Snöröjning av enskilda vägar viktigt för alla inte bara de som bor där.

Nu när löven börjar gulna av så är det bara en tidsfråga innan den första snön kommer.

Då vore det ju fantastiskt bra om vi denna vinter kunde få slippa artiklar om vägföreningar på landsbygden som har jättesvårt att hitta entreprenörer för plogningen eller tvingas betala onödigt mycket bara för att trafikverkets upphandlingar gör att de som kör på uppdrag av dem inte vågar ta på sig ytterligare uppdrag.

Denna fråga har upprepade gånger lyfts av Helena Lindahl i riksdagen, men tyvärr verkar intresset från övriga partier att få till stånd en ändring vara alltför litet.

Helena Lindahl i riksdagsdebatten

Helena har tillsammans med Peter Helander, riksdagsledamot från Dalarna skrivit en motion i frågan. Där jag tycker mycket av kärnfrågan kan sammanfattas i detta citat:

Vi delar Trafikverkets ambition att hålla koll på sina utgifter och att man får röjningen utförd på en viss tid. Däremot blir det ändock ett samhällsproblem om upphandlingen i Trafikverkets regi leder fram till ett system som riskerar att gå ut över boende i norra Sverige. I sammanhanget finns det skäl att påminna om att det är samma myndighet som lämnar bidrag för att vägsamfälligheter ska hållas öppna, som håller statens vägar farbara.

 

Sammantaget så borde det gå att lösa detta om det fanns lite mer flexibilitet från Trafikverkets sida, det som brukar anföras som sköl för dessa strikta tidsgränser är trafiksäkerheten, och det finns ju viss relevans i det påståendet, men å andra sidan så är ju ofarbara vägar också en olycksrisk, bäst vore väl om man kunde samverka om plogningen och köra mer med plogen nere och mindre med plogen uppe!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.