte kan stanna för påstigning, minskat förtroende för kollektivtrafik låg inte med i uppdraget.

Kommunen lämnar dagliga rapporter till länstrafiken om störningarna och det har skett förbättringar. Men detta räcker inte, vi måste kunna lita på kollektivtrafiken och tidtabellen och detta måste ske omgående för att inte allt förtroende för kollektivt åkande ska raseras.

 

Johan Söderling

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.