Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Nätet ger Bris nya kontakter

Internet har helt och hållet förändrat Bris kontakter med barn. Sett över tio år så har antalet telefonkontakter med barn minskat betydligt, medan antalet kontakter över nätet nästan tredubblats. Främst är det flickorna som tar chansen att ta kontakt över nätet, 9 av 10 som tar kontakt med Bris över nätet är flickor.(Enligt BRIS rapport 2011)

I och med att Bris i början 2000-talet gav möjlighet för barn och unga att ta kontakt också via digitala kanaler har antalet kontakter nästan tredubblats, från knappt 20 000 år 2001 till över 52 000 år 2010. Hela ökningen svarar internet för, det är till och med så att telefonkontakterna minskat något.

I början av 2000-talet startade Bris-mejlen vilket gav barn en möjlighet att skriva till Bris om sina problem och frågor. När sedan en chatt och ett diskussionsforum också öppnats har barnen än mer sökt sig till Bris för att få berätta om sin situation.

Inte minst har Bris diskussionsforum blivit populärt. Det är en plats där barn och unga får prata med varandra, utan att någon vuxen går in och svarar. Ansvariga från Bris följer självfallet det som skrivs och förhandsgranskar varje inlägg innan det publiceras men väl på forumet är det enbart barnens röster som hörs.

Bris historia på nätet är mycket intressant att studera för andra organisationer, myndigheter och även företag som söker sig ut till de digitala kanalerna för att starta dialog. Tre saker står fram tydligt.

1.    Internet ökar dialogen. Rätt skött och om målgruppen är mogen så kan en kanal via nätet öka möjligheten för fler att ta kontakt och göra sin röst hörd. Bris har fått se det, men också andra organisationer och företag. Ett exempel är många livsmedelsaffärer som startat sidor på Facebook och fått tusentals av sina kunder att bli vänner.

2.    Internet är inte könsneutralt. Av de som vänder sig till Bris hjälptelefon är 67 % flickor. Av de som söker sig till Bris via internet är 90 % flickor. Nätet stöder flickornas möjlighet att lyfta fram sina röster. Men en sådan övervikt av flickor ger också anledning till Bris att fråga sig om hur de i fortsättningen ska kunna fånga upp pojkarna.

3.    Internet ger utrymme för andra frågor. När allt fler av Bris kontakter med barn sker över nätet förändras frågorna. Allt fler tar upp frågor som berör självbild och en inre brottning med den egna personen. Frågor som kretsar kring självskador, självmord, ätstörningar har blivit mer vanliga över nätet för Bris än via telefon. I hjälptelefonen är det istället något mer vanligt att barnen tar upp frågor som rör konflikter med andra.

Internets möjligheter för organisationer, myndigheter och företag är stora. Men när digitala kanaler införs krävs också att de följs upp och utvärderas. Det är exemplet från Bris verksamhet ett tydligt tecken på.  

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.