Bra om Botsmark men lite olyckligt citat

VK har haft en par bra artiklar om Botsmark, Dels detta fina reportage, men också en mindre intervju med mig.

Jag vill börja med att tacka Catarina Saha för en ambitiös artikel som på ett bra sätt lyfter fram både allt bra som nu sker i Botsmark, men även de problem som finns med att få till stånd en utveckling i Botsmark

Jag måste börja med att vara tydlig med att det sker väldigt mycket bra i Botsmark nu,  precis som det sker i nästan alla Umeås byar, det flyttas in det byggs och det startas företag. I Botsmark så är dessutom skolan säkrad och även om det bara är en F-3 skola så är dess framtid tryggad.

Det finns dock ett rejält bekymmer och något som lite skapar konflikter när man pratar om utvecklingen av Umeås landsbygd och det är begreppet ”Byar i tillväxtstråk” som det refereras till här i kommunens översiktsplan samt i denna VK-artikel. Det handlar alltså om de stråk ute på Umeås landsbygd där kommunen planerar för mer omfattande byggnationer av bostäder.

Men det som vi från kommunens sida bommade att förklara är att de stråk som pekats ut är där det redan sker en tillväxt och där det finns infrastruktur, kommunikationer och annat som gör det enklare och billigare att bygga. Inte minst så handlar det om hur man bäst använder kommunens begränsade ekonomiska resurser för att understödja exploatering.

Så om mer investeringar sker där det redan finns exempelvis vatten framdraget eller redan finns busstrafik så blir det billigare för alla. Tillväxtstråken som är utpekade är alltså mer en presentation av befintliga förhållanden än en vision mot framtiden.

Men det innebär absolut inte att det finns hinder för utveckling av landsbygden på andra ställen. Vill man bygga i Botsmark, Gravmark eller Överboda går det alldeles utmärkt!

Det andra problemet för bebyggelse på landsbygden är fastighetsvärdena, det är priset på befintliga hus som avgör om man får låna pengar för att bygga nytt, och här är vi i Umeå lyckligt lottade där zonen med stigande huspriser växer hela tiden. (Eller i alla fall fram till nu, vad som sker med aktuella ränteläget vet väl ingen).

Men det gör att det är generellt svårare att få låna i Botsmark än i exempelvis Stöcke även om alla andra parametrar är lika. Detta tycker jag är synd och vi har ett flertal gånger från Centerpartiets sida lyft frågan om kommunal borgen för byggande på landsbygden, det tror jag vore en hjälp.

Sedan är det en grej till som problematiserar, och som är svårt att få till. (Och det var här jag fick ett lite olyckligt citat som kunde missförstås) och det är avståndet det är ungefär 50 km från Centrala Umeå till Botsmark, och många vill inte pendla så långt! Det handlar om en kombination av både kostnader och tid.

Jag beundrar verkligen de som pendlar längre sträckor och de behövs verkligen för att arbetsmarknaden skall fungera men om en by som Botsmark verkligen skall utvecklas så krävs det fler arbetstillfällen i Botsmark, alternativt än bättre möjligheter att arbeta på distans lyckas vi med det då kan Botsmark verkligen blomstra! 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.