Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Regeringen brottas med digitalisering

Av , , Bli först att kommentera 0

Den omvandling vi står i med digitaliseringen, både som enskilda och som samhälle, är en av de största revolutioner som mänskligheten går igenom. Stora ord, ja, men det är också omfattande och totalt grundläggande omvälvningar som väntar oss inom alla områden. Medicin, miljö- och klimat, transport, produktion, arbetsmarknad, hem och hushåll, jordbruk, utbildning och kultur och upplevelser – inget område kommer att stå utanför de förändringar som digitalisering för med sig.

Det här är frågor som regeringen måste brottas med och lyfta upp på sitt bord. Det visste den förra regeringen och de måste också den nya regeringen ha på sitt bord. Ett av verktygen för att förstå digitaliseringens effekter är den tillsatta Digitaliseringskommissionen. Den verkar sedan några år på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Att göra det innebär både att analysera utvecklingen och kommunicera digitaliseringens möjligheter och den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015.

Själv sitter jag med i ett hörn av Digitaliseringskommissionen genom att ingå i den expertgrupp på tolv personer som följer och agerar bollplank till arbetet. Det kommer att vara stimulerande att under resten av året gräva djupare i framtidens möjligheter och utmaningar med digitalisering.

Digitaliseringskommissionen har nu fått nya tilläggsdirektiv för resterande året. Omvärldsanalys, viktiga strategiska områden för regeringens politik för digitalisering och hur digitalisering kan främjas på nationella nivå är tre frågor som regeringen vill att kommissionen ska fokusera på under året.

Fokus under resterande året kommer att vara

  • genomföra en omvärldsanalys som belyser och lyfter fram vad som kan komma att påverka digitaliseringen i Sverige
  • identifiera strategiska områden som bör beaktas i utvecklingen av den framtida digitaliseringspolitiken
  • och utreda hur främjande av digitaliseringen bör bedrivas på nationell nivå

It-branschen behöver fler kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 2

Att fler kvinnor behövs till it-branschen är något som alla fler håller på att bli medvetna om. Men att öppna branschen för fler kvinnor är en stor utmaning. Det positiva är att under senaste åren har allt fler initiativ tagits för att uppmärksamma bristen på kvinnor i branschen och för att locka fler unga tjejer att börja plugga it, data och teknik.

De unga tjejer som börjar på sådana utbildningar är viktiga som förebilder. Microsoft är ett av företagen som insett detta och sedan tolv år korar företaget Årets it-tjej. Till årets final 2015 har Anna Henningsson från Umeå universitet utsetts som en av tre deltagare. Den 11 mars går finalen på Berns.

It-konsultbolaget CGI tar också krafttag för att lyfta fram kvinnor. I Umeå finns konsultchef Sara Winqvist som är med i den nationella satsningen Womentor. Womentor är en ledarskapsutbildning, ett förändrings- och varumärkesprogram som bildades 2006, och drivs av IT&Telekomföretagen inom Almega. I år är 25 företag från it- och telekombranschen med i arbetet för att väcka frågan om jämställdhet och driva ledarskapsfrågor, med uttalat syfte att få fler kvinnor till ledande poster.

Inom programmet Womentor var Sara Winqvist med som adept under 2014. Tillsammans med ett tjugotal andra kvinnor från olika it- och telekomföretag deltog hon under året i ett antal heldagar med utbildning och dessutom fick varje adept en egen mentor från ledningshåll inom it och telekom.

I en intervju på InfoTech Umeå betonar Sara Winqvist att jämställdhet också kan kopplas till företagens vinst.

– Det är en lönsamhetsfråga. För att få en ökad konkurrenskraft måste vi vara jämställda, säger Sara Winqvist i en intervju på InfoTech Umeå.

Allt fler initiativ tas nu för att väcka frågan om jämställdhet i it-branschen. Studentföreningen Datatjej sponsras av stora bolag som Microsoft, IKEA och Google. Nätverket WinIT som skapats av Sogeti har över 3000 medlemmar. Women In Tech sponsras av MTGx, Bonnier, Spotify, Tele2, TeliaSonera och Google. Kampanjen Nextup drivs av IT&Telekomföretagen för att få fler högstadietjejer att välja it-inriktning. Företrädare för Sveriges största spelutvecklare och spelutbildningar har skrivit under upprop mot sexism inom branschen.

Bara för att nämna några exempel.

Förhoppningsvis är detta början på ett mer långsiktigt arbete där it-branschen kan förändras i grunden till att bli mer jämställd. Men det är ett vardagsarbete som ständigt måste fortsätta för att ha utsikt att lyckas.

Självkörande bilar på väg

Av , , Bli först att kommentera 0

– Autonom körning (självkörande bilar) kommer att förändra vårt sätt att se på bilkörning. I framtiden kommer vi att kunna välja mellan autonom och aktiv körning. I stället för bortkastad tid kan det dagliga pendlandet bli kvalitetstid och ge möjlighet för arbete eller nöje, säger Peter Mertens, Volvo Car Group.

I ett pressmeddelande berättar Volvo företaget med projektet Drive Me närmar sig målet att 2017 leverera 100 självkörande bilar till kunder på utvalda vägar i och omkring Göteborg.

Hur länge det dröjer till dess att självkörande bilar också finns i Västerbottens län är dock inte känt. De första bilarna kommer att köras i autonomt läge endast på lämpliga vägar, där det till exempel inte finns mötande trafik, cyklister eller fotgängare.

Blir det dessutom dåligt väder kan det hända att bilens system väljer att köra in till vägkanten och ber personen i bilen att ta över körningen.

Radarenheter, kameror, lasersensorer, GPS-positionering och högupplöst digital karta i 3D är några av teknikerna som ligger till grund för de nya bilarna.

– Autonom körning kommer att förändra vårt sätt att se på bilkörning. I framtiden kommer vi att kunna välja mellan autonom och aktiv körning. I stället för bortkastad tid kan det dagliga pendlandet bli kvalitetstid och ge möjlighet för arbete eller nöje, säger Peter Mertens i pressmeddelandet.

Men även om målet är att de första bilarna ska rulla ut 2017 så kommer det säkerligen att dröja innan vi får dem i daglig trafik i Västerbotten. Vissa vägar kan möjligen komma i fråga som E4:an ut från Umeå söderut, men i övrigt lär det dröja.

Men med det sagt så kan vi ändå konstatera att tekniken är på väg och vi kommer, så småningom, även att få denna teknik till norra Sverige.

Framtidens bilar kan testköras i simulator

Av , , Bli först att kommentera 0

I framtiden ska bilar och lastbilar kunna testas redan innan fordonet är byggt. Det sker virtuellt med nya simuleringsmetoder som bland annat UMIT Research Lab vid Umeå universitet tagit fram tillsammans med Umeåföretaget Algoryx Simulation och andra partners som Scania, Volvo och Modleon.

När nästa generation fordonssimulatorer utvecklas är Umeå med långt fram i utvecklingen. Genom forskare vid UMIT Research Lab och företag som Algoryx och Oryx i Umeå har en kunskap kring simuleringar byggts upp som på många sätt ligger i världsklass. Ett viktigt nytt kunskapsområde håller på att växa sig riktigt starkt i norra Sverige.

Läs mer om ett av projekten.

Hallå rymden! Nu landar Fuglesang i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 0

Hallå rymden! På torsdag landar astronauten Christer Fuglesang i Umeå. Denna gång är det it-företaget Hi5 som lockat Fuglesang till Umeå, en stad som han känner väl till sedan tidigare eftersom han är hedersdoktor vid Umeå universitet.

I samband med en kunddag hos Hi5 kommer Christer Fuglesang att tala om ”I rymden finns inga gränser”. Läs mer om Fuglesangs besök.

 

Jokkmokk vill bygga datacenter

Av , , Bli först att kommentera 0

Nyheterna om stora datacenter i norra Sverige har blivit allt fler under början av året. Här på bloggen har jag tidigare skrivit om att riksdagen tagit upp frågan om lägre elskatt för datacenter för att underlätta för fler bolag att bygga serverhallar i norr.

I veckan kunde vi också lösa om KnC Miner som fått finansiering på 125 miljoner kronor för att bygga fler serverhallar, företaget har redan byggt datacenter i Boden.

Och nu är det Jokkmokk som sällar sig till intressenterna. Sajten Affärer i norr berättar att Porjus industrihus kan bli en lämplig lokal för en större serverhall. Projektet kallas Jokkmokk Hydropower Sites och kan kosta upp mot 4,7 miljoner kronor, varav lokalanpassning utgör 1,1 miljoner.

Arbetet med rapporten har letts av Anders Granberg, Luleå, och arbetsgruppen har haft deltagare från Jokkmokks kommun, näringslivsbolaget Strukturum och Vattenfall, berättar Affärer i norr.

Helt uppenbart är att vi inte sett slutet på dessa nyheter. Under 2015 kommer vi säkerligen att få höra talas om fler spekulanter kring att bygga datacenter i norr. Kanske är det nu en växande ny industri som håller på att ta fart.

I Luleå finns redan Facebooks stora datacenter. Nedan syns en flygfilm över bygget, filmen är från 2012.

Finansministern avvaktar med svar om el-skatt för datacenter

Av , , Bli först att kommentera 0

I ett tidigare blogginlägg berättade jag att riksdagsledamot Mathias Sundin (fp) ställt en fråga till finansministern om särskild lägre el-skatt för serverhallar och datacenter. Så här skriver Sundin: ”Industrin i Sverige betalar en elskatt på 0,5 öre per kWh. Men den växande datacenterindustrin har inte denna förmån. För serverhallar som Facebooks i Luleå och KNC Miners i Boden är skatten i stället 19 öre per kWh.”

Finansminister Magdalena Andersson har nu svarat på den skriftliga frågan som Mathias Sundin ställde. Men något konkret svar vill finansministern inte lämna i dagsläget. Istället hänvisar hon till en utredning som pågår om energiskatt. Så här skriver finansministern:

”Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el (Fi2014:10) har tillsatts för att se över hur bland annat serverhallar behandlas skattemässigt. I uppdraget ingår att beakta den internationella konkurrens som exempelvis informations- och kommunikationsverksamhet utsätts för. Utredningen kommer att i utformningen av sina förslag analysera och beakta hur ändrade regler påverkar olika grupper av företag och företagsformer, konsekvenser för företagens konkurrenskraft samt vilka konsekvenser förslagen har för arbetet för en effektivare energianvändning. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 9 oktober 2015. Jag vill inte föregripa utredningens arbete.”

Så fortfarande får vi avvakta beslut om datacenter, som inte minst byggs just nu i norra Sverige, kommer att få el-skattelättnader.

Vad säger finansministern om Facebooks elskatt?

Av , , Bli först att kommentera 0

Industrin i Sverige betalar en elskatt på 0,5 öre per kWh. Men den växande datacenterindustrin har inte denna förmån. För serverhallar som Facebooks i Luleå och KNC Miners i Boden är skatten i stället 19 öre per kWh.

Den här skillnaden i elskatt har varit uppe till debatt då och då. För ett år sedan, den 16 januari 2014, ställde riksdagsledamot Katarina Köhler (S) en direkt fråga till dåvarande finansminister Anders Borg om möjligheten att sänka elskatten för serverhallar i Sverige.

Anders Borg höll med om att det är av stort intresse att datacenter som Facebooks i Luleå kan etableras i Sverige, men han var inte beredd att föreslå några ytterligare åtgärder på detta område.

Nu ett år senare har vi ny regering och nu är det finansminister Magdalena Andersson som får ta emot samma fråga. Den 29 januari 2015 lämnade Mathias Sundin (FP) in frågan ”Elskatt för serverhallar”.

Mathias Sundin skriver: ”Dessa serverhallar drar mycket el. Facebooks serverhall gör av med mer energi än SSAB i samma stad. Serverhallarna bidrar med hundratals jobb och det finns potential för fler etableringar i norra Sverige. Men konkurrensen är hård, framför allt från Finland som också har kalla vintrar att erbjuda (vilket underlättar kylningen i hallarna).”

Frågan ställs nu alltså till finansminister Magdalena Andersson. Fråga ska besvaras senast 4 februari. Återstår alltså att se om den nya regeringen har annan åsikt än den förra.

Vi håller utkik efter finansministerns svar.