Johans nyheter

Klargörande kring förvaltningsrättens dom kring byaskolor i Vännäs.

"Förvaltningsrätten i Umeå upphävde den 13 juni 2013 Vännäs kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, § 23 om nedläggning av skolorna i Brån, Pengsjö och Tväråbäck.
 

Förvaltningsrätten anser att ärendet skulle ha behandlats i barn- och utbildningsnämnden innan det behandlades i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vännäs kommun har för avsikt att hålla ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 25 juni 2013 med start kl 13.00. Ärendet om skolnedläggning kommer dessförinnan att behandlas i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, i barn- och utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen."

Så lyder vårt korta pressmeddelande utifrån det överraskande beskedet från förvaltningsrätten igår. Vi samlades la annat åt sidan och funderade på hur vi skulle hantera detta nya läge. Den första kommentaren jag gav media var att beslutet var olyckligt då många berörda nu inte vet vad som sker med skolorna. Därför behövde vi vara snabba på att hantera det nya läget och gå ut med besked. Idag har vi lämnat besked till media genom både tidningar , radio och Svt.

Vår inställning är klar. Det formaliafel som förvaltningsrätten anser att vi gjort gör vi om på ett korrekt sätt. Själva grundfrågan om nedläggning eller inte har inte förändrats utan endast ett fel gällande processen. Felet de anser att vi gjort är att inte barn och utbildningsförvaltningen fått bereda frågan innan beslut togs i kommunfullmäktige. Därför kommer vi nu att ta om beslutet och låta frågan beredas av barn och utbildningsförvaltningen.

Vi föreslår kommunfullmäktige nu på måndag att vi håller ett nytt kommunfullmäktigemöte 25 juni för att ta beslut om byskolenedläggning. Dessförinnan kommer ärendet passera barn och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Jag hoppas detta förtydligande gör att alla osäkra nu vet vad som sker. Det var av stor vikt att snabbt komma med ett klarläggande då som sagt många oroades.

4 kommentarer

 1. Göte Eriksson

  Så lite man som kommunalråd behöver bry sig om vad förvaltningsrätten skriver i sina domskäl. Enligt dig så är det ju bara formalia som är fel, vad domstolen skriver om verklig beredning i rätt facknämnd verkar du ta väldigt lätt på. Istället så verkar du vilja köra en snabb ”låtsasprocess” för att kunna fortsätta på den inslagna vägen att byaskolorna till varje pris ska läggas ned.

 2. johan Söderling

  Göte tycks tro att jag inte bryr mig om förvaltningsrättens dom. Inget kunde vara mera fel. Förvaltningsrätten anser att handläggningen skulle ha passerat barn och utbildningsnämnden. Kommunen gjorde en annan bedömning eftersom ärendets betydelse var sådan att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige och då är kommunstyrelsen beredande.
  Att kommunen nu agerar snabbt är för att inte de berörda ska sväva i ovisshet längre än nödvändigt.

 3. Göte Eriksson

  Uppenbarligen kan man tolka en domstols utsaga väldigt olika. Enligt kommunalrådet så betyder domskälen att ärendet bara behöver ”passera” barn och utbildningsnämnden, vad jag kan se så står det att frågan ska beredas av behörig nämnd. Därför har jag svårt att förstå att ni går vidare med samma beslutsunderlag och genomför en ”låtsasberedning” i nämnden. Sen en annan fundering kring hanteringen av detta ärende, beslut kan som bekant överklagas och därför ska inte överklagade beslut verkställas. Vad händer om även nästa beslut i KF överklagas och överklagan bifalls? Hur hanteras detta om skolorna redan är rivna?

 4. johan Söderling

  Svar till Göte Eriksson (2013-06-15 21:08)
  Alla underlag som låg till grund för beslutet att lägga ner byskolorna i Vännäs är framtagna av barn och utbildningsförvaltningen. Dessa bereddes av kommunstyrelsen och ska nu beredas av även barn och utbildningsnämnden i enlighet med förvaltningsrättens dom. Det var det jag menade med att ”passera” nämnden.
  Underlaget som låg till grund för beslutet har kritiserats av en del, men få av mer insatta politiker/medborgare utryckte missnöje med själva underlaget.
  I en situation där man är missnöjd/upprörd över förslag till beslut framförs ofta kritik mot underlagen. Det ligger nog i sakens natur att så blir fallet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.