Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Miljardsatsning på automation inom svensk industri

Av , , Bli först att kommentera 0

Uppkopplade fabriker, digitala gruvor, fjärrstyrda fordon, smarta robotar och automation måste till för att svensk industri ska klara sig i framtiden. Nu satsas 1,8 miljader kronor på att utveckla ny teknik.

Den globala konkurrensen är enorm för svensk industri och för att klara den krävs en total omställning där internet och digitalisering måste kryper in i varje process och produktionslinje. Det är påbudet från forskningsprogrammet Wasp, Wallenberg Autonomous Systems Program.

Programmet kommer att ledas av Linköpings universitet med huvuddelen av finansieringen om 1,8 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

I ett pressmeddelande kommenterar Sara Mazur, forskningschef på Ericsson, den nya satsningen:

”Den industritransformation som pågår i världen drivs av digitalisering och mobilitet. Lösningar inom automation, som till stor del baseras på modern och effektiv programvara, kommer att ha en fundamental påverkan på svensk industris förmåga att konkurrera i framtiden”, säger Sara Mazur.

I en artikel på Infotech Umeå berättas om ett exempel på den omvandling som industrin står inför. I detat fall handlar det om fjärrstyrning av fordon i ett projekt som Ericsson driver tillsammans med Volvo CE och Oryx Simulations. Under en mässa i Barcelona tidigare i år visade de tre företagen hur de tillsammans kan fjärrstyra en grävmaskin i Eskilstuna från mässan i Barcelona.

”Volvo har en grävare utomhus här på mässan och en i Eskilstuna. Publiken får kliva in i vår simulator och styra maskinerna”, berättar Derny Häggström, grundare av Oryx.

”Vår mjukvara och stolen i vår simulator kopplas till Volvos grävare över nätet. Ericsson står för 5G-nätet”, fortsätter han.

Det är bara ett exempel bland många som visar på hur omvandlingen av industrin sker genom att aktörer från olika områden går samman. Oryx står för teknikutveckling, Ericsson för 5G-nätet medan Volvo CE bistår med maskinen.

Men för att sådana projekt inte bara ska stanna i enskilda inititativ krävs ett gemensamt krafttag. Programmet Wasp kan bli ett sådant.

Forskningsprogrammet WASP är en kraftfull satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling placerat vid Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet, med Linköpings universitet som värduniversitet för programmet. Den totala satsningen uppgår till 1,8 miljarder kronor varav Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 1,3 miljarder medan resterande 500 miljoner kommer från universitet och företag.

Världens största återvinning av elektronikskrot

Av , , Bli först att kommentera 0

Åkte till återvinningsstationen i helgen med saker som blivit över. I en container för elektronik är det överfullt. Mängder av brödrostar, högtalare och bildskärmar trängs i stålburen. Det är bra. Gammal elektronik ska inte ligga och skräpa. Den ska samlas in för att kunna återvinnas.

I Västerbotten finns världens största anläggning för återvinning av elektronikskrot. Det är Boliden Rönnskär utanför Skellefteå, en enorm anläggning som återvinner metaller ur det som vi dumpat.

Det är en anläggning som sedan invigningen 2012 blivit mycket viktig för Boliden. När det gäller guld kommer knappt 50 procent av Bolidens produktion från återvinning. Av den koppar som framställs på Rönnskär kommer cirka en tredjedel från återvinning.

– Vi har dels framställningen av metaller från råvarorna i gruvorna, dels den sekundära marknaden med återvinning av elektronikskrot. Nu jobbar vi mycket med vår avfallshantering, hur vi ska kunna minska vårt eget avfall från processerna och utvinna mer metall ur avfallen. Vi försöker även studera elektronikbranschen för att ligga i framkant och ta reda på hur innehållet i deras kommande produkter kommer att se ut och om vi kan utvinna metallerna i de produkterna, säger Linn Andersson, områdeschef för forskning, utveckling och miljö på Boliden Rönnskär, i ett pressmeddelande.

Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att återvinna också elektronikskrot. Det innebär förhoppningsvis färre ingrepp i naturen vad gäller gruvbrytning och ett resursbevarande som är en nödvändighet inför framtiden.

Nya digitala verktyg i skolan

Av , , Bli först att kommentera 0

Nya digitala verktyg och nya arbetssätt i skolan ska utvecklas med ekonomiskt stöd av statliga Vinnova. Ett av projekten som får bidrag på tre miljoner kronor drivs av Lapplands Gymnasium som ska bygga en testmiljö där framtidens fjärrundervisning utvecklas via smarta innovationssystem.

Vinnovas finansiering innebär en satsning på digitalisering av skolan och ett stöd för etablering av testmiljöer som ska användas för att utveckla och testa IT-system och digitala arbetssätt i skolan. Testmiljöerna byggs upp gemensamt av skolor, forskare, företag och andra organisationer.

Lapplands Gymnasium är Sveriges till ytan största gymnasieskola och är den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner.

Projektet drivs under namnet iDAG – Innovativ testmiljö för framtidens Distansöverbryggande Arbetssätt i Sveriges största Gymnasieskola.

Tuffa hinder rolig utmaning för IT-folk

Av , , Bli först att kommentera 1

Att motion och fysisk aktivitet är bra för hälsan har vi fått höra sedan lång tid tillbaka. 30 minuters motion om dagen kan förlänga livet med upp till fem år för äldre, berättar Aftonbladet. För den som börjar är effekten lika stor som att sluta röka, enligt artikeln.

Under hindertävlingen Toughest som turnerar runt i Sverige och avgjordes i Umeå i lördags fanns det däremot inte så många pensionärer med. Hindren är lite för tuffa för den som kommit upp i ålder, var och en måste hitta sin nivå, det är helt klart. Att så många som 3000 deltagare ställde upp i Toughest i Umeå var mycket roligt att se. Flest som tävlar är mellan 20 till 40 år och förhoppningsvis kommer de alla att fortsätta träna och ibland tävla genom hela livet. Det kommer att ge en starkare och mer välmående ålderdom.

Det var också roligt att se att så många från IT-branschen ställde upp i tävlingen. IT och datorer är ju annars förknippat med ett stillasittande arbetsliv, men här visade både IT-studenter och anställda på IT-företag att de gärna kastar sig ut i träning och tävling. Mer sånt och mer vardagsmotion bland IT-folk, det är en bra väg framåt.

Här nedan ett foto av laget från IT-företaget CGI som ställde upp i Toughest. Se fler bilder från Toughest med IT-folk på Infotech Umeå.

CGI_toughest_1

Inget intresse för Persicope och Meerkat

Av , , Bli först att kommentera 0

Rörliga bilder och film hör idag till internets möjligheter. Med Youtube som fyller 10 år och svenska Bambuser som varit en del av den arabiska våren där mängder av människor använt appen för att sända live från gator och torg har vi vant oss vid att kunna se video i mobil och på dator.

Så det är inte så underligt att det poppar upp nya appar som ska ta steraming av rörlig film till nya nivåer. Periscope och Meerkat har varit de stora samtalsämnena under årets första månader. Men nu ser vi av statistiken att det är mer snack än verkstad.

För det går inte så bra för de nya videotjänsterna Periscope och Meerkat. Trots den hajp som varit kring apparna bland tech-journalister under den senaste tiden så ligger de långt ner i listan över nedladdad appar från App Store.

Periscope hamnar plats 165 i USA av nedladdade iPhone-appar. I Sverige bryr sig folk ännu mindre om den nya tjänsten. Här hittar vi Persicope först på 422 plats.

Illa går det också för Meerkat. Som högst har den legat på plats 140 i USA och plats 185 i Sverige.

Då går det långt bättre för Snapchat, just nu med plats 6 i USA och plats 9 i Sverige över nedladdade appar från App Store, en app som inte minst lockat yngre användare.

Att orientera sig bland appar för livevideo är inte helt lätt. Det som ena dagen kan verka vara en dunderhit kan nästa dag visa sig vara fullständigt dött.

Men ett är säkert. För den som vill nå ut via internet är rörlig film allt mer ett måste.

Mobilbanker lockar fler

Av , , Bli först att kommentera 0

Antalet som använder mobilbank kommer att stiga till 99 miljoner år 2018. Det är närmast en fördubbling sedan år 2013 då det var 42 miljoner. De nordiska länderna hör till de flitigaste användarna av mobilbanker, men ännu populärare är de i Turkiet, Nederländerna, Polen och Spanien, enligt undersökningsbolaget Forrester.

Bankkundernas allt större användning av mobilbanker och internetbanker innebär fortsatta slag mot de fysiska bankkontoren. Nu senast är det Danske Bank i Umeå som meddelar att de stänger sitt fysiska kontor för privatkunder. Närmare 400 kunder berörs. Däremot behåller Danske Bank sin företagsdel i Umeå.

Stängningen är den del av flera åtstramningar i Sverige för Danske Bank som även lägger ner sina kontor i Uddevalla, Östersund, Värnamo och Varberg.

Danske Bank är det senaste exemplet på banker som stänger fysiska kontor, många andra banker har redan gjort samma sak.

Samtidigt satsar bankerna på ny digital teknik. Ett exempel kommer från Finland där Sparbankens nya mobilbanksapp ska ge kunderna tillgång till dagliga bankärenden. Med den kan privat- och företagskunderna alltid sköta sina bankärenden oberoende av tid och plats.

– Allt flera sköter sina bankärenden via mobilen med en mobilbanksapp som har tagits fram enkom för mobila enheter och är lätt att använda. Med den kan kunderna behändigt kontrollera sitt banksaldo och överföra pengar mellan sina egna konton i Sparbanken när som helst och var som helst. Fastän det är så lätt att använda banktjänsterna i mobilen är säkerheten ändå alltjämt garanterad, berättar Sparbanksförbundets utvecklingschef Kimmo Rantala i ett pressmeddelande.

– Vi fortsätter vårt digitala utvecklingsarbete eftersom innehållet och egenskaperna i de digitala tjänsterna hela tiden måste förbättras till nytta för kunderna. Också på nätet ska det vara så lätt och behagligt som möjligt att sköta dagliga ärenden, be om låneoffert och köpa spar- och placeringstjänster. Kunden ska inta förarplatsen på den digitala utvecklingsresan – vi håller också i fortsättningen fokus på enkelhet och användarvänlighet, lovar Rantala.

De finländska konsumenternas användning av mobila enheter har ökat kraftigt de senaste åren och redan över 60 % av internetanvändningen går via en mobil enhet. Användningen av mobilbanker ökar kraftigt i andra delar av världen.

Teslas batteri ska rädda världen

Av , , Bli först att kommentera 1

Elon Musk, VD för elbilstillverkaren Tesla, håller inte tillbaka de stora visionerna. Världen håller på att kollapsa. Miljöförstöring av fossila bränslen hotar att utrota mänskligheten. Men det finns en räddning. Solen. Och så Teslas batterier som kan lagra den energi som solen skickar ut.

I förra veckan presenterade Elon Musk lösningen. År 2020 ska två miljarder batterier finnas ute över hela världen. De mindre varianterna ska finnas i hemmen, de större i fabrikerna och de större fastigheterna.

Solpaneler på taken ska alstra energi och om natten kommer batterierna att leverera den energi som lagrats i dem av solen under dagen. Batteriet för hushåll kommer att kosta ungefär 25 000 kronor. I början. När det sedan massproduceras sjunker förmodligen priset.

Efter Elon Musks presentation har reaktionerna varit överväldigande. På Twitter, Facebook och i media hörs ord om en revolution och att planeten jorden nu kan räddas. Ingen mer kärnkraft. Ingen mer kol. Ingen olja.

”Vårt mål är att fundamentalt förändra världens sätt att använda energi”, sa Elon Musk under en presskonferens vid Tesla Design Centre i samband med hans framträdande.

Det talas nu om att Teslas nya batteri kan komma att förändra energimarknaden totalt. För om varje hushåll själv kan montera solpaneler på taket och sedan lagra energin så att den räcker över natten också, hur ska då energibolagen kunna sälja sin el?

Ett ”existentiellt hot för den existerande energibranschen”, hävdar Harald Överholm, medgrundare till det svenska solcellsbolaget Eneo Solutions, i en intervju på sajten BreakIT.

Teslas svenske logistikchef Peter Carlsson är inne på samma tanke. ”Om man kan lagra energin så är du ju inte längre beroende av att vara uppkopplad till elnätet”, säger han i Ny teknik.

Stora förändringar verkar komma och hur energibolagen ska hantera detta kommer att bli mycket intressant att följa.

Ung uppfinnare i Umeå vinner pris

Av , , Bli först att kommentera 1

Sveriges största uppfinnartävling för unga, Finn Upp, har avgjorts och ett av priserna går till Elias Åkersten, 13 år, Carlhöjdsskolan i Umeå.

Elias Åkersten har uppfunnit en smörbehållare för skolmatsalar för att undvika slöseri med portionsförpackningar som ofta slängs halvätna. En smart lösning som vinner andra pris i kategorin Idéhöjd. Elias vinner 3 000 kronor för sin smarta idé.