Johans nyheter

Centerns väg mot demokrati!

Idag la Ulf Eriksson fram att han tyckte vi i kommunstyrelsen skulle undersöka möjligheten att bygga ny skola i anslutning till fritidsområdet istället för att renovera och bygga till Vegaskolan. Idén fick han från miljöpartiet via Krister Anderssons blogg.

Jo det känns ju genomtänkt och bra exempel på demokrati,eller? Från blogginlägg till ärendelistan och utredning i kommunstyrlesen!

Till saken hör att Vännäs kommun sedan flera år tillbaka försöker vända samhället mot vår älv istället för mot norr. Det var ju också en bärande tanke från samarbetet med arkitekthögskolan. Tanken på skola i närheten av högspänningsledningen känns ju inte heller genomtänkt.

Att vi vill fortsätta erbjuda och bygga ut god kollektivtrafik har majoriteten kämpat för länge och med gott resultat. Vännäs Östra som hållplats försvann då utbyggnadstankarna för samhället riktades mot älven. Älvdala som område för nybyggnation finns kvar och ska realiseras så fort som möjligt med området närmast älven tillgängligt för alla medborgare.

Så har kommunstyrelsen utan reservationer uttryckt sig!

5 kommentarer

 1. Malin Karlsson

  förstår inte riktigt varför nybyggnation på Älvdala motsäger byggnation av skola på norrsidan av samhället. Ärendet utbyggnad av Vegaskolan är ju väldigt nytt. Det fanns ju inte ens med i tankarna som arkitektstudenterna fick ta del av. De tyckte ju för övrigt inte att Älvdala skulle bebyggas. Varför är det omöjligt att bygga en station/hållplats vid det spår där norr-/sydgående och inlandståg går? Visst kan kraftledningar flyttas/grävas ner för att möjliggöra önskvärda planer? Vi i MP vet inte vad Ulf (C) sagt idag och på vilket sätt men det känns tråkigt att du blir så tvärsäkert emot.

 2. Theresa

  Vända Vännäs mot älven, bärande tanke från samarbete med arkitekthögskolan? Från vems sida? Arkitekthögskolans studenter redovisade en förtätning i Vännäs centrum. De ville även behålla Älvdalaområdet som en grönyta och rekreationsområde.

 3. johan Söderling

  Svar till Malin Karlsson (2013-03-04 22:02)
  Inget är omöjligt men kan vara mycket svårt att genomföra. Nu tänker jag först på Trafikverket och kommunens erfarenheter med samarbete där.
  Redan för fyra år sedan fördes diskussioner om hur och var vi ska bygga för framtiden. Att rikta samhället mot älven var då bärande tanke. Den fanns naturligtvis med då arkitekthögskolans elever undersökte Vännäs samhälle. De ville förtydliga riktningen och betydelsen av vår älv bl.a. genom att lämna Älvdalaområdet öppet som fritidsområde. De ville dessutom förtäta stadskärnan och hade alls ingen tanke på att gå norrut.
  Om jag upplevs ”tvärsäker” så är det fel. Min inställning är att försöka redogöra hur arbetet bedrivits de senste åren. Kort men ändå tydligt. Det är inte alltid så lätt.

 4. johan Söderling

  Svar till Theresa (2013-03-05 07:01)
  Jo så var det. Studenterna ville göra förtätningar men också nya områden. Men inriktningen var att Vännäsmedborgarna skulle få ta större del av Umeälven och friluftsutbytet.
  Inga av de nya områden de redovisade gick norrut. De arbetade för övrigt mest med att försöka knyta samman det av järnvägen delade samhället.
  De har genomfört ett stort intressant arbete kring Vännäs samhälle som vi vid två tillfällen har fått redovisat i kommunfullmäktige.

 5. Malin Karlsson

  Ok! Jo, att förmedla och att läsa in känslor i text är både svårt och ibland kanske allt för lätt. Visst bör Vännäs utnyttja sitt älvnära läge och tillägget om att Älvdalaområdet närmast älven ska vara tillgängligt för alla gillas! Det som oroar oss i MP är att vi bygger fast de yngsta skolbarnen på Vegaskolans tomt för en lång tid framåt om vi inte medan tid finns stillar oss för eftertanke och kollar på alternativen. Om vi ska hoppas på att Vännäs ska fortsätta växa kan vi kanske räkna in ytterligare 100 barn i F-3 på Vega till 2020? Trafiksituationen kring skolan idag är inte bra. Småbarn kryssar mellan stressade bilskjutsande föräldrar, skolbussar och gigantiska varutransporter till ICA sista biten till skolan. Det är långt för de yngsta att gå till grönytor, skolskog, skidspår och isbanor m.m. Om man sätter sig med kartan över Vännäs så erbjuder fritidsområdet alla dessa kriterier plus att det skulle kunna ligga mycket stategiskt med ett nytt mer pendlarvänligt tågstopp för föräldrarna. Fritidsområdet i övrigt är däremot inget plats som allena kommer att frälsa allas syn på en meningsfull fritid. Men det som finns passar våra yngsta skolbarn.

Lämna ett svar till Malin Karlsson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.