Etikett: Byaskolorna

Leve byaskolorna! Men varför skapa oron.

Av , , Bli först att kommentera 8

I likhet med Anders Ågren gläds jag över dagens besked från S + V om att det hot som legat över skolorna i de västra byarna nu verkar vara undanröjt.
Men jag tycker det är lite märkligt att S + V nu vill framstå som skolornas räddare, hade man verkligen velat skolorna väl skulle ju det förslag som presenterades aldrig kommit fram.
I Alliansens förslag till budget skriver vi om vår syn på mindre skolor:
Alliansen Umeå vill bevara de små fungerande skolorna i kommunen. Det gäller både skolor på landsbygden och i de centrala delarna. Skolorna ska finnas kvar så länge det finns ett elevunderlag som ekonomiskt möjliggör detta .
Huvudprincipen är att föräldrarna ges mycket större påverkansmöjligheter när nedläggning av skolor diskuteras.
Kul att majoriteten läst vårt budgetförslag!


"Onödigt Glädjebesked, men ändå glädjande!"

Jag tror det snarare handlar om att den styrande majoriteten förstått att opinionen mot detta var massiv än att man är några förkämpar för de små skolorna på landsbygden.
Grattis Sörfors Överboda och Brännland!
Vi har och kommer att ha många familjer som väljer att bosätta sig ute i byarna runt tätorten. Då är det självklart att de byaskolor som finns skall vara kvar, och om det blir några förändringar så är det ju utbyggnad det kan handla om i sådana fall.
Det är i alla fall Centerpartiets åsikt!