Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Fler databasjournalister behövs

Av , , Bli först att kommentera 0

Expressen söker just nu en databasjournalist. Det är ett tecken på hur it och datadrivna tjänster blir allt mer viktiga också inom traditionella områden.

En databasjournalist kan göra storverk. I databaser finns svåröverskådliga data som kan översättas till mycket intressant information om myndigheter, om brott, om fördelning mellan resurser, om politiska frågor och ekonomi, för att nämna några områden.

Databasjournalistik handlar också om att kunna presentera material på ett överskådligt sätt. Ett exempel är när brottsplatser plottas in på kartor som gör det enklare att kunna se var olika typer av brott har skett.

I framtiden kommer vi att kunna se allt mer av denna journalistik. Inte minst eftersom många myndigheter och kommuner sjösatt projekt inom öppna data. Det handlar då om att göra det enklare för exempelvis journalister att gräva sig ner i verksamheten hos en kommun eller myndighet.

Här ser vi en strävan från två håll som går ihop. Dels medias ökade medvetenhet om att det finns intressant information att utvinna ur databaser, dels offentliga sektorns intresse av att vara transparent och kunna visa hur skattemedel används.

För allmänheten är det mycket bra. Det kan ge en öppenhet som skapar större insyn och förståelse för hela samhället.

Datorspelare dricker mindre

Av , , Bli först att kommentera 0

Okej, då. Den rubriken är kanske lite tillspetsad, men visst fog har den, visar en undersökning som presenterades under Almedalsveckan.

Den som spelar datorspel håller sig nykter. Så kan man sammanfatta debatten efter att ny statistik släppts om ungas drickande.

Det var vid ett seminarium i Almedalen som CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, presenterade preliminära siffror ur en undersökning av ungas drickande.

Undersökningen visar att 42 procent av niondeklassarna under senaste året har druckit alkohol. Illa nog, men faktum är att det sjunkit sedan förra året då motsvarande siffra var 46 procent. Och jämfört med 1970-talet är minskningen enorm. Då var det 90 procent av samma åldersgrupp som drack alkohol.

Några hävdar att en av anledningarna till att ungdomarna minskar sitt drickande är att de är så mycket på internet och spelar datorspel så de hinner inte dricka.

Vilket får mig osökt att tänka på augusti då det är datorspelsfestival i Umeå. När stora Noliamässan rivs ersätts den i samma lokaler direkt av Frostbyte, ett arrangemang för datorspelande unga (ja, vuxna också för den delen, men det är främst unga som kommer).

Frostbytes webb står det tydligt och klart ”Drogfritt” som en av grunderna för arrangemanget. Här kommer alltså ungdomar att samlas i tre dygn, knappt sova någonting, och hela tiden vara nyktra.

För föräldrar som oroar sig för att deras barn ska hamna i fylla så är Frostbyte en lugn hamn. Se där en aspekt av datorspel och digitalisering.

frostbyteSkugga