Reformerat strandskydd för rättvisare villkor i hela landet

Strand och skog i hamn! 

I onsdags blev det i klart med förhandlingarna mellan Centerpartiet och regeringen kring reformerat strandskydd och stärkt äganderätt i skogen.

Tänker säga några ord om strandskyddet (tar skogen i nästa blogg) Det är ju givetvis ett litet race nu kring vad detta ger för effekter i realiteten, det finns en debatt om att ett mer differentierat strandskydd riskerar allemansrätten, det är inte sant vilket tydligt framgår av nedanstående citat:

 

Centerpartiet och regeringen är nu överens om viktiga reformer för ett förändrat strandskydd och stärkt äganderätt i skogen.

Strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, vilket gör att det kommer bli enklare att bo och verka i våra lands- och glesbygder.

Länk till Centerpartiets hemsida

Centerpartiet är väldigt nöjda med den överenskommelse som presenterats idag. Det visar vilken skillnad vi spelar i svensk politik och hur vi prioriterar konkret sakpolitik, som förändrar Sverige till det bättre.

Överenskommelsen innebär att strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, vilket gör att det kommer bli enklare att bo och verka i våra lands- och glesbygder, samt att äganderätten för alla Sveriges skogsägare stärks.

Det här är reformer som gör hela Sverige friare, starkare och grönare. Fler attraktiva boendemiljöer är nödvändigt för att utveckla landsbygden i hela Sverige. Det ger människor mer makt över sin egen vardag och gör det enklare att bygga, bo och utvecklas på våra gles- och landsbygder. Samtidigt som vi också stärker friheten och tryggheten för alla som äger, vårdar och brukar den svenska skogen.

Förändringarna i strandskyddet innebär ett antal förbättringar mot dagens regler. Det generella strandskyddet vid små sjöar och små vattendrag upphävs. Samtidigt inrättas Strandnära utvecklingsområden, där det ges större möjligheter för kommuner att bevilja dispenser från strandskyddet. Det flyttar makten närmre människor och ger kommunerna mycket större möjligheter att utveckla attraktiva miljöer där människor kan bo, arbeta och utveckla företag. Vi kommer bort från de fullständigt orimliga regler som gjort det omöjligt att bygga, bo och utvecklas vid exempelvis bäckar, små sjöar och vattendrag.

Lättnader av strandskyddet, med mer lokalt inflytande

o   Strandskyddet upphävs vid små sjöar och små vattendrag, samt vid anlagda vatten

o   Kommuner ska få mer inflytande i så kallade Strandnära utvecklingsområden

o   Klimatanpassningsåtgärder ska bli enklare att införa

o   För jordbruket och de areella näringarna föreslås fler undantag framåt

Reformerat strandskydd: Vad innebär förändringarna?

Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag upphävs

Det generella strandskyddet ska inte längre gälla för sjöar som är mindre än ett hektar (100m*100m) eller för vattendrag smalare än 2 meter, eftersom man inför en undre gräns.

Förändringen innebär att strandskyddet i praktiken görs om i grunden, eftersom åtgärder runt små bäckar och sjöar hittills har begränsats lika kraftfullt som runt en större sjö. Länsstyrelsen får som konsekvens bara möjlighet att besluta att strandskydd ska gälla vid ”småvatten” om området har särskild betydelse.

Mer lokalt inflytande över Strandnära utvecklingsområden

Kommuner får genom införandet av Strandnära utvecklingsområden (SUV) betydligt större möjligheter att utveckla attraktiva miljöer för bostadsbyggande och näringsverksamhet. Genom att kommunen pekar ut SUV-områden som uppfyller vissa kriterier blir det enklare att göra undantag från strandskyddet. Till exempel kan det handla om att bygga enstaka en- eller tvåbostadshus eller bebyggelse för mindre strandnära verksamhet.

Genom att införa Strandnära utvecklingsområden flyttar vi makten närmre människor och ger kommunerna mycket större möjligheter att utveckla attraktiva miljöer där människor kan bo, arbeta och utveckla företag. Vi kommer bort från de fullständigt orimliga regler som gjort det omöjligt att bygga, bo och utvecklas vid exempelvis bäckar, små sjöar och vattendrag.

Till skillnad från dagens LIS-områden kommer det bli enklare att tillämpa detta verktyg för kommunerna, och det finns ingen geografisk begränsning för var dessa områden kan pekas ut.

Kommuner kommer också mer enkelt än idag kunna upphäva strandskyddet via detaljplan.

Strandskyddet vid anlagda vatten tas bort

Idag omfattas vissa typer av anlagda vatten av strandskyddet, till exempel våtmarker eller bevattningsdammar. I och med det nya lagförslaget ska anlagda vatten inte längre omfattas av det generella strandskyddet.

Jordbruket och de areella näringarna föreslås få fler undantag

För jordbruket och de areella näringarna finns vissa undantag från strandskyddet, för byggnader, anläggningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln. Men idag finns ett omsättningskrav för att kunna omfattas av undantagen, vilket innebär att man till exempel inte kan bedriva en verksamhet vid sidan av övrig inkomst. Förslaget föreslår därför att förändringar inom området utreds vidare.

Stärkt skydd i vissa högexploaterade områden

Strandskyddet ska stärkas i redan högexploaterade områden där efterfrågan på mark för bebyggelse eller efterfrågan på fritidshus är mycket stor. Strandskyddet ska också stärkas i vissa områden som har särskild betydelse för djur- och växtlivet.

Varför stärks strandskyddet inom vissa områden?

I förhandlingarna med regeringen har även Centerpartiet stått upp för allemansrätten och bevarat den fria passagen. 

Det finns också platser som behöver skyddas ännu mer än idag, och i dessa områden stärker vi strandskyddet ytterligare. Det handlar om områden som redan är högexploaterade, områden där efterfrågan på fritidshus är hög och områden av särskild betydelse för djur-och växtlivet. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.