Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Facebook och kulturlivet

Av , , Bli först att kommentera 0

Facebook och sociala nätverk håller på att stöpa om vårt samhälle. Senaste veckan har vi sett det i Bjästa-fallet och hur hatkampanjer kan blossa upp och göra skada.

Men Facebook fungerar också som en möjlighet att bygga goda relationer. När jag mötte kulturnämndens ordförande i Umeå, Tomas Wennström, fick jag en inblick i hur han använder Facebook för att bygga relationer inom kulturlivet i Umeå. Han menar till och med att utan Facebook skulle han inte kunna fungera lika bra som ansvarig politiker för kultursatsningar i kommunen.

Genom Facebook får han kontakt inte minst med det mer subkulturella undergrupperna i staden, de som man kanske skulle kunna kalla undervegetationen. Han säger att han visst att de fanns men innan Facebook hade han inte samma tillgång till dem.

Klart intressant perspektiv på hur en kommuns kulturliv kan växa.

Du kan läsa mer om Tomas Wennströms tankar här.

Närkontakt med bloggande kunder

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är intressant att se hur allt fler företag använder sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar i sin närkontakt med kunder. Umeå Energi är ett lokalt exempel i Umeå som nu ger sig i kast med att möta kunderna på nya sätt.

När en bloggande kunden kallade företaget för "Energitjyvar" för att elräknnigen blev stor så kunde man från energibolagets kundservice genast skriva en kommentar på blogginlägget och inbjuda till dialog. Vilket togs emot positivt.

Det kan vara intressant för fler företag att studera hur Umeå Energi jobbar. För internet kommer att innebära att många företag måste lägga om sitt sätt att möta kunderna.    

Unga, internet och sexualitet

Av , , 1 kommentar 0

Starta undervisningen om internet mycket tidigt i skolan, skriver eleverna själva i en rapport om internet, unga  och sexualitet. Det stämmer väl överens med den bloggpost Anders Mildner skriver i Svenska Dagbladet om att vi måste inse att internet genomsyrar allt vad vi gör idag..

Med tanke på Bjästa och fallet med hat på Facebook påminner jag mig om ett bloggprojekt som jag var med och genomförde på Midgårdsskolans gymnasium i Umeå förra vintern. Projektet var en del av elevernas svenskundervisning och syftade både till att ge praktisk färdighet i att skriva bloggtexter, och till att ge en djupare förståelse för frågeställningar kring sexualitet och internet. En tydlig slutsats från projektet var hur viktigt det är att lyfta in undervisning om internet i skolans ordinarie arbete.

Här nedan är några rader från slutrapporten som visar på elevernas egna tankar kring internet och sexuell exploatering.

Flera av eleverna menar i de bloggar de skrev under projektet att undervisning om sexuell exponering och exploatering på internet borde vara en självklarhet i skolan. Några menar att en sådan undervisning måste starta tidigt, gärna redan från årskurs sex och ännu tidigare. En av eleverna, signaturen Jobal, jämför med de regler som gavs under lågstadiet om att inte ”ta emot godis från främlingar eller sätta oss i en bil med någon vi inte kände”. På ett liknande sätt borde dagens barn få lära sig tidigt i skolan att det finns faror på internet och hur man ska göra för att undvika ”otrevligheter” på internet.

Signaturen Kalasnytt menar också att det finns anledning att vara kritisk mot skolan om den inte ger någon undervisning kring sexualitet och internet.
”Undervisning i skolan om internet tycker jag börjar bli en nödvändighet. Alla vet inte hur det funkar, alla vet inte hur man skyddar sig. Här i Umeå har till exempel alla gymnasieelever tilldelats en dator med internetuppkoppling, men vi har inte fått någon undervisning i om hur man skyddar sig på Internet.”

Kelviggo menar att många barn börjar surfa i tidig ålder och därför är det viktigt att skolan hjälper dem till ett säkert internet:
”Jag tycker absolut att det är nödvändigt att skolan lär barnen hur man skyddar sig. Helst tycker jag att undervisningen ska börja redan i tidig ålder så att barnen är förberedda på vad som kan ske när de ger sig ut på Internet. Dessutom är det ju så att internetanvändandet kryper längre och längre ner i åldrarna, så självklart ska de yngre barnen också veta hur de ska göra om någon på Internet kontaktar dem i sexuellt syfte.”

Även Kalasnytt menar att undervisning om internet och sexualitet borde börja före
högstadiet.
”Egentligen tycker jag att den här undervisningen borde starta långt tidigare, jag har upplevt att många börjar använda internet redan i sexan i mellanstadiet. Och när man börjar använda Internet och inte är riktigt medveten om hur allting funkar, är man nog ganska sårbar.”

Jamobor håller med om att skolan har en viktig roll att spela och menar att den skulle kunna hjälpa eleverna genom att i undervisningen ta upp risker med internet:
”Jag tycker att skolan ska införa ett ämne som kallas ’IT etik’ och ska ha ett liknande upplägg som vi idag har för ’Livskunskap’. Där ska eleverna få lära sig om internet säkerhet och vad som är vett och etikett kring internet. Eleverna ska få information om att konsekvenserna kan bli oöverstigliga om man lägger ut blottande bilder på sig själv eller en kompis eftersom även om man ångrar sig kan bilden redan ha spridit sig runt och det blir då omöjligt att helt utradera bilden.”

Flera av eleverna jämför med andra lyckade kampanjer i skolan som de varit med om och menar att sexualundervisningen skulle kunna hämta inspiration från sådana kampanjer. Signaturen Dansar jämför med hur arbetet mot tobaksrökning läggs upp och menar att eleverna borde kunna få information om internet och sexualitet på ett liknande sätt.
”Jag tycker att det borde finnas informatörer som åker runt på skolor ungefär på samma sätt som rökfri duo.”

Signaturen Inspiration berättar att kurser i feministiskt självförsvar anordnades på skolan under en tid och det hjälpte dem som elever att bli uppmärksamma på vad som kan hända.
”Detta var under den perioden då Hagamannen var aktuell. Alla flickor i min klass blev mycket uppmärksamma och ville nästan att någon skulle attackera dom, så att de skulle få möjlighet att utöva försvarsmetoderna vi lärt oss. Det är förvisso inte så bra att man vill bli påhoppad och anfallen. Det jag vill säga är att flickorna blev uppmärksamma. Det är kanske det som fattas, att barn och ungdomar måste bli uppmärksamma och medvetna.”
 

Att bli bäst i världen

Av , , Bli först att kommentera 0

Det krävs passion och att man vågar lyfta blicken utanför Sveriges gränser om man vill bli världsbäst. Chrsiter Wallberg, bodde fram tills han var 20 i Umeå och leder idag ett framgångsrikt IT-företag från Stockholm.

I förra veckan var han på konferens här uppe i norr och talade för företagare om att våga testa den internationella marknaden. Oerhört inspirerande, tyckte deltagarna på konferensen, och fler fick nog en knuff i riktning mot att se över sitt eget företags exportmöjligheter.

För företagare i regionen som sträcker sig från Övik och norrut är det här viktigt att höra. Det går att nå ut längre än kring den egna bygden. Det finns en marknad utanför Sveriges gränser. Christer Wallberg målar inte upp några enkla gröna skogar och guldfynd, det är ett hårt arbete som väntar för det norrländska företag som vill ut på världsmarknad.

Men det är så viktigt att några vågar pröva sina vingar.

Läs mer om vad Christer Wallberg tyckte kring att satsa på internationell marknad.

Byt tv-kanal med handviftning

Av , , Bli först att kommentera 0

Genom att vifta med händerna i luften ska du kunna byta kanal på teve eller bläddra bland sidor på internet. Den nya 3D-kameratekniken som företaget Optronics i Skellefteå tar fram kan komma att revolutionera vår kommunikation.

Det låter lite spejsat science fiction men tekniken finns redan och tillämpningar håller på att tas fram. Redan har Optronics produkter som gör det möjligt för mjölkningsrobotar att hitta kornas spenar och kameror som kan läsa av registreringsskyltar vid vägtullar.

Det är en teknik som alltså slår igenom hemma i teve-soffan lika väl som i industrier och på arbetsplatser.

Jag funderar på hur handeln kommer att använda denna nya teknik. Ska kunderna kunna bläddra bland information om varor med enkla handrörelser framför en skärm? Eller på muséer bläddra bland gamla fotografier genom att vifta med händerna i luften.

Och i skolan kommer lärare och elever att kunna bläddra bland presentationer med några enkla handrörelser i luften.

Här gäller att börja tänka och försöka förstå hur den nya tekniken kommer att förändra vårt sätt att kommunicera. Att ställa om tanken från fjärrkontroll till enkel handviftning är spännande.

Läs mer om tekniken här.

 

Dagens miljöbov är jag

Av , , Bli först att kommentera 0

Ja, här står han. Dagens miljöbov.

Dagens miljöbov är jag. Tokflyger från Kiruna, till Luleå, till Arlanda, till Umeå. På bilden mitt i mellanlandning på Arlanda.

Hade jag tjänsten GoEco för miljöresor i min mobil skulle den skrika av dödsångest.

GoEco är en mobiltjänst som fyra studenter på Umeå universitet tagit fram. Deras idé vann härom veckan första pris i tävlingen Design Open 2009 och är en hjälp för att ge en bild över hur miljövänligt man reser, eller inte. 

Själv är jag alltså dagens miljöbov, och det anar jag redan utan att ha den nya miljötjänsten i mobilen. Men jag skulle gärna vilja ha den för att kunna räkna ut hur mycket koldioxidutsläpp och andra kostnader som jag står för idag.

Kolla in studenternas GoEco-tjänst.

 

Riskkapitalist gillar Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag var jag i Kiruna och lyssnade på Margareta Jonsson, vd i Polarrenen. Hon är riskkapitalist, dvs genom Polarrenen är hon med och investerar i nystartade företag för att de ska komma upp på banan lite bättre.

När hon tittar på företag är det flera saker hon håller fram, tre av dem är om det finns en hållbar affärsmodell, om det är unik produkt som lanseras och om det finns en person bakom som kan ha förutsättning för att driva företaget.

Under 2009 fick Polarrenen 55 förfrågningar om samarbete. Endast ett gick vidare till att verkligen bli något, så nålsögat är trångt. men av de företag som Polarrenen investerar i kommer ett stort antal från Umeå.

Det är ett gott betyg till näringslivet här i staden. Fortsätt så!

Läs min intervju med Margareta Jonsson

SMS ger röst åt fler

Av , , Bli först att kommentera 0

Genom att låta deltagare under en föreläsning sms:a in sina frågor och kommentarer kan föreläsningen få en fortsättning under flera dagar efteråt. Jag testade i helgen och det var mycket inspirernade.

I lördags föreläste jag för drygt hundra ungdomar om hur mobiler och internet förändrar vår vardag. Då bad jag ungdomarna att under föreläsningen skicka sms till mig med sina kommentarer och frågor på det jag sa.

Så jag skrev upp mitt mobilnummer på tavlan och högst en minut senare kom första sms:et, direkt därpå nästa. Jag lyfte blicken och tittade ut över de hundra ungdomarna men kunde så klart inte avgöra vilka som hängt på först av alla.

Så kom ett tredje och ett fjärde sms och jag fick sätta på ljudlöst för annars plingade det hela tiden av alla kommentarer som kom in. När vi tog paus skyndade jag mig att svara på några och efter föreläsningen tog jag resten. Över hundra sms fick jag in med kommentarer och extra frågor kring det vi pratat om, och när jag skickade tillbaka mina svar så fick jag så klart ytterligare svar tillbaka igen. Nu tre dagar senare har jag fortfarande sms-kontakt med flera.

På så sätt har föreläsningen fått en förlängning som den utan mobilen aldrig skulle kunna ha fått. Och flera av kommentarerna jag fick skulle aldrig ha ställts om man var tvungen att räcka upp handen och prata inför alla andra.

Tänk om predikan i kyrkan skulle vara upplagt på detta sätt så att församlingen fick sms:a prästen sina tankar. Eller om mötesdeltagarna fick sms:a sina kommentarer i samband med det politiska talet vid första maj. Eller i samband med nyårshögtidstalet vid kommunhuset när klockorna ringer.

Den interaktiva delen av föreläsningen, lektionen, predikan, talet skulle då kunna usträckas över tiden och ge möjlighet till att fler röster i samhället får höras.

Slipper vara miljöbov

Av , , Bli först att kommentera 0

Hur mycket miljöbov är jag om jag tar bilen istället för bussen? Vad händer om jag tar tåget istället för flyget? Och hur friskare blir jag om jag cyklar istället för att åka med bil?

Det här är frågor som man ska kunna få svar på om man använder tjänsten GoEco, som fyra studenter från Umeå universitet har tagit fram. GoEco kopplas till mobiltelefonen och gör så att du enkelt ska kunna följa hur du påverkar miljön genom att mäta dina dagliga transporter med bil, buss, cykel och gång.

Den här tjänsten, som än så länge är en prototyp, blev så framgångsrik att den nu vunnit tävlingen Design Open 2009, anordnade av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

GoEco ger miljövänliga resor

Fredrik Jonsson, Lisa Bylund, Oskar Mothander och Emma Landfors (inte på bild) har utvecklat tjänsten GoEco som hjälper dig resa miljövänligt.

Det här en viktig del av universitetets grundutbildning. Studenterna får intressanta uppgifter som ska ge lösningar för samhällets vardag och ut ur lösningarna kommer kanske så småningom till och med prdukter och kanske också ett företag drivet av studenterna själva.

Vilken motor universitetet kan vara i regionen genom att hitta kopplingar på dett sätt till näringslivet. Grattis till de fyra studenterna Fredrik Jonsson, Lisa Bylund, Oskar Mothander och Emma Landfors som lyckats så bra och tog hem första priset i designtävlingen!

Här kan du läsa mer om studenternas miljötjänst GoEco.

Prostitution på nätet

Av , , Bli först att kommentera 0

Prostituerade får hjälp av sina kunder med marknadsföring och reklam på internet. En ekonomisk informell situation uppstår där kunden och den prostituerade tillsammans blir marknadsförare. På så sätt blir positiva omdömen från kunden viktig, ju fler positiva omdömen desto fler nya kunder kan säljaren få.

Prostitutionens villkor på nätet har undersökts av forskarna Luis Roche och Petter Holme vid Umeå universitet tillsammans med Fredrik Liljeros, Stockholms universitet.

Läs mer om deras studie kring prostitution och sociala medier.

De har följt brasilianska sociala nätverk kring prostitution och ser att det i dessa nätverk uppstår en särskild form av informationsspridning när kunderna hjälper till med marknadsföring genom att tipsa om och kommentera sina sexköp.

Under senaste åren har sociala medier diskuterats som en marknadsföringskanal för företag och affärsverksamhet. Det är därför intressant att följa denna forskning som vänder på några stenar inom de lite mer mörklagda ekonomiska områdena.

Forskarnas resultat pekar mot den stora betydelse som kunderna kan få i marknadsföring. Ibland brukar man kalla det viral marknadsföring och då mena att den som gillar en tjänst eller en produkt gärna självmant tipsar vidare om den till andra. 

Verkar som att viral marknadsföring numera är en viktig del också inom de prostituerades värld.