Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Politiker som bloggar

Av , , Bli först att kommentera 0

SVT Rapport berättar att många av våra främsta politiker har slutat blogga efter valdagen. Var tredje toppolitiker har inte uppdaterat sin blogg sedan valet.

Bloggande politiker var ett spänannde inslag i valkampanjen och gav en närhet som vi inte sett förut till deras vardag. Dessutom fick många politiker genom sina bloggar en egen arena där de kunde föra fram sina åsikter.

På vk.se har de flesta av våra lokala toppolitiker varit aktiva med bloggande. Det ska bli intressant att se om de orkar fortsätta nu efter valet. Det är viktigt för debatten och det politiska samtalet i länet att de lokala politikerna hittar platser att uttrycka sina åsitker. VI får hoppas att de fortsätter med det vare sig om det är på bloggar, Facebook eller andra digitala mötesplatser.

Två politiker i länet kommenterar så här: 

Jan Nilsson (M) skriver i sin blogg: "Nu är jag som jag är, en notorisk bloggare som skriver inte minst för att jag vill uttrycka mig och verkligen gillar skrivandet. Jag tycker också om den kommunikation som bloggen triggar igång i vardagen. Antingen det nu gäller en bild eller en åsikt."

Pernilla Djärv (C) meddelar att hon slutar, men inte bara med bloggandet men också med kommunpolitik i Umeå. Hon flyttar till Arvidsjaur för att satsa på turism. Därmed tappar vi i Umeå en aktiv röst bland bloggande politiker.

Google-bilen fotar Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 0

Google Street View-bil åker runt i Europa och fotar gator i våra större städer. Men också i Västerbotten har man gjort detta. I Umeå är det flesta gator redan fotograferade vilket gör att den som använder Googles kartor också kan se hur det ser ut på gatorna i Umeå.

Google-bilen har fotat alla gator i Umeå. Här på väg norrut på Tegsbron.

Men Google-bilen stannade inte i Umeå. Den fortsatte sin färd och har kört runt om i länet utefter E 12:an och andra vägar. Genom Vindeln, Lycksele och Vilhelmina tog sig Google-bilen. Ja, också Dikanäs fick besök (se foto nedan) vilket gör att man kan följa stora delar av länets större vägnät.

Också vägen upp mot Dikanäs har Google-bilen färdats utefter vilket gör att man via Google Street View kan följa hela vägen från Umeå upp förbi Dikanäs.

När Google-bilen började åka runt och fota fanns det kritik mot att den kunde fånga människor och situationer på bilderna som kunde kränka den personliga integriteten. För att möta detta har Google valt att sudda ut ansikten på människor man fotat liksom registreringskyltar på bilar.

I Tyskland har man också låtit hushållen välja om man vill att deras hus ska finnas med på gatuvyerna. Det visar sig då att det inte är så många som valt att ta bort sitt hus. Bara omkring 3 procent (2,89 %) av tyska hushåll vill att deras hus ska suddas bort från Google Street View. I siffror rör det sig om 240 000 av närmare 8,5 miljoner.

Nu är det möjligen så att det kanske inte är alla som vet att man kan välja att ta bort sitt hus från Googles karttjänst så antalet skulle kanske vara större om fler fick veta. Och samtidigt kan man självfallet påstå att 240 000 inte är ett litet antal.

Hur ser det då ut i Umeå och Västerbottens län? Ja, det finns de som också protesterar i Västerbotten. I samband med en artikel i Västerbottens Kuriren om Google-bilens besök uppstod en debatt på vk.se. Signaturen Stefan är upprörd och skriver: ”Jag vill då baske mig inte ligga ute och skylta på nätet med mitt hus. Vad är nästa steg, lägga ut bilder på de som bor i huset eller filma inne i husen? Det är bara att glömma allt privatliv om Google får fortsätta i samma stil.”

Hjördis håller med och skriver: ”Jag håller med. Jag vill absolut INTE att vem som helst bara ska kunna kolla på vårat hus. Vars är samhället på väg egentligen? Huvva!”

Men trots protesterna är de flesta i debatten positiva till att Google fotar länets gator och hus. Signaturen Tittuut utbrister: ”Vi är med, hihi!!! Känns hur roligt som helst!!!” och Mats menar att det är en perfekt tjänst för den som planerar sin semester: ”Jag använde tjänsten för att orientera mig i Nice (Frankrike) innan jag åkte ner. När jag väl klev av tåget i staden så var det inga problem att känna igen sig från gatubilderna och hitta dit jag skulle.”

Hur många som kontaktat Google från Västerbotten för att få sitt hus utsuddat är svårt att få någon siffra på. Men förmodligen är det inte så många för om man tittar runt på länet genom Google Street View så är det svårt att hitta några hus som är bortsuddade. Är det så att Västerbottningarna är mindre misstänksamma mot Google än vad tyskarna är?

Starka ord om Designhögskolan

Av , , Bli först att kommentera 0

Företagaren Emanuel Dohi, studenterna Lisa Bylund och Fredrik Jonsson, förre rektorn Bengt Palmgren och många andra har samlats på Designhögskolans webb för att berätta om sin syn på den världsberömda designskolan i Umeå.

Designhögskolan har vunnit flera priser och hyllas som en av världens bästa utbildningar i design och dessa studenter har även tagit hem en mängd utmärkelser vid olika tävlingar. Nu finns en mängd intervjuer på Designhögskolans webb där man kan lära känna skolan lite bättre genom intervjuer med lärare, studenter och samarbetspartners.

“There is a creative freedom, a positive energy here. At UID you believe in the individual competence and ability, which is very broadening”, säger till exempel Monica Lindh Karlsson, programansvarig för industridesignprogrammet.

Bra läsning för den som vill ha mer inblick i Designhögskolan.
 

Roboten bowlar och slår strike

Av , , Bli först att kommentera 0

Schackspelare har fått svår konkurrens av datorer som erbjuder tufft motstånd i människa-maskin tävlingar. Nu kommer robot-bowlaren som slår strike efter strike och kan slå ut snart sagt vilken mänsklig bowlingspelare som helst.

För några år sedan läste vi boken Bowling alone om den ensamme bowlaren. Det var en mycket intressant bok som tog upp fenomenet att att folk börjat bowla ensamma, utan sällskap. Det sågs som ett tecken på att ensamhet breder ut sig i samhället.

Nu kommer nästa steg då inte ens den ensamme bowlaren behöver dyka upp i bowlinghallen. Det räcker med att två robotar möts för att roa sig en stund. Problemet är väl bara att det alltid kommer att bli oavjort i alla matcher eftersom bowling-roboten nästan aldrig missar ett slag, rapporterar cnet news.

 

Små barn vid dator och tv

Av , , Bli först att kommentera 0

43 procent av två-åringarna har använt dator, visar ny statistik från Medierådet (ladda hem rapporten Småungar och medier 2010). Men tv är det dominerande mediet bland barn upp till 9 år. Överlägset populäraste är Bolibompa. Också på nätet är Bolibompa populärast. Var tredje  2–9-åringar besöker sajten bolibompa.se.

Den vanligaste datoraktiviteten bland barn mellan 2 och 9 år är spel. 55 procent av 2–5-åringarna och 92 procent av 5–9-åringarna brukar spela, och förutom bolibompa.se så hittar de gärna spel på spela.se.

Men YouTube är också en mycket populär sajt bland de yngre barnen där de tittar på korta videoklipp.

Könsskillnader i datorspel börjar man se tydligt från fem års ålder. 73 procent av pojkarna mellan 5 och 9 år spelar dator- och tv-spel på sin fritid vilket är långt fler än bland flickorna där 34 procent spelar spel. Kön avgör också vilka spel man väljer. Populäraste bland pojkarna är Lego Star Wars medan flickorna väljer Super Mario.
 

Svårt få kvinnor till it-industrin

Av , , Bli först att kommentera 0

Männen är i förkrossande majoritet inom såväl it-utbildningar som inom it-företag. Detta är något som hela branschen är mycket bekymrad över, men ingen hittar nyckeln till att förändra den sneda rekryteringen till it-jobben.

När regeringen i dagarna lagt fram sin proposition till statsbudget för 2011 ägnar man ett kapitel åt kommunikation och it-frågor. En av punkterna man tar upp är it och jämställdhet och man konstaterar: ”Det råder fortfarande en sned könsfördelning inom IT-området, såväl inom IT-utbildningar vid universitet och högskolor som bland yrkesverksamma i branschen.”

Det märks både på universitetens it-utbildningar och ute på it-företagen. Men det rör sig inte enbart om en sned könsfördelning. Det är en förkrossande majoritet av män inom it-området. Det märks på flera av våra it-utbildningar. Så har till exempel på de datavetenskapliga programmen vid Umeå universitet ett 40-tal nya studenter antagits under hösten 2010 och bland dessa finns enbart två kvinnliga studenter.

Samma förkrossande siffror möter vi ute på it-företagen. Nio av tio anställda i den svenska dator- och tv-spelsindustrin är män, visar forskaren Ulf Sandqvist i sin avhandling ”Digitala drömmar och industriell utveckling” (Umeå 2010).

Dessa siffror pekar på ett mycket allvarligt problem och i regeringens förslag till statsbudget för 2011 skriver man:
”Bristande jämställdhet på IT-området innebär nackdelar för såväl branschen som går miste om kvinnors kompetens som för de kvinnor som inte ser möjligheterna med IT-yrken. En ökad mångfald har visat sig leda till produktivitetsvinster, vilket hela samhället kan dra nytta av. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för en ökad jämställdhet inom ITområdet, både på utbildnings- och branschnivå.” (s 102)

Man konstaterar även: ”Den sneda könsfördelningen inom IT-utbildningar och IT-branschen innebär att kvinnors kompetens inte tas tillvara i tillräckligt stor utsträckning inom IT-utveckling och användning, vilket är negativt ur ett kvalitets- och tillväxtperspektiv.” (s 97)

Vad föreslår man då i statsbudgeten för åtgärder? Ja, tyvärr kommer man inte fram med särskilt mycket. Man ger enbart i uppgift till Tillväxtverket att anordna en konferens vilken kommer att äga rum den 2 december 2010.

Men att enbart anordna en konferens kan tyvärr inte med bästa vilja påstås som framåtsyftande. Det skulle ha varit mycket mer inspirerande om regeringen vågat ta i mer och tydligare, på ett konkret vis, markera att vi inte längre kan acceptera den snedfördelning mellan könen som finns inom it-branschen.

För så här kan vi inte ha det.
 

Kan datorer läka själens sår?

Av , , Bli först att kommentera 0

Skulle din nästa mobil kunna bli ett verktyg som hjälper dig att växa som människa, att bli mer hel, att kanske läka sår som sargat din själ? Oj då, det var stora ord som sträcker sig långt bortom möjligheten att skicka sms och ringa telefonsamtal. 

Hur skulle exempelvis ideella organisationer som stöttar frigivna fångars återetablering i samhället kunna använda sig av context aware computing och den semantiska webben? Hur skulle kyrkor som stöttar människor i livskris kunna använda sig av den nya tekniken? Hur skulle en nykterhetsorgansation, en förening som arbetar för att hjälpa spelmissbrukare eller hemlösa kunna dra nytta av mobilens nya möjligheter att bearbeta och strukturera information?

Det är viktiga frågor att ställa för i framtiden kommer din mobil, handhållna dator eller vad du nu bär med dig veta allt om ditt liv. Det kallas ibland context aware computing, ibland för den semantiska webben, web 3.0 eller linked data. Det innebär att all information om vem du är, vad du gör och var du är samlas in av mobilen för att sedan komma tillbaka till dig och kanske ge förslag på nya saker du kan göra.

”Delar av ditt liv är alltid online. Du håller på med din mobil, du kollar Facebook, dina barn skickar sms till dig. Delar av ditt liv är därute i ett datoriserat universum”, säger Mark Van Name, vd för Principled Technologies och intervjuad av Intelswnetwork på Youtube.

I videon talar Mark van Name om begreppet context aware computing. Det är ett begrepp som det talats om i många år nu men det stora genomslaget har inte riktigt kommit ännu. ”Context” är i det här sammanhanget all den information som kan ringa in en situation och en känsla som en person befinner sig i. Tanken är att din mobil skulle kunna samla in denna information om vem du är, var du är och vad du gör och därigenom kan du få förslag tillbaka på vad du kan göra härnäst.

”Strålande”, utropar självfallet många företag som ser en ny möjlighet att öka sin försäljning och därmed din konsumtion om de skulle kunna få komma över informationen om ditt liv. Ett exempel på det finns här från en några år gammal video från Kistagallerian.

Ett annat exempel på hur context aware computing skulle kunna bli en del av våra liv är när vi reser som turist till någon ny stad. Eftersom du i din personliga profil redan lagrat att du är vegetarian skulle du kunna få förslag över restauranger som har bra vegetarisk meny. Allt utritat behändigt på en Google map eller annan karta.
Med en gps-positionering skulle du dessutom kunna få förslag enbart på lämpliga restauranger inom gångavstånd.

Samtidigt skulle din reskamrats information registreras via dennes mobil och paras ihop med din. Kanske din vän i sin personliga profil noterat att thai-mat är särskilt gott. Då skulle du få en rekommendation på vegetariska restauranger inom gångavstånd med thai-inriktning.

Din mobila applikation har också koll på ditt bankkonto och kan avgöra om ni är ute och reser före eller efter löningsdagen, och utifrån det kan dra slutsatser om din ekonomi för stunden. Har du en månad med många andra stora utgifter får du förslag på lågbudgetrestauranger.

Om du är turist i Stockholm så får du kanske förslag på att gå en litterär vandring i Millenium-böckernas spår eftersom mobilapplikationen vet att du precis har läst Millenium-triologin. Ja, den har information om all litteratur du läst den senaste tiden, alla filmer du laddat ner, all musik du lyssnat på. Det innebär att den har en kulturell referens om dig som den kan jämföra med platser du befinner dig på, vilken tid på dygnet det är och, inte minst, vilka människor som befinner sig i din närhet.

Det här kan vara en guldgruva för telekomindustrin i dess sökande efter nya affärsområden. Den information som teleoperatören eller mobiltillverkaren samlar in kan bearbetas, struktureras och förpackas för att sedan säljas vidare till annonsörer, marknadsförare och till företag som vill utnyttja informationen för riktad försäljning till var och en av oss.

Men skulle tekniken också kunna användas för att stötta dig i din längtan efter att få växa som människa och bli mer hel?

Mark van Name ger i intervjun ett sådant exempel då han kopplar context aware computing till ett medicinskt perspektiv. Han menar att i framtiden behöver vi inte vara rädda för att ligga ensamma om vi råkar ut för en olycka, kanske ramlar och inte tar oss upp från badrumsgolvet. När all information om hur vi har det vid varje tidpunkt samlas in av mobilen så skulle den kunna sända ett automatiskt meddelande till någon vi känner eller till en doktor som då skulle kunna komma och ge hjälp. På samma sätt skulle den som har diabetes kunna få en varning om förhöjd blodsockerhalt och därmed åtgärda det i tid.    

Tim Berner-Lee talar i ett TED-talk också om att medicinska framsteg skulle kunna göras om all data i världen kan samlas in och länkas samman. Det är i detta som lösningen ligger, betonar han. Att data kan länkas samman.

Hur ska vi då förhålla oss till context aware computing, den semantiska webben, sammanlänkad data och det faktum att datorerna samlar allt mer av information om våra liv? Är det ett tekniksprång som skrämmer, som gör oss små och utsatta? Eller är denna nya teknik och informationsbehandling en ny del av vår tillvaro som kan göra oss mer trygga, fulla av tillit och förtröstan?

Kan en människa växa i sitt inre, bottna i sin andlighet, finna ro för själen med stöd av context aware computing?

Här krävs ett nytänkande och ett frimodigt utforskande av den nya tekniken från de organisationer som stödjer människors inre växande. Det kan vara hjälporganisationer, kyrkor, politiska rörelser, ideella krafter av alla de slag.

Hur skulle exempelvis ideella organisationer som stöttar frigivna fångars återetablering i samhället kunna använda sig av context aware computing och den semantiska webben? Hur skulle kyrkor som stöttar människor i livskris kunna använda sig av den nya tekniken? Hur skulle en nykterhetsorgansation, en förening som arbetar för att hjälpa spelmissbrukare eller hemlösa kunna dra nytta av mobilens nya möjligheter att bearbeta och strukturera information?

Dessa perspektiv måste få påverka teknikens utveckling och dess användningsområden så att de inte bara blir en fråga om kommersiella insatser och ekonomiska avgöranden.

Nödvändigheten av att se till människors andliga växt måste också få finnas med och styra nästa generations mobiler. Är de ideella organisationerna beredda på det?
 

Datortidningar backar

Av , , 1 kommentar 0

PC-tidningar tappar, MacWorld går framåt, medan Computer Sweden förlorar en av tre läsare på tio år, visar Orvesto-mätning.

Siffrorna kommer från Orvesto som mäter räckvidden för ett stort antal papperstidningar. Att it-branschens stora tidning Computer Sweden backat med 30 procent på tio år är mycket intressant. Från 143 000 läsare har man gått ner till 100 000 läsare.

En annan tendens är att PC-tidningar tappar medan Mac-tidningar ökar. PC Gamer är mest i motvind, enligt Orvesto. Från 2002 till 2010 har man tappat 45 procent av sina läsare. Under samma period har PC för alla också rasat med 27 procent.

MacWorld går däremot mycket bättre än dessa PC-tidningar och har ökat med 24 procent under de senaste tio åren.

En pryltidning som M3 går också mycket bra och har ökat antalet läsare med 96 procent.

Metro Teknik är också en tidning som rusar i höjden. Sedan 2007 har man ökat antalet läsare med 74 procent. Ny teknik klarar sig också förhållandevis bra, även om man backat med 3 procent sedan 2002. 

Bakom statistiken döljer sig många faktorer. Det kan vara nya distributionssätt som gratisexemplar (Metro Teknik), intresset för nya prylar (M3) eller svängningar i kampen mellan PC och Mac.

Men här finns också faktorer som ett ökat internetsurfande vilket säkert slår mot flera av pappersutgåvorna. Helt klart är dock att ett antal redaktioner behöver fundera ett par extra varv kring hur de ska kunna hejda rutschkanan man hamnat i under de senaste åren.

Männen dominerar bloggarna bland politiker

Av , , Bli först att kommentera 0

Den manliga dominansen på politikerbloggarna på vk.se är mycket stor. Lite förvånande, kan man tycka, eftersom bloggar och sociala medier i övrigt till stor del lockar kvinnor.  Men inte när det gäller den lokala valrörelsen som den förs på politikerbloggar i vk.se.

Västerbottens Kuriren erbjuder på sin nätupplaga vk.se vem som helst att starta en blogg. Många politiker i Västerbotten har nappat på förslaget och i dagsläget finns 51 bloggare under rubriken Politikerbloggare. Hur frekvent man är med inlägg skiljer sig dock och det finns också en stor skillnad mellan män och kvinnor.

Fyra av fem politikerbloggare är män
Fyra av fem politikerbloggar på vk.se är skrivna av män.
Under tiden 1 – 30 september har 43 personer bloggat under rubriken ”Politikerbloggar” på vk.se. Det är främst lokala politiker från Västerbotten och av de som bloggat är 35 män och 8 kvinnor. Det innebär att kvinnorna enbart står för 19 % av antalet politikerbloggar under de mest intensiva valveckorna.

Männen svarar för 85 % av inläggen
De tre män bland politikerna som skrivit flest blogginlägg har under tiden 1 – 30 september skrivit 447 inlägg tillsammans.
De tre flitigaste kvinnorna bland politikerna har under samma tid skrivit 77 inlägg. Männen står alltså för 85 % av inläggen medan kvinnorna svarar för 15 % av antalet inlägg bland dessa sex politiker.

Bland läsarna kommenterar männen oftare
Den manliga dominansen i politikerbloggarna på vk.se under tiden 1 – 30 september syns även i läsarnas kommentarer. Under perioden har 1075 kommentarer skrivits in på de tre flitigaste männens politikerbloggar och de tre flitigaste kvinnornas politikerbloggar. Av dessa kommentarer står kvinnliga signaturer för 17 %, manliga signaturer för 60 % medan icke könsbundna signaturer svarar för 23 % av kommentarerna.

Siffrorna borde vara något för de lokala partierna att fundera över. Finns det anledning för dem att se över vilka av deras representanter som uttalar sig via bloggar och sociala medier?
Också för Västerbottens Kuriren är siffrorna något att fundera över. Som mediehus kan man självfallet inte gå in och beordra folk att blogga men om man vill att vk.se ska lyfta fram både kvinnor och män finns det anledning att fundera över den sneda fördelningen på politikerbloggarna.