Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Skolan i en digital värld

Förbjud inte eleverna att vara på internet. Hjälp dem istället att använda informationen på nätet för att skapa djupare kunskap. När pedagogen Ross Todd gästar Umeå för en studiedag med kommunens gymnasielärare vill han inspirera till att använda elevdatorer och internet på ett kreativt pedagogiskt sätt.

Det är ett celebert besök som gästar Umeå denna lite gråmulna måndag i oktober. Upp mot 300 lärare har samlats i Östra Gymnasiets aula för att lyssna till professor Ross Todd som är verksam vid Center for International Scholarship in School Libraries (CISSL) vid Rutgers University, New Jersey, USA.

Ross Todd på besök i Umeå

Skolan måste hjälpa eleverna till djupare kunskap
Ross Todd har ett skarpt och tydligt budskap. Han menar att det är bra att eleverna får datorer. Det är bra att de kan surfa på nätet. Men skolan, lärarna och skolbiblioteken får inte överge eleverna utan måste hjälpa dem att gå på djupet så att de inte stannar vid att bara skumma informationsflödet ytligt.

Med sin erfarenhet som lärare och skolbibliotekarie visar sig professor Ross Todd ha en förmåga att möta lärarna i Umeå exakt i den situation där de just nu befinner sig. Gymnasieelever i Umeå får sedan ett par år tillbaka egna bärbara datorer av skolan. Det är en fantastisk möjlighet och förutsättningarna finns för ett kreativt lärande, menar Todd. Men han förstår också att lärarna kan vara konfunderade och frågande inför hur dessa elevdatorer ska användas.

Surfar för ytligt
När Ross Todd berättar om vardagssituationer från olika klassrum nickar lärarna i aulan igenkännande. Flera av exemplen handlar om att eleverna inte använder internet på ett bra sätt. De surfar för ytligt. De skapar inte kunskap. Lärarna lyssnar intensivt på vad Ross Todd säger och de fortsätter nickar instämmande. Men Todd tar inte den enkla vägen ut. Han säger inte att datorerna ska bort från undervisningen. Hans budskap är ett helt annat. Skolan ska aktivt stötta eleverna i att finnas på internet. Skolan ska öppna sig för nätet, men samtidigt hjälpa eleverna att hantera informationsflödet mycket mer aktivt och kreativt.

–    Vi måste gå längre än att bara lära eleverna hitta saker på internet. Vi måste ge dem förmågan att vara kreativa. Vi måste vandra med eleverna på deras väg genom den information de möter på internet, säger Ross Todd och blickar ut över de lyssnande lärarna.

Surfa ytligt på havet

Eleverna härmar ekorrar
Enligt Ross Todd överger skolan alltför ofta eleverna när de ska forska och skriva kring något ämne. Han beskriver situationer där eleverna får en uppgift och när de två veckor senare kommer tillbaka visar det sig att de bara ägnat all tid åt att samla in information. Eleverna har inte gjort annat än härmat ekorrar. De samlar in och samlar in, men utan vägledning har de svårt för att skapa kunskap av det insamlade materialet.

Ross Todd beskriver det som att eleverna är duktiga på att transportera information. De kopierar och klistrar in, de hämtar upp fakta och texter från internet som de sedan presenterar för läraren. Men skolan måste hjälpa eleverna komma längre, betonar Todd flera gånger under sin föreläsning. Skolans uppgift är att få eleverna att förstå hur de inte bara kan transportera information utan också transformera, omvandla, den till djupare kunskap.

Skolan tar till sig den digitala världen
Det handlar alltså inte om att säga nej till datorer, internet och informationsflödet. Tvärtom ska skolan och skolbiblioteken ta till sig den digitala världen.

– Men vi måste hjälpa eleverna att använda den värld på internet där de redan är. Men tyvärr är att skolan i alltför hög grad bortkopplad från informationsvärlden på internet, utbrister Ross Todd.
Ross Todd menar att internet inte alls behöver vara fördummande och passiviserande. Tvärtom hävdar han att unga använder nätet på ett mycket kreativt sätt. De samarbetar med varandra, de bloggar om vardagsliv och samhälle, de skapar nätverk, kommunikation, samarbete och kreativitet.

– Och det är ju just detta som vi i skolan vill lära dem, säger han och blickar ut över pedagogerna i aulan som hela tiden lyssnar mycket aktivt.

Lär eleverna blogga
Gymnasielärarna som denna förmiddag följer Ross Todd får inte bara med sig en teoretisk inblick i den utmaning som internet ställer skolan inför. De får också en mängd handfasta praktiska tips och råd på vägen.

– Vi kan lära våra elever att blogga. Rätt använd ger bloggen en möjlighet att lära sig vara kritisk, analytisk och reflekterande, föreslår Ross Todd som ett exempel.
 
Sedan går han snabbt igenom hur Wikipedia kan användas för att publicera elevernas texter och hur klassen skulle kunna använda Twitter för att tillsammans reflektera kring lärandet.

Sammanfattningsvis menar Ross Todd att det inte är datorernas och internets fel om eleverna missar att lära sig och skapa kunskap. Det som måste till är en pedagogisk grundsyn och metoder som hjälper  eleverna att gå på djupet för att omvandla informationsflödet till aktiv kunskap.
 

Etiketter: , , , , ,

En kommentar

  1. Stefan Gelfgren

    Låter otroligt vettigt. Här tror jag att lärarens roll och självuppfattning kommer att behöva ändras. Dels måste lärarna givetvis själva förstå mediet, dels måste de finna sig i att inte vara den som kan definiera kunskapsinnehållet. Men om man bara ger elever datorer och sedan tror att det räcker, så har man tyvärr gott miste om den av den potential som finns (men det har du ju redan nämnt ovan).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.