Etikett: Biogas Norr

Vilken sosse skall man lyssna på om man tror på Biogas

Av , , 1 kommentar 5

Idag håller projektet GASKlart2013 styrgruppsmöte i Vännäs.

(Läs mer om Biogas på Biogas Norrs Hemsida)

Umeå kommun representeras i detta Umeregionsprojekt av Hans Lindberg, projektet syftar till att få till stånd en Biogasproduktion (fordonsgas) i Vännäs samt minst ett tankställe för biogas i Umeå, och stort intresse finns från i nuläget Taxinäringen och Umeå Flygplats för projektet. Hans har skrivit om detta på sin Blogg1 och Blogg2. 

Jag delar i Hans positiva syn på Biogasen och dess potential och det är också därför som vi i Centerpartiet ställde oss bakom att Umeå kommun skulle gå in som medfinansiär i detta projekt. Samtidigt fortsätter Lennart Holmlund sitt krypskytte mot Biogasen senast med detta blogginlägg igår.

Men som vanligt gör Lennart det enkelt för sig, Umeås problem är inte endast höga värden av kvävedioxider, även partikelhalterna är stundtals för höga – där är Biogas det bästa bränslet. Sedan kan det inte vara någon nackdel om vi som en positiv biverkning av ett bränslebyte får minskade koldioxidutsläpp och kan tillverka bränslet själva istället för att importera en ändlig resurs!

Regeringen satsar ytterligare 280 miljoner kronor på fortsatt utveckling av biogasen, läs mer på Anna-Karin Hatts Blogg. Detta som ett led i arbetet med en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030.

Vad är Lennart Holmlunds alternativ till det? Fortsätta att köra på olja?

Biogasen är inte en lösning för alla samhällets kommande transport och drivmedelsproblem men det är en av de lösningar som kommer att krävas.

Nu gäller det att fokusera så att vi får till stånd en lokal biogasproduktion i Vännäs så att vi får ett tankställe i Umeå skulle ge ett stort antal positiva effekter.
Det jag tycker Lennart skall fundera på är om det kan vara värt att fundera på om den Biogas som produceras på Ön, ev. kan vara en resurs i denna helhet.
Som det är nu så är UMEVas planer med den gasen höljt i dimman.