Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Förarlösa bilar men först bra vägar

Av , , 1 kommentar 0

Framtidens bilar kommer att vara förarlösa, sajten Smart Planet uppskattar att år 2035 körs 75 procent av alla bilar automatiskt utan förare.

Men man flaggar också för en mängd följdfrågor. En av de viktiga handlar om ansvar vid olycka. Om den självgående bilen krockar är det då du som ägare av bilen som ska stå till svars? Eller är det tillverkaren av bilen? Eller leverantören av datorsystemen som styr bilen?

Men även om vi redan nu kan se de första försöken, bland annat av Google, med förarlösa bilar, kommer det att ta lång tid innan vi får se dem i normal trafik, inte minst i norra Sverige. Här slåss många fortfarande för att få bort tjälskott och sprickor i vägbanan på grund av dåligt vägunderhåll. Och är det något man önskar är det nog först och främst farbara vägar, och sedan möjligen bilar som kan styra sug själv.

Men gradvis kommer vi dock att kunna se fler och fler funktioner mot automation och styrning, menar Smart Planet. Att bilen parkerar själv, assistans vid trafikstockningar och fartkontroll på motorväg är de första stegen som lämpar sig för att styra med uppgraderade versioner av dagens system, menar sajten.

Dags betala för nyheterna

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu får du betala för att läsa nyheter från Värmland, åtminstone om du inte har en prenumeration på Nya Werrmlandstidningen. Från och med nästa vecka gör nämligen NWT som många andra dagstidningar och beärar ta betalt för sitt internetmaterial. Med en så kallad betalvägg kommer läsaren att måsta betala för nyheter utöver de som står på tidningens startsida.

– Det är orimligt i längden att vi ger bort våra nyheter i en kanal, men tar betalt i en annan, det vill säga papperstidningen. Det är som om Konsum skulle ge bort falukorv gratis på torget, men i butiken intill måste du betala, säger redaktionschef Rolf Matthies.

I en förklarande film som NWT gjort inför omläggningen hävdar man att man inte låser in nyheterna bakom en betalvägg, tvärtom så låser man upp. Man ger de betalande prenumeranterna möjlighet att ta del av nyheterna i alla kanaler, det vill säga på papper, i webb, mobil och e-tidning. Lite haltande är kanske resonemanget men andemening är klar, nyheter måste få kosta.

Se filmen Vad är en tidning? där ”låser in och låser upp” förklaras.

Och NWT är inte ensam. Under det kommande året kommer vi att få se många fler exempel på dagstidningar som börjar ta betalt för nyheter på nätet. Hur Västerbottens Kuriren och Folkbladet gör kommer vi säkert att få höra mer om under hösten.

Filma direkt från rånet

Av , , Bli först att kommentera 0

Snabbt åker mobilen upp. Bilder och filmer tas. När ett tåg stannar i en tunnel, en buss krockar eller ett rån pågår finns nästan alltid någon i närheten som kan dokumentera vad som pågår. För nyhetsredaktioner har dagens smarta telefoner blivit en guldgruva att ösa ur när det handlar om direktrapportering från nyhetsplatser.

Är du på plats? Vet du mer? Har du bilder? Det är frågor och uppmaningar som de flesta stora nyhetsredaktioner lägger ut när något extraordinärt inträffat. Och de som är på plats är gärna med i rapporteringen för en telefonintervju eller för att skicka in en bild eller film till redaktionerna.

Aftonbladet är en av de redaktioner som ligger längst fram för att utveckla tjänster som gör det enklare för allmänheten att bidra med material. Tillsammans med Dohi Sweden från Umeå har man tagit fram en tekniklösning som gör det enkelt för den som har en smartphone att skicka upp filmer och bilder, direkt från platser där något är på gång.

Samspelet mellan redaktionen och läsarna sker från båda håll. Samtidigt som läsarna kan skicka in sina bilder och filmer kan redaktionen uppmana de som är på plats att bidra med vad de ser.

”Det riktigt unika med Tipsa! är att vi genom geo-styrning kan nå läsare som befinner sig på plats. Vi kan pusha ut uppdrag och efterlysningar till den som är i närheten av en nyhetshändelse så att man snabbt kan hjälpa oss med rapporteringen”, säger Lena Widman, redaktionell mobilchef på Aftonbladet i ett pressmeddelande.

Det här är en tekniklösning som gör det möjligt att göra läsare än mer delaktiga i nyhetsrapporteringen.

Samtidigt väcker tekniken nya frågor. Finns det risk för att allmänheten blir allt för närgången och kanske hindrar polisens och räddningstjänstens arbete? Kan risken öka för att allmänhet kommer till skada vi exempelvis ett rån om det blir allt mer vanligt att allt ska filmas? I den tipsfunktion som Aftonbladet har i sin app påpekar riskerna och skriver: ”Se till att du aldrig är i vägen för räddningspersonal eller polis. Utsätt inte dig själv för några risker. Tänk på den personliga integriteten. Var inte för närgången utan håll dig på behörigt avstånd.”

Det här är frågor som blir allt mer viktiga att ta upp i skolan. Under många år har flera skolor varit med i projekt som ”Tidningen i skolan” där man studerat hur dagspressen arbetar med nyheter. När nu allmänheten och därmed också skolelever blir allt mer inblandade i rapporteringen från olika nyhetsplatser ökar behovet av kunskap om vad som kan hända vid en olycksplats och hur man ska agera som inblandad.

”Delaktigheten, en nära och ständig interaktion mellan mediehus och läsare, är redan avgörande och kommer att bli ett än större inslag i all medieproduktion i framtiden”, fortsätter Lena Widman.

Så frågorna kommer inte att bli mindra angelägna framöver.