Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Treåring i datorvärlden

Av , , 1 kommentar 0

Bäst att skolorna skyndar sig att köpa in elevdatorer för nu börjar redan de unga treåringarna leka med pekplattor och pekskärmar, den nya tidens datorer. De som nu växer upp kommer att ha med sig ett nytt beteende när de växer upp inför att handskas med datorer. Se bara på vad denne treåring gör med pappans dator.

 

Min tv har blivit en dator

Av , , 3 kommentarer 2

Jag skriver detta blogginlägg på min tv. Alltså inte med min bärbara eller min stationära dator, utan rakt in i tv-skärmen. Platsen i tv-soffan har förändrats sedan min tv blivit uppkopplad mot nätet.

Under min tv står idag en dator och tv:n kan jag styra med inte bara fjärrkontroll utan också mus och tangentbord. Mellan tv-programmen surfar jag på internet. Min tv-skärm har också blivit en datorskärm och jag kan skicka mail, uppdatera min status på Facebook, skriva på min blogg samtidigt som jag följer tv-programmen i bakgrunden.

Samtidigt har min dator blivit min tv eftersom jag ofta tittar på nyheterna och ibland på sportsändningar i min bärbara dator.

Jag märker hur mitt vardagsrum är ett levande exempel på hur platser förändras i och med att digitala tjänster och produkter bäddas in i dem. I förarbetet till den digitala agenda som regeringen kommer att lägga fram under 2011 läser jag: "Hemelektronikens kontinuerliga utveckling innebär att gränserna mellan olika typer av digital utrustning håller på att suddas ut. Tjänster konvergerar och förflyttas från den fysiska världen till den digitala och blir universellt tillgängliga från varje typ av utrustning, oavsett om det rör sig om datormobiler, bärbara pekdatorer, persondatorer, digitalradio eller HD-television. Enligt olika prognoser kommer nästan allt digitalt innehåll och alla tillämpningar att levereras online 2020." Se En digital agenda för Europa.

2020 är tio år bort men redan är vi där. Redan idag ser vi hur tjänster smälter samman och konvergerar. Detta kommer att förändra våra liv i grunden.

Därför är regeringens arbete med en Digital agenda för Sverige oerhört viktigt. Den stora förändring som vi nu kliver in i måste få genomslag i den nationella politiken, och förhoppningsvis kan den få det, bland annat genom den Digitala agendan.

När jag skriver detta har jag också nåtts av den glädjande nyheten att HUMlab vid Umeå universitet får ett stort Wallenberg-stöd för att tillsammans med Stanford University undersöka hur platser som hemmet, kontoret, skolan, staden förändras av ny teknik och medier. Forskningsprojektet Media Places får 18 miljoner i stöd för att ge större kunskap om den omvälvande förändring samhället och vi själva står inför.

Allt detta kommer att bli mycket intressant att följa.
 

Digital agenda för norra Sverige

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeå och norra Sverige hävdar sig väl när it-minister Anna-Karin Hatt talar om grunden för en ny digital agenda i form av it i skolan, it i vården, jämställd it och grön it. Här i norr finns mycket kunskap som kan komma den digitala agendan till del på ett positivt sätt.

Digital agenda är ett samlingsbegrepp för den satsning som regeringen gör för att skapa starka förutsättningar för en positiv tillväxt utifrån digitala tjänster och produkter. Bland annat sätter man som mål att 90 procent av alla boende i landet ska ha tillgång till 100 Mbit/sekund år 2020. Man ser också en fortsatt utbyggnad av internet och digital infrastruktur som ett medel för att stärka landsbygd och glesbygd.

I ett tal några dagar före jul i Riksdagen skissar it-ministern förutsättningarna för den digitala agenda man vill införa från och med 2011. Studerar man hennes tal är det intressant att notera att Umeå och norra Sverige redan håller sig väl framme kring de områden som it-ministern betonar.

It i skolan: It-ministern betonar skola och it och säger att det handlar ”om att se till att datorer, annan it och internet blir en naturlig del av utbildningen i alla landets skolor”. Här har Umeå redan tagit täten i och med att alla gymnasieelever i kommunen får en bärbar dator. En sådan bred satsning där inte bara en skola eller några program utan alla elever får en egen dator är unikt i Sverige. Andra kommuner följer nu efter och många vill komma till Umeå för studiebesök. Vi ser också att från Västerbotten åker 160 pedagoger och skolledare till London i januari 2011 för den internationella konferensen BETT som är störst på it och pedagogik. Också denna massiva fortbildning av pedagoger är unik.

It i vården: De stora avstånden i Västerbotten och Norrbotten har medfört att telemedicin i regionen utvecklats i snabb takt, också i det praktiska vardagliga hälsoarbetet. Ett exempel är smärtpatienter i Västerbottens inland som kan få hjälp av experter från universitetssjukhuset i Umeå över internet.

Jämställd it: Gruvindustrin är en av de industrigrenar som mest effektivt tagit till sig nya digitala tjänst och produkter. Med fjärrkontroll och operatörsrum ovan jord kan stor del av gruvbrytningen under jord skötas på distans. Den förändrade arbetsmiljön lockar allt fler kvinnor till en tidigare helt mansdominerad bransch. Vi börjar nu se hur digitaliseringen av basindustrin innebär en jämnare könsfördelning bland de anställda. Här kommer vi att kunna se stora förändringar i framtiden.

Grön it: Inom satsningen Framtidens bioraffinader i Övik- och Umeå-området driver man processer och projekt där målet är att med skog och energigrödor som råvaror möta dagens energi och klimatutmaningar. Att utveckla skogsindustrin på detta sätt kan enbart åstadkommas med ett starkt inslag av it.

Förutom dessa områden ser vi också hur regionen växer sig allt starkare kring digitala kreativa näringar och kring processindustrins fortsatta satsning på digitala tjänster och produkter, inte minst genom det nätverk som byggs inom ProcessIT Innovations för automation och optimering inom basindustrin och genom InfoTech Umeå som växer sig allt starkare som plattform för hela it-branschen.

Men även om norra Sverige på många sätt redan ligger långt fram inom it-utveckling och digital utbyggnad så krävs en fortsatt satsning inom såväl basindustri och it-företag som vid universiteten i norr. När nu it-ministern aviserar en digital agenda blir det mycket intressant att följa hur aktörerna i norra Sverige kan bidra till den och hur den digitala agendan kan stötta de initiativ som redan tas här i regionen.
 

Gratis internet i Umeå

Av , , 1 kommentar 1

Ett fritt nät i Umeå som innebär att turister och boende i staden fritt kan använda sig av digitala tjänster är ett steg i rätt riktning mot att göra Umeå mer attraktiv som stad.

Nu börjar också allt fler tala högt om att Umeå måste bygga ut ett fritt trådlöst nätverk för internet som alla kan koppla upp sig mot. Nu senast är det Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande, som i sin blogg skriver: ”Min uppfattning är att Umeå bör i samarbete med kommersiella operatörer utforma ett system för hur vi ska kunna erbjuda trådlöst internet på utvalda platser i staden.”

Hon pekar på att andra städer som närliggande Skellefteå och storstäder som San Fransisco och New York redan tagit steget mot ett fritt internet i sina städer. Nu är det Umeås tur, menar Åsa Ögren, och fortsätter med att ett fritt nät skulle vara positivt för näringslivet:

”Då kan entreprenörerna istället fokusera på att utveckla tjänsterna i nätet och volymerna som efterfrågas för att klara nedladdning av t.ex. filmer. För Umeå och stadens attraktionskraft är nog detta helt rätt och det uppskattas säkert även av entreprenörerna.”

Det är en klart intressant utveckling när också ledande kommunpolitiker på detta sätt uttalar sig i frågan och tar ställning. Kanske kommer då något att hända.

Kameran blir blindas ögon

Av , , 2 kommentarer 0

Ny videoteknik gör det möjligt för synskadade att uppfatta andra personers känslor. Det är fascinerande att se hur ansiktsigenkänning och så kallad taktil video kan revolutionera synskadades liv på detta sätt och glädjande att Umeå universitet ligger så långt fram på området.

– Känselbaserad videoteknik erbjuder ett helt nytt sätt att uppleva information. Vi här på Umeå universitet är stolta över att ha uppfunnit punktskriften för känslor, säger forskaren Shafiq ur Réhman, i en intervju.

– Jag vill förbättra livskvaliteten för människor med handikapp. Just nu används teknologin i samhället till största del av människor utan handikapp. Men resurserna finns att låta även handikappade ta del av teknologins framsteg, fortsätter han.

Att ny teknik på detta sätt kan förbättra människors liv är mycket spännande och Shafiq ur Réhman ger också ett inspel om att fler innovationer är på gång utifrån denna forskning. Det blir intressant att följa.
 

Tyck till om sociala medier och myndigheter

Av , , Bli först att kommentera 0

Hälften av Sveriges myndigheter använder sig av sociala medier idag. Nu kommer de att få hjälp av E-delegationen som inom kort ger ut riktlinjer för hur dessa sociala medier ska skötas. Ett utkast ligger färdigt och E-delegationen efterlyser en sista respons på utformning av det. Fram till 20 december kan alla vara med och påverka skrivningarna.

Facebook, Twitter, YouTube och bloggar är de fyra vanligaste kanalerna från svenska myndigheter. Ett exempel är Umeå universitet som under en längre tid använt sociala medier för att nå bland annat blivande studenter. När detta skrivs har 2081 personer valt att följa universitetets Facebook-sida vilket ger en bra kontaktyta. Universitetet har också tydligt redovisat vilka kanaler man använder sig av, en service som är viktig för att vara ett öppet universitet.

Men samtidigt som myndigheterna börjat använda social medier så svävar man i osäkerhet om vilka regler som gäller och hur de ska följas. E-delegationen, som är en statlig myndighet, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram riktlinjer och det är nu en slutversion av dessa som man nu vill ha återkoppling på.

Den som är intresserad av att vara med och kommentera dokumentet kan hämta det här.
Och läs andras kommentarer och var med i diskussionen här.
 

Gratis internet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

Från och med i fredags finns det gratis internet på flygbussarna i Umeå. Nästa steg kan vara att erbjuda gratis uppkoppling i hela staden.

En väl fungerande och utbyggd infrastruktur är en nödvändig grund för en attraktiv, modern och inbjudande stad. Vägar, järnvägar, flyg och sjöfart måste fungera för att Umeå ska kunna anses som ett logistiskt centrum för hela regionen. Till denna infrastruktur måste vi idag fråga oss om inte ett väl fungerande internet även bör läggas till.

Därför är gratis uppkoppling på flygbussarna väl värt att lovorda. Nästa steg kan vara hela staden. Det skulle vara en stor framgång för alla studenter, för näringsliv, för allmänheten, för turister och besökare om hela Umeå erbjöd ett fritt nät med kraftfull bredbandsuppkoppling för alla att använda.

Mikael Öhlund, vd för Umeå kommunföretag, uttalar sig i ett pressmeddelande om bussarnas uppkoppling med orden:

— Det är viktigt att kollektivtrafiken har hög teknisk tillgänglighet. Det skapar ett stort mervärde för flygbussarnas resenärer och är en absolut nödvändighet för att höja vår attraktionskraft och status.

Samma kan sägas om hela staden. För att höja attraktionskraften och statusen på Umeå behöver staden ett tillgängligt fritt internet.

Visa upp sig på nätet

Av , , Bli först att kommentera 0

När Måns Adler, grundare av Bambuser, föreläste i Umeå betonade han att det nya enkla sättet att direktsända live-tv på internet är en del av en demokratiseringsprocess. All makt åt folket och ge dem en kamera i handen och ett enkelt sätt att publicera på nätet så ökar demokratin i samhället, menar Måns Adler.

Det finns fler perspektiv på detta. Ett är hur ny teknik gör det möjligt att sprida sin egen berättelse. Forskaren Simon Lindgren vid Umeå universitet har gjort en Youtube-film i vilken förklarar hur en forskare skriver en forskningsartikel. Kul idé! Verkligen. Inte minst för den som inte har forskat för här får man en snabb inblick i vad Simon gör på jobbet.

Fler borde göra samma. Tänk rörmokaren som fixar avlopp på Haga, bilmekanikern som byter startmotor på Ersboda, prästen som förbereder en vigsel, butiksägaren som skyltar för julhandeln nere i city, veganen som väljer matvaror i affären, kroggästen som vill komma in med rullstolen på krogen eller ridskolläraren med sitt tålamod i ridhuset. Mängder av människor skulle kunna göra sina egna instruktionsfilmer om just sitt dagliga liv.

Detta är den demokratiseringen som Måns Adler pekade på. Var och en kan med en kamera dokumentera sitt liv och på ett enkelt sätt göra det möjligt för andra att titta på det via YouTube, Vimeo, Bambuser och andra videosajter.

Nu vill vi se fler från våra trakter. Ut med kameran och visa ditt liv på nätet.

E-handel växer i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu får vi fler tecken på att Umeås näringsliv satsar på e-handel. I dagarna utsågs Cyberphoto och ProPrint till Årets e-handlare i var sin kategori och för några veckor sedan lyftes Rapunzel of Sweden fram på Umeågalan, bland annat för att man lyckas så bra med att sälja löshår via sin webb-shop, läs mer på InfoTech Umeå. Inom datorspelsbranschen ser vi på samma sätt flera Umeåföretag som flyttar fram sina positioner för att sälja spel till Iphone och andra mobila enheter liksom till Nintendospel. 

I en stad som utmärker sig för att ligga långt fram i bredbandsutbyggnad och en ung befolkning som är van vid internet är detta en självklarhet och något som både behöver uppmärksammas och stöttas. Förhoppningsvis kan dessa företag som redan ligger i framkant inspirera andra att våga följa med och utforska möjligheten att hitta kunder via nätet. 
 

Facebook för företagare

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå ligger långt fram när det handlar om bredband, nätuppkopplade skolor och deltagande i sociala medier. Inom näringslivet i Umeå finns det också flera goda exempel på hur sociala medier och marknadsföring används. På InfoTech Umeå intervjuas företagaren Ann Klefbohm om hur nya affärsmodeller växer fram på internet och nu senast fick Komatsu Forest pris vid Umeågalan för att man lanserat skogsmaskiner via YouTube.

Men det finns utrymme för många fler att ta steget ut på sociala medier. Köpcenter och gallerior som exempelvis MVG, Up2, Strömpilen och Ersboda skulle vara intressanta att följa i en satsning på Facebook och sociala medier. Några av dem testar redan, andra har inte hakat på.

Det finns alltså intressanta exempel att studera. Ett sådant är är ICA Supermarket Ålidhem som har över 2643 vänner på Facebook när detta skrivs. Det ger butiken en möjlighet till en helt ny direkt kanal till kunder som frivilligt valt att följa butiken på nätet. Nu senast har man på Facebook lagt ut information om butikstävlingar i att vinna kycklingfiléer eller gissa vikten på en torsk där vinnaren får ta hem fisken (som vägde 12,56 kg).

En hel del uppmärksamhet väckte detta bland kommentarerna på Facebook, flera positiva men också ett antal negativa som ifrågasatte att man tävlade om döda djur. Några menade i kommentarerna att fisken såg läcker ut och smarrig ut. Andra att det mer var fråga om djurplågeri. Berörde gjorde man i alla fall och sociala medier blir en plats för kunderna att föra dialog med butiken.

Framöver blir det intressant att följa hur sociala medier kan bidra till att näringslivet i Umeå stärks. Här finns mycket att göra för den uppfinningsrike entreprenören och butiksägaren.

Låt oss se fler exempel på det.