Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Digital patientjournal säker?

När du köpt en ny vara kan du ofta via internet följa hur långt postpaketet kommit på sin väg till din adress. Skulle du på liknande sätt via internet vilja följa hur de vårdprover som du lämnat på hälsocentralen hanteras och skickas vidare?
Svaret kanske syns enkelt: ”Självfallet, kan jag följa postpaketet så vill jag jag följa mitt blodprov eller vävnadsprov!”

Men börjar man gräva i den här frågan visar den sig vara långt mer komplicerad än hur postpaket lastas av eller på fraktbilarna. Följderna av ditt svar är mycket omfattande och påverkar bland annat frågor om vårdsäkerhet, integritet, vårdorganisation, vem som ska äga din hälsoinformation och i vilken utsträckning kommersiella aktörer ska släppas in i vårdapparaten för att erbjuda tjänster kring it. 

Här nedan vill jag nöja mig med att ta upp ett perspekitv, nämligen behovet av utbildade it-kunniga studenter som kan utveckla och hantera de informationssystem som krävs för en fungerande eHälsa, då it och vård kopplas samman.

Att frågorna är många och omfattande visar den färska rapporten Hälsa genom e från VINNOVA, en rapport som bland annat vill peka på möjligheterna till innovation och företagsinitiativ som kan tas kring eHälsofrågor, alltså frågor där hälsa och vård kopplas till de möjligheter som it och informationssystem ger.
 
Svaret på frågan om hur dina prover och bland annat din journal ska hanteras har en stor inverkan på hela vårdkedjan, betonas i rapporten.

Det påverkar dig som individ och patient med frågor kinrg integritet, säkerhet och din kunskap att hantera all information.

Det påverkar de som ska vårda dig där läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inte ska behöva bli hindrade av illa strukturerade informationssystem för att ge dig rätt vård.

Det påverkar politiker och vårdledning som ska besluta om organisation så att de kan se kostnader och nödvändiga förändringar av vårdapparaten.

Det påverkar den tekniska it-infrastrukturen och hur informationssystemen byggs upp så att dessa inte blir säkerhetsrisker och så att de blir kostnadseffektiva och användarvänliga.

När ditt behov av vård kopplas till avancerade informationssystem blir kravet stort på att dessa system inte haltar och fungerar dåligt. På det kan man lägga många aspekter. Låt mig alltså stanna vid en, utbildning av kunniga it-studenter.

För det är här som studenterna kommer in. På exempelvis Umeå universitet pluggar hundratals studenter systemvetenskap, datavetenskap, betendevetenskap mot it-miljöer och interaktionsdesign. Deras kunskaper och kompetens är avgörande för att din framtida vård ska bli säker, också när den kopplas mot informationssystem som exempelvis elektroniska journaler.

Därför är vikten av att dessa studenter får en bra utbildning stor och det är av stor betydelse att få fler att välja dessa utbildningar. Det går inte att nog understryka. It-studenterna ingår som en del av det pusselbygge som måste till när it och vård kopplas samman till eHälsa. Det är en viktig pusselbit din hälsa och din trygghet i vården.
 

Etiketter: ,

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.