Centerpartiet tar ställning för Kvarkentrafiken

 Under det senaste året har jag haft ett flertal kontakter med personer ur Centerpartiets partiledning och partistyrelse för att informera dem om vikten av att vi ser till att få till stånd en fungerande trafik över Kvarken. Käns skönt att jag nu upplever att mina kontakter börjar bära frukt.

Jag är djupt tacksam över det intresse som både Annie Lööf men även Centerpartiets ledamot av riksdagens trafikutskott, Anders Åkesson visat frågan – tack för ert stöd Annie och Anders!

Här nedan är den insändare som jag och Anders hade inne i pappersupplagan av VK idag.

Kvarkentrafiken även en nationell angelägenhet
Turerna kring färjetrafiken mellan Umeå och Vasa den sk. kvarkentrafiken har varit många under åren. Ända sedan Sveriges och Finlands EU inträde och som konsekvens av detta Taxfreeförsäljningens upphörande har situationen för denna trafik varit svår. Vilket inte minst RG-lines konkurs bevisar.
Att säga att framtiden för kvarkentrafiken är en regional angelägenhet, vilket under många år varit Sveriges officiella hållning är för oss inte längre hållbart.
Det finns minst tre tunga skäl till varför Sverige och Finland måste ta ett delansvar i denna trafik och inte hänskjuta hela ansvaret till Öster- respektive Västerbotten.
1.       Sträckan Umeå-Vasa är per definition en europaväg, E 12 med sträckning mellan Mo i Rana och Helsingfors, europavägar på land är statens ansvar.
2.       Denna sträcka är även mycket viktig för de företag som finns i denna region och för att få ut varor vilket är viktigt för de bägge ländernas export, dessutom är Umeå-Vasa en del av stråket Murmansk-Mo i Rana alltså en del av ett logostikstråk som är viktigt för flera länder.
3.       Umeå-Vasa är den enda färjelinje mellan Sverige och Finland som inte kan ta del av det s.k. ”Ålandsundantaget” och därigenom sälja Taxfree produkter ombord. Något som avsevärt subventionerar trafiken mellan exempelvis Stockholm och Helsingfors
Från Centerpartiets sida välkomnar vi att Umeå och Vasa nu tagit tag i frågan och bildat ett gemensamt rederibolag för att kunna ta över trafiken så inget avbrott sker i denna viktiga färjelinje.
Vi välkomnar också den arbetsgrupp som det finländska transportministeritet tillsatt som utreder förutsättningarna för trafiken både på kort och lång sikt.
Här är det nu viktigt att alla nivåer i samhället på båda sidor av Kvarken ställer sig positiva till att vara med att ta sitt ansvar i en kommande lösning, det kommer att behövas insatser både från lokal, regional och statlig nivå.
Centerpartiet vill inte idag låsa sig vid några belopp eller utfästelser om hur det nationella stödet till kvarkentrafiken skall se ut men för oss är det helt tydligt att staten har ett ansvar i att finna en långsiktigt hållbar lösning för kvarkentrafiken.
För inte kan det väl vara så att E 12 skall begåvas med ett 7 mil långt vägavbrott mellan Umeå och Vasa?
 
Anders Åkesson (C)                  Ledamot riksdagens trafikutskott
Mattias Larsson (C)                   Gruppledare Umeå 
Etiketter: , ,

5 kommentarer

 1. Lars Gidlöf

  Hej
  Vad är det för en massa viktig gods som fraktas från Murmansk till Mo i Rana eller vise versa och som kräver behov av denna färjelinje?

  Om behovet finns för denna trafik så behövs inga stats eller andra bidrag, då skulle linjen klara sig utan subventioner, liksom ett par färjelinjer mellan Sverige och Finland gör utan statsbidrg?

  Ska kommunen sköta europavägar, kommer detta belasta skattsedeln?

 2. Lars Gidlöf

  Hej
  Vad är det för en massa viktig gods som fraktas från Murmansk till Mo i Rana eller vise versa och som kräver behov av denna färjelinje?

  Om behovet finns för denna trafik så behövs inga stats eller andra bidrag, då skulle linjen klara sig utan subventioner, liksom ett par färjelinjer mellan Sverige och Finland gör utan statsbidrg?

  Ska kommunen sköta europavägar, kommer detta belasta skattsedeln?

 3. Maria N

  Tyvärr Mattias, har den dyra färjestafiken mellan Umeå och Vasa spelat ut sin roll, inte minst sedan taxfree uppgört som turistmagnet. Och jag frågar mig vilket intresse staten har att hålla denna miljöskadliga verksamhet under armarna? Jag tror att möjligen en liten bår, utan faciliteter, kan vara rimlig för återvändande/pendlande finländare.

 4. Anders Sjölund

  Bra av Centerpartiet!

  Det är statens uppgift att säkra en bra färjeförbindelse över Kvarken!
  Umeå kommun och Vasa kommun har bildat ett bolag med syftet att säkerställa en bra färjeförbindelse mellan de båda städerna. Nu har man tydligen lyckats köpa en färja som håller rätt isklass och kan fungera tills vidare. Ett nödvändigt och bra initiativ även om detta naturligtvis inte tillhör en kommuns kärnuppgifter. Tanken är också, vad jag kan förstå, att detta är en tillfällig lösning till dess att ett vidare grepp tas.
  Allt sedan EU inträdet och Tax free försäljningen försvann som den viktigaste inkomstkällan har frågan om en reguljär förbindelse stötts och blötts.
  En daglig förbindelse mellan våra städer är naturligtvis utomordentligt viktigt. Inte bara för dessa kommuner utan också för hela de norra landsändarna. Man kan säga att en modern färjeförbindelse skapar tillväxt för båda våra länder som helhet. Till det skall fogas den stora miljöskada som tvingande rundkörning runt Bottenviken medför.
  I grunden är förbindelsen mellan Umeå och Vasa en del av Europa vägnätet E12. Nu råkar den här stumpen gå över vatten. Det borde således vara en självklarhet att såväl den svenska regeringen som den finska bearbetar EU för berättigat stöd för trafiken. Till dess att den processen är avklarad bör och måste de båda regeringarna ge det driftsstöd som krävs. Allt annat är dålig hushållning och tillväxt dämpande. Det är inte rimligt att Umeå och Vasas skattebetalare får stå för fiolerna medan regeringarna tittar på!
  Här har nu inte minst våra riksdagsledamöter från Västerbotten en viktig uppgift. Jag förväntar mig att Edward Riedl (m) som sitter i Trafikutskottet nu visar handlingskraft. Ett samlat Allianstryck från Västerbotten måste kunna ge resultat. Det handlar ur ett nationellt perspektiv trots allt om småpengar.

  Anders Sjölund

 5. Jan-Erik Vahlström

  Jag tror nu inte att det är Centerpartiet ensam som har fixat att kvarkentrafiken kommer att fortsätta, men centern har nog bidragit till detta. Hur som helst så är det glädjande att det verkar vara löst nu. Det skall alla som bidragit till detta ha en eloge för.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.