Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Digital agenda för norra Sverige

Umeå och norra Sverige hävdar sig väl när it-minister Anna-Karin Hatt talar om grunden för en ny digital agenda i form av it i skolan, it i vården, jämställd it och grön it. Här i norr finns mycket kunskap som kan komma den digitala agendan till del på ett positivt sätt.

Digital agenda är ett samlingsbegrepp för den satsning som regeringen gör för att skapa starka förutsättningar för en positiv tillväxt utifrån digitala tjänster och produkter. Bland annat sätter man som mål att 90 procent av alla boende i landet ska ha tillgång till 100 Mbit/sekund år 2020. Man ser också en fortsatt utbyggnad av internet och digital infrastruktur som ett medel för att stärka landsbygd och glesbygd.

I ett tal några dagar före jul i Riksdagen skissar it-ministern förutsättningarna för den digitala agenda man vill införa från och med 2011. Studerar man hennes tal är det intressant att notera att Umeå och norra Sverige redan håller sig väl framme kring de områden som it-ministern betonar.

It i skolan: It-ministern betonar skola och it och säger att det handlar ”om att se till att datorer, annan it och internet blir en naturlig del av utbildningen i alla landets skolor”. Här har Umeå redan tagit täten i och med att alla gymnasieelever i kommunen får en bärbar dator. En sådan bred satsning där inte bara en skola eller några program utan alla elever får en egen dator är unikt i Sverige. Andra kommuner följer nu efter och många vill komma till Umeå för studiebesök. Vi ser också att från Västerbotten åker 160 pedagoger och skolledare till London i januari 2011 för den internationella konferensen BETT som är störst på it och pedagogik. Också denna massiva fortbildning av pedagoger är unik.

It i vården: De stora avstånden i Västerbotten och Norrbotten har medfört att telemedicin i regionen utvecklats i snabb takt, också i det praktiska vardagliga hälsoarbetet. Ett exempel är smärtpatienter i Västerbottens inland som kan få hjälp av experter från universitetssjukhuset i Umeå över internet.

Jämställd it: Gruvindustrin är en av de industrigrenar som mest effektivt tagit till sig nya digitala tjänst och produkter. Med fjärrkontroll och operatörsrum ovan jord kan stor del av gruvbrytningen under jord skötas på distans. Den förändrade arbetsmiljön lockar allt fler kvinnor till en tidigare helt mansdominerad bransch. Vi börjar nu se hur digitaliseringen av basindustrin innebär en jämnare könsfördelning bland de anställda. Här kommer vi att kunna se stora förändringar i framtiden.

Grön it: Inom satsningen Framtidens bioraffinader i Övik- och Umeå-området driver man processer och projekt där målet är att med skog och energigrödor som råvaror möta dagens energi och klimatutmaningar. Att utveckla skogsindustrin på detta sätt kan enbart åstadkommas med ett starkt inslag av it.

Förutom dessa områden ser vi också hur regionen växer sig allt starkare kring digitala kreativa näringar och kring processindustrins fortsatta satsning på digitala tjänster och produkter, inte minst genom det nätverk som byggs inom ProcessIT Innovations för automation och optimering inom basindustrin och genom InfoTech Umeå som växer sig allt starkare som plattform för hela it-branschen.

Men även om norra Sverige på många sätt redan ligger långt fram inom it-utveckling och digital utbyggnad så krävs en fortsatt satsning inom såväl basindustri och it-företag som vid universiteten i norr. När nu it-ministern aviserar en digital agenda blir det mycket intressant att följa hur aktörerna i norra Sverige kan bidra till den och hur den digitala agendan kan stötta de initiativ som redan tas här i regionen.
 

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.