Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Framtidens digitala bibliotek

Av , , 2 kommentarer 0

Det går uppåt för e-bokslånen men nedåt för de tryckta fysiska böckerna och antalet anställda bibliotekarier. Färsk statistik från Kungliga biblioteket (rapporten Bibliotek 2010) visar att antalet digitala e-bokslån på folkbiblioteken ökade under 2010 med 68 procent medan antalet tryckta böcker minskade med 1,7 miljoner exemplar samtidigt som antalet anställda också minskade med drygt 200 personer.

Minskningen sker också i antalet fysiska lokaler. Under 2010 lades 46 biblioteksfilialer och två bokbussar ned. Fortsätter denna minskning av bibliotekslokaler kommer en tredjedel av landets fysiska folkbibliotek att ha stängts ner år 2020 jämfört med 1995, enligt en prognos som Kungliga biblioteket gör i rapporten.

För en stad som Umeå där kommunen planerar för ett nytt biblioteksbygge är siffror som dessa av stort intresse. Rapporten Bibliotek 2010 skvallrar om en biblioteksvärld i förändring och ett läsande som går från det fysiska till det digitala, även om antalet fysiska boklån fortfarande är långt större än de digitala.

Men prognoserna som Kungliga biblioteket radar upp i sin rapport talar ett tydligt språk om en samhällsförvandling som vi bara sett början av. För biblioteken är det en stor utmaning att förstå och och i förväg kunna planera för denna framtid som vi inte vet hur den säkert kommer att bli, men som vi trots allt kan ana att den blir annorlunda. Frågorna man måste tampas med är många och högst konkreta.

Hur många hyllmeter fysiska böcker ska man planera för? Hur många datorer och servrar?
Vad blir kostnaden för utlåning av e-böcker jämfört med fysiska böcker?
Måste man i ännu högre grad rekrytera personal som är digitalt skolade?
Hur ska lokalerna se ut om framtiden innebär färre fysiska böcker och fler digitala?
Ska bibliotekarierna börja nätvandra för att stötta folk i deras läsning istället för vandra mellan de fysiska bokbestånden?

Frågorna är svåra och inte minst är de ekonomiska avvägandena knepiga. Redan idag baxnar biblioteken inför allt högre utgifter för e-boksutlåningen och fortsätter prognosen som Kungliga biblioteket lämnat så kommer det absolut inte att minska.

Sveriges Radio skriver på sin webb om det analkande problemet: "Det mest tydliga exemplet på e-bokens framfart vid biblioteken i år är biografin om en viss svensk fotbollsstjärna där pappersutgåvan i exempelvis Stockholm lånats ut runt 250 gånger sedan den släpptes som lånebok för fyra veckor sedan, e-boken har nått drygt 1 600."

För biblioteket är det ett ekonomiskt problem att boken om Zlatan efterfråas av så många i digital upplaga eftersom biblioteket måste betala dubbelt så hög ersättning till förlaget för den digitala utlåningen jämfört med den fysiska. Något som många inom biblioteksvärldenser som en orimlighet. Men resultatet blir att att allt fler bibliotek idag vill begränsa de digitala utlånen, enligt inslaget i Sverigs Radio.  

Samtidigt är en jämförelse med organisationen BRIS av stort intresse. På samma sätt som biblioteken nu gör har BRIS sedan flera år tvingats tampas med de digitala utmaningarna. I takt med att barn och unga har börjat använda datorer och internet har förväntningarna på att BRIS ska finnas på nätet ökat. BRIS har antagit den utmaningen och har idag styrt över en mycket stor del av sina kontakter med barn från den traditionella talade hjälptelefonen till det skrivna ordet på internet i form av BRIS-mejlen, chatt och diskussionsforum på nätet.

Vid en intervju som jag gjort med ansvariga på BRIS säger man att det inte är de tekniska kanalerna som är BRIS kärnerbjudande. Det man erbjuder är en trygg vuxenkontakt och om barnen hellre vill ha den via internet än telefon så är det BRIS ansvar att skapa så säkra digitala kanaler som möjligt för dessa kontakter. Resultatet har blivit att de digitala kontakterna med barn idag är fler än de talade via telefon.

För biblioteken är på samma vis den stora framtidsfrågan vad som är verksamhetens kärna. Är det att försvara den tryckta boken och läsning på papper? Eller är det något som inte är bundet till teknikform och kanaler och som mer handlar om att förmedla kunskap, upplevelser och förståelse för andra människors liv? Men hur förmedlar man sådant i en digital värld utan böcker? Går det eller krävs det trots allt ord på tryckt papper för att kunna göra det?

Det är stora framtidsfrågor för biblioteken som redan nu måste få sitt konkreta nedslag när man planerar för nya lokaler och vilken form av teknik och personal man ska finansiera.
 

Ge unga stöd på nätet

Av , , Bli först att kommentera 0

Kamratpostens community där ungdomar och barn kan ställa frågor och prata om livsavgörande händelser i sina liv kommer att läggas ner. Pengarna är slut och man kan inte ta ansvar för att driva sajten vidare på det sätt som man önskar, menar ansvariga från KP-webben.

För att rädda forumet erbjuder man nu andra organisationer att ta över sajten gratis för att de unga medlemmarna också fortsättningsvis ska ha ett ställe på nätet att komma till med sina frågor om liv och död, kärlek, sex, kamratskap och relationer.

”Vi hoppas att något seriöst företag eller någon organisation vill driva vidare communityt, och är beredda att lämna över det helt gratis!”, skriver de ansvariga på KP-webben.

Men redan har flera stora organisationer tackat nej. Att ta över ett forum på nätet där unga och barn skriver om sina innersta tankar och funderingar ställer stort ansvar på den som tar över och ansvariga på Kamratposten har tidigare skrivit: ”Vi vill att KPwebben ska vara världens bästa och säkraste plats för barn att vara på, och det kräver att massor med människor jobbar med sajten nästan dygnet runt. Det kostar mycket pengar.”

Att andra organisationer då tvekar är inte konstigt eftersom det är ett viktigt åtagande man skulle ta på sig om man tar över sajten. Inte desto mindre är det viktigt att fler organisationer vågar ta steget ut på internet och ger barn och unga möjlighet att möta kloka vuxna också via dator och mobil.

BRIS är den organisation som i Sverige vågat mest kring detta. Genom åren har man insett vikten av att ge unga och barn en mötesplats på nätet. Idag är internetkontakterna som BRIS har med unga faktiskt större i antal än de kontakter man har via sin hjälptelefon. Det visar sig nämligen att barn nog så gärna skriver till BRIS över internet som att ringa.

Men det finns också fler som gett stöd på nätet. I samband med Tsunamikatastrofen julen 2004 fick Sveriges ungdomar stöd och tröst av vuxna genom forumet Någon att tala med på Lunarstorms då så oerhört populära sajt. Det var en viktig insats som kunde ge unga en mötesplats där de fick uttrycka sina oro inför katastrofen.

Landets kyrkor har också gett stöd över internet. Via Bibelsajten har man svarat på inte bara frågor om Bibel och kristen tro utan också frågor som rör relationer och frågor av etisk och moralisk natur. Trots framgången under tio år på nätet kommer nu Bibelsajten att läggas ner efter årsskiftet på samma sätt som KP-webben.

Andra mötesplatser på nätet som Tjejjouren, Ungdomsmottagningen på nätet, Jourhavande kompis som drivs av Röda Korset  och olika initiativ som nätvandrare gör också ett viktigt arbete.

När nu KP-webben meddelar att de tänker stänga ner sin mötesplats på internet där unga kan få stöd och hjälp är det en viktig signal till andra organisationer om att se över sitt stöd via internet.

Behovet är stort och för många organisationer krävs det att man vågar omprioritera sin verksamhet så att mötesplatser också kan öppnas på internet. Hos unga finns förväntningar på att man ska kunna få stöd via nätet när livet bränner till. Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar och svara upp mot det.

Västerbotten vinnare på digital marknad

Av , , Bli först att kommentera 0

Volvo Cars slopar sina bilbroschyrer till förmån för digital marknadsföring. ”Det stämmer att vi på sikt fasar ut broschyrerna. Vi går in i 2000-talet som alla andra”, säger Anna Arbius, senior manager på Volvo till dagensmedia.se.

Beslutet är en del av den omställning som vi ser i hela västvärlden idag. De digitala kanalerna vinner fortsatt mark på bekostnad av andra traditionella kanaler. Det är beslut som har stor betydelse i flera led. Göteborgsbyrån SCP meddelar att de nu tvingas varsla 19 anställda då de tappar uppdraget att producera broschyrerna.

Andra som kommer att känna av Volvos beslut är tryckeri och pappersbruk som här förlorar en god kund.
 
Finns det då vinnare? Ja, vinnare finns på orter som kanske kan vara geografiskt avlägsna men där kreativiteten och inspirationen flödar. Byrån North Kingdom i Skellefteå är ett sådant exempel på vinnare. För när pappersbroschyren försvinner från Volvos hyllor ökar behovet av digitala kanaler, något som North Kingdom förmår att förvalta.

Under början av 2011 reste ett par av medarbetarna på byrån runt i Skandinavien för att göra fem filmer i en kampanj för Volvo  XC. Resultatet blev filmer som mer lyfter fram upplevelsen av den världsdel och det klimat som Volvo kommer från än själva bilen i sig.

Filmerna, som sprids via internet, är inte bara del av en ny kampanj för ett bilmärke utan också en del i den omställning som en hel industri står mitt uppe i. Att våga finna nya vägar och anta nya utmaningar är viktigt och här ser vi att en byrå från Skellefteå kan ha lika så goda möjligheter som någon som ligger i hjärtat av en storstad.

Med det digitala öppnar sig nya möjligheter för företag i Västerbotten som arbetar med digitala uttryck. Begränsningarna är inte längre geografiska. Idag kan företag från Västerbotten nå långt på såväl den nationella som internationella marknaden och North Kingdom är bara ett av flera sådana företag som med bas i norr förmått finna nya marknader i takt med den digitala utvecklingen.

Här nedan är ett exempel på filmer från North Kingdom:

Alla får egen tv-kanal

Av , , Bli först att kommentera 0

TV åt alla! Ropen skallar på internet när allt fler organisationer och företag skaffar sig egen tv-kanal. Nu senast är det Svenska kyrkan som tillsammans med Kyrkans tidning startat egna tv-sändningar över nätet. I sin nya Play-kanal tar man inför julen upp baksidan med kommersialism, ensamheten i samhället, trasigheten som också finns där, mitt i glittret.

Prästen Mikael Mogren och teologen och författaren Ann Heberlein studiosamtalar om förväntningar och utsatthet utifrån inledande ord om att ”Det hände sig vid den tiden att människorna stressade hela året…”.

Exemplen blir allt fler på hur många startar egna tv-sändningar och det finns flera olika teknikplattformar att välja. 

Youtube ligger för många närmast och är enkelt att använda för att lägga upp en egen tv-kanal. Några studenter från programmen Digital medieproduktion och Datavetenskap vid Umeå universitet har gjort just detta. Tillsammans med några kompisar har de startat Youtube-kanalen Regular Ordinary Swedish Meal Time som på bara något år lyckats  få närmare 25 miljoner visningar av sina brutala matlagningsfilmer. Nu senast gör de succé med filmen där de lagar till ett julbord (se nedan).

Andra följer efter, även om man väljer andra plattformar. När Geek Girls i Umeå ordnar träff för kvinnor med intresse för it och teknik så väljer man att via videosajten Bambuser dokumentera och sända föreläsningar live över nätet.

Inom ett företag kan det se ut på samma sätt.  Varje vecka sätter sig Bengt Lundgren, vd för it-företaget Cygate, framför kameran för att sända ut en intern hälsning till de dryga 700 anställda runt om i landet. Via sin egen företagskanal på webben kan dessa sedan få titta på vad chefen har att berätta om företagets aktualiteter.

Men Cygate har också sändningar som når kunder och partners via en öppen egen webb-tvkanal.

Dagstidningar följer med och Västerbottens Kuriren har sin tv-kanal där man visar lokala inslag om bränder och trafikolyckor eller hur tomten i England försöker ta sig ner i en skorsten.

Denna teknik kommer nu att sprida sig också till allmänheten och vanliga medborgare. De nya kameror och mobiltelefoner som säljs på marknaden har både funktion för stillbild och rörlig bild, och med ett utbyggt bredbandsnät kommer det att bli enklare att lägga upp de filmer man tar med dessa kameror.

Det innebär att vi framöver inte bara får fotoalbum på nätet, utan också att allt fler kommer att lägga upp sina egna familje-tvkanaler. Då kan du få surfa in till grannen Petterssons och se vad de haft för sig under helgen. Eller kolla barnbarnets filmade legobyggen. Eller se utflykten med svampkorgen som grannfrun filmat.

Vår framtid är rörlig, och den kommer att dokumenteras på film. För företag och organisationer kommer det därmed att bli en ofrånkomlighet att lägga ut nyheter och meddelanden via filmade inslag på internet.

Vänj dig. Framtiden ser du på internet.

Firar du en smart jul?

Av , , 2 kommentarer 0

Den som inte är smart är hopplöst ute idag. Det har vi fått lära oss den senaste tiden då ordet smart blivit ett omhuldat begrepp för att beskriva den förändring samhället genomgår när vi fyller vårt vardagsliv och arbete med datorkraft och allt fler maskiner som kan kommunicera över internet.

Smarta telefoner, smarta resor, smarta hus, smarta jordbruk och smarta textilier. Smart kan användas som beskrivning för snart sagt allt som vi kommer i kontakt med och som har en uppkoppling.

Men hur var det då med julen? Blir det en smart jul för dig med en smart tomte och smart julotta? Eller räcker det för dig med en fortsatt God Jul?

Medan du funderar över det kan du studera listan nedan över några av de smart-begrepp som seglat upp under senaste tiden. Vilket begrepp som kommer att gälla för nästa år 2012 återstår att se. Idag är det i vart fall smart som gäller.

Smartphones
Ny mobiltelefoner med tryckkänsliga skärmar lanseras som smarta telefoner med uppkoppling mot internet och ständigt nya appar som ger dem allt fler funktioner.

Smarta hus
Smarta hus eller smarta hem har det talats om i nära tio år. Introduktionen har varit lite trög men inom de kommande åren kan mycket hända på denna front med snabbare internet in i husen och nya maskiner som kan kommunicera med varandra och husägaren.
 
Smarta resor
Twitter-kontot @smartaresor öppnas av det kommunala projektet Be Green Umeå för att sprida information om hållbart resande.

Smarta jordbruk
Smart Farming är ledordet för DeLaval som erbjuder bönderna mjölkningsrobotar och digitala beslutssystem i ladugården under begrepp som Smart Mjölkning, Smart Utfodring och Smart Ladugårdsmiljö.
 
Smarta elnät
Statliga myndigheten Vinnova satsar på smarta, avancerade elnät med informationsteknik, sensorer, digital mätutrustning och kommunikationsnät. Smarta elnät lyfts fram av Vinnova som en förutsättning för grön ekonomi och för att förnybar energi ska kunna ersätta de fossila bränslena.

Smarta textilier
Smarta textilier som mäter puls och immunförsvar, vantar med mikrofonelement och sensorer i madrasser är några exempel på användningen av nya textilier som fylls med teknik. 

Smarta städer
Smarta städer ska i ett EU-projekt fyllas av it-lösningar som styr byggnader, energikonsumtion och transporter. Inte minst är det växthuseffekten man vill komma åt med en minskning på 40 % av utsläpp.

och så vidare …
 

Sveriges röst på nätet?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vem äger rätten till Sverige? Vilka röster ska berätta om vårt land? Frågan ställs på sin spets när Sveriges officiella Twitter-konto @sweden nu överlämnas till ett antal medborgare som en vecka i taget får bestämma över nationens röst på Twitter.

Ett spännande och intressant experiment är det när Svenska Institutet och Visit Sweden med projektet Curators of Sweden på detta sätt vill låta medborgare dela med sig av deras egna tankar bilder av vad Sverige är.

Participatory eller deltagardemokrati brukar man kalla fenomenet att låta många människor vara med och utforma skeenden och handlingar, inte minst på webben. Men det är inte så lätt som det låter, för när nu Sveriges officiella röst på Twitter med kontot @sweden lämnas ut till enskilda så riskerar vi, landet Sverige, att tappa väldigt mycket av det som tidigare fanns med på detta konto.

Den som först fick äran att twittra under kontot @sweden var förra veckans 22-årige Jack Werner. Det är väl möjligen lite för tidigt att göra recension av hur projektet kommer att slå ut men en första reflektion efter Jack Werners inledning på Sverige-kontot ger vid handen att Sverige tappat sin röst medan Jack vunnit sin.

Innan projektet fanns @sweden också som Twitter-konto men sköttes då av officiella Visit Sweden och Svenska Institutet. Går man tillbaka till uppdateringarna under den tiden så möts man av inlägg om Båstad, Ystad, Harads, Göteborg, Luleå, Stockholm, och andra orter. Inläggen var ofta turistiska och berättade om 10 goda skäl att besöka Göteborg, weekend-äventyr i Sveriges mest spännande städer eller de spektakulära trädhotellen i Harads i Norrbotten. Men där fanns även inlägg om svenska mässor i London och händelser som på något sätt lyfte fram nationen Sverige.

När nu Jack Werner fått ta över kontot @sweden så flyger sådan turistinformation all världens väg. Nu är det istället Jack Werners värld som vi får följa.

Och det blir tyvärr inte bra. Participatory och deltagardemokrati är inte någon universalnyckel som går att använda hur enkelt som helst. För risken är att när den enskilde släpps fram på detta sätt tappar man bort möjligheten att möta hela gruppen, hela kollektivet Sverige.

Visst finns det en härlig tanke bakom att låta @sweden-kontot tas över en vecka i stöten av enskilda, men risken är stor att den bild som denne enskilde förmedlar blir alltför snäv.

Nu kommer mångfalden självfallet att öka när veckorna går och nya enskilda tar över och bloggar. Redan denna vecka möter vi en ny ung man med bosniskt ursprung, vilket naturligtvis är en bild av mångfaldens Sverige. Men för den som följer @sweden-kontot på Twitter kommer det i värsta fall att bli en alltför ojämn kakafoni av röster för att kunna ge något klart intryck av vad Sverige är.

Inte minst blir det också viktigt att valet av de som ska föra talan genom @sweden-kontot är klokt och representativt. Nu börjar man med två unga killar från Stockholm, och det kanske inte var så väldigt lyckat. Det hade varit snyggt med man och en kvinna som start, och kanske inte så Stockholmsfixerat. Men detta är självfallet också något som förhoppningsvis kommer att kunna styras upp allt eftersom veckorna går.

Men ett högrisk-experiment är det när man på detta sätt lämnar ut landets officiella twitter-konot. Måtte det trots allt bli bra.

Läs för övrigt också denna bredsida mot projektet på bloggen Media Culpa.

Svettigt för Swedbank på Facebook

Av , , Bli först att kommentera 0

Ooops! Att komma nära sina kunder på internet kan vara svettigt tufft! Det har Swedbank fått uppleva med sin kundtjänst på Facebook.

Facebook har blivit ett måste för många företag som vill komma närmare sina kunder och få en direkt dialog om produkter och tjänster. Swedbank har liksom andra lockats av möjligheten att få möta sina kunder och kanske blivande kunder på så sätt. 

Men närheten till kunderna och den nya öppenheten innebär också att företaget kan blir mer utsatt för påhopp och kritik. Det har Swedbank fått erfara.

För mitt bland de mer lugna och stillsamma frågorna om vilka maxbelopp man får ta ut i bankautomater, vilken ränta man får på sparkonton och hur bankens mobilapp kan utvecklas så dundrar det in bredsidor av tuff och hård kritik.

Här är tre från den senaste veckan:

”Ni gamblar med våra pengar och skor er själva… sen lägger ni ner bankkontoren och har bara rådgivning!!??”

”Swedbank – sämsta banken i Sverige. Ni ändrar villkoren på tjänster och kan inte hantera konsekvenserna. Ni borde lägga ner i er djävla verksamhet och ni som jobbar borde söka ett nytt jobb istället för att jobba på den här skitbanken.”

”det har blivit otroligt dålig sevic på swedbank, allt ska man göra själv över internet o sen ska NI ha betalt för det VI gör”

Att ge sig ut på nätet för att öppet möta sina kunder kan bli till en kalldusch för företag som i sin kundstock har många kritiska röster. Nödvändigheten av att ha en strategi och genomtänkt plan för detta är därför viktig.

När förlovningen mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling offentliggjordes för några år sedan valde kungahuset att lägga ut en film om detta där kung Carl Gustaf, drottning Silvia och de två nyförlovade samlats runt ett bord för att berätta för svenska folket om förlovningen. Men filmen på Youtube blev inte de frmagång man förväntat sig. Kommentarspalten som var öppen för alla att skriva i fylldes omedelbart med en strid ström av påhopp, kritiska tillmälen och förödmjukelser.

Det hela slutade med att kungahusets ansvariga valde att ta bort alla kommentarer och möjligheter till öppen dialog. Idag verkar inte kungahusets kanal finnas kvar på Youtube utan man har istället valt att lägga upp sina filmer på den  egna webben. Däremot finns förlovningsfilmen kvar på Youtube via ExpressenTV.

När nu Swedbank på Facebook möter kritik är det förvisso inte lika förödande som det var för kungahuset, men kritiken som kommer in mot bankens verksamhet är ändå mycket kraftig och det krävs en väl genomtänkt strategi för att våga låta kritiken ligga kvar och artigt och saklig bemöta den.

Ett stort plus dock till Swedbank för man har hittills klarat denna balansgång bra. Återståra tt se om man framöver kommer att orka hålla ut om de kritiska stormen fortsätter och kanske till och med ökar.
 

Gatan känner var du går

Av , , Bli först att kommentera 0

Framtidens gator blir interaktiva och kan känna av var varje fotgängare befinner sig. Signalerna tas sedan emot av förarlösa bilar som utifrån informationen försiktigt kan navigera och undvika att krocka med någon människa. (Se filmen nedan)

Audi visar i filmen ovan hur interaktiva gator kan skicka signaler till förarlösa bilar så att de inte krockar med fotgängare.

Denna vision om framtidens gator har nyligen lanserats av Audi inom projektet Urban Future Initiative. Tokigt och svårgenomförbart? Jo, kan tyckas, och kanske blir denna vision aldrig riktigt genomförd som Audi tänker sig. Men med framtidsvisioner är det så att de behöver inte alltid genomföras för att kunna fylla en funktion. Ibland räcker det med att de sätter tankarna igång och tvingar oss att se på vår omvärld på nya sätt. Och inte minst ta ställning till hur vi vill forma framtiden.

Om vi kommer att få sensorer inbyggda i gator på detta sätt återstår alltså att se. Men redan nu börjar vi faktiskt få se några första steg mot sådan teknik. HUMlab-X vid Umeå universitet kommer att invigas 2012 och man har redan utlovat ett interaktivt golv som kommer att känna av hur personer går över det.

Nyligen anordnade också HUMlab en konferens om Internet of Things där forskare och företagare samlades för att diskutera den smarta staden och vad som sker med vårt samhälle när alla saker blir uppkopplade.

Förmodligen kommer vi att få se denna teknik slå igenom på många områden. Hur det blir med framtidens lekmattor för barn återstår att se. Kanske fasas de ut och ersätts med interaktiva golv som erbjuder spel och lekar för barnen. På sjukhuset och i andra stora byggnadskomplex kan man lägga in interaktiva anvisningar om vilken väg man ska gå istället för dagens ditmålade linjer. I köpgallerian kommer vi säkert att få möta reklam i golvet och ute på gatorna… ja, kanske rent av ett system som gör det möjligt för förarlösa bilar att känna av var vi som fotgängare befinner oss.

Men många frågor återstår att lösa innan vi är där. Hur göra med säkerhet så ingen hackar systemet? Hur ge stöd för synskadade som kan ha svårt för att upptäcka informationen i golv och gator? Hur skapa säkra trådlösa nätverk som inte går ner?

Och ska vi tillåta att de interaktiva gatorna och golven får ta emot signaler från våra mobiltelefoners position. Då kan vi låta den informationen visas i realtid, alltså i samma ögonblick, eller ligga kvar till senare så att andra kan se var vi gått. Kopplar man denna information till ett foto av var och en och kanske en statusuppdatering som vi själva skickar iväg så kan det uppstå ett slags samtal mellan människor som befunnit sig i samma gathörn men vid olika tidpunkter.

Tänk stjärnorna som berömda skådespelare får i gatan i Hollywood. En sådan stjärna eller markering kan i framtiden läggas upp för varje människa där den gått fram.

Tokmycket information på gator och golv som förvillar? Ja, om manska se allas, men kanske blir det som med Facebook att man bara ser sina vänners information och att man själv kan välja hur mycket information man vill lämna synlig efter sig.

Puh, nu blir plötsligt mina tankar lätt överväldigade inför den framtid som väntar oss. Många frågor återstår men helt klart är att vår stadsmiljö kommer att ha annorlunda inslag när barnbarnen och deras barn blivit stora.

Filmen ovan visar ett exempel på hur interaktiva golv kan användas i olika sammanhang.

Var fjärde utan internet

Av , , 2 kommentarer 0

Trots att Europa ställer om till ett liv med internet och allt fler får tillgång till nätets tjänster har var fjärde europé (24 %) ännu inte använt internet. Samtidigt ser vi att skillnaden mellan länder är stor. I Sverige är det 5 % som aldrig använt internet medan det i Rumänien är 54 %. (se statistik)

Som synes av siffrorna är vi många i Sverige som vant oss vid att ständigt vara uppkopplade i hemmet, på arbetet och i bussar eller på promenaden med smarta mobiler. Men med var fjärde i Europa som ännu inte använt internet återstår en hel del att göra för att få fler delaktiga på nätet.

Frågan är viktig eftersom de stora skillnaderna mellan olika länder gör att Europa haltar. Allas delaktighet i den nya tekniken är nödvändig för såväl demokrati och kultur som handel. För nationernas gemensamma utveckling med en e-handel och internationella kontakter som växer över internet blir det allt tydligare en viktig gemensam europeisk fråga att skapa möjlighet för så många som möjligt att ta sig in på nätet.

EU:s projekt Digital Agenda kämpar för detta och siktar nu på att år 2015 ha fått ned siffran för de som aldrig använt internet till 15 %. Ett viktigt gemensamt projekt är detta som behöver stödjas på alla sätt.

Förbud mot mobil i bilen?

Av , , 1 kommentar 0

Mobiltelefon i samband med bilkörning kan bli förbjudet i USA. Åtminstone om USA:s trafiksäkerhetsverk får igenom sin vilja.

– Inget mejl, inget sms, ingen uppdatering, inget samtal är värt ett mänskligt liv, sade Deborah Hersman, chef för myndigheten National Transportation Safety Board, enligt en notis från TT.

I Sverige väcks denna fråga till lvi också då och då. I riksdagens trafikutskott behandlades frågan i våras och man gav regeringen i uppdrag att senast nästa år 2012 återkomma till riksdagen med förslag på lämpliga åtgärder kring mobilpratande i samband med bilkörning.

Men det man också lade till var en kommentar om att den mobila tekniken kan komma att förändras: ”Den snabba tekniska utvecklingen gör det viktigt att ha ett teknikneutralt perspektiv. Av den orsaken är det viktigt att alla distraherande faktorer, till exempel SMS, uppmärksammas.”

Det är detta som är en av svårigheterna för lagstiftare. Att kunna förutse kommande tekniksprång med nya apparater och andra funktioner än de vi ser idag. Ta som exempel om radio i framtiden inte enbart blir en-vägs utan två-vägs. Det skulle innebära att vi inte bara kan höra vad andra säger som i dagens radioapparater utan också själva tala genom radion.  Vad händer i ett sådant fall med bilradion? Den är ju fortfaraande en bilradio men får tilläggsfunktioner som motsvarar det som mobiltelefonen kan, dvs förmedla samtal mellan människor. Ska då bilradion förbjudas vid bilkörning?

Att klara av och hålla beredskap för sådana framtid tanke-kullerbyttor är en tuff uppgift för lagstiftarna som därför måste vara oerhört öppna inför vad forskare och utvecklare har i sina byrålådor inför framtidens kommunikationsteknik.

Och det blir också viktigt för forskare och utvecklare att vara öppna och finnas med i debatten på olka sätt för att berätta om de visioner man har inför framtiden.