Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

BRIS tappar pojkarna

Av , , 3 kommentarer 0

BRIS ökar sin närvaro på internet, men det lockar inte pojkarna. Till viss del kan de tänka sig att ringa BRIS, men att ta kontakt över internet vägrar man. Sju av tio som ringer BRIS är flickor. Och bland de som tar kontakt över internet med BRIS är andelen flickor ännu större, nio av tio.

När BRIS i veckan publicerade sin rapport över antalet kontakter med barn 2011 visar det sig att pojkarna fortfarande är svåra att nå för stödjande samtal, och det har minskat under hela 2000-talet.
2001 var 28 procent av de som tog kontakt med BRIS pojkar.
Under 2000-talet har pojkarnas andel sjunkit till 22 procent 2010 och senaste året 2011 kom bottennoteringen 20,5 procent.

Man skulle kunna tänka sig att fler pojkar under denna tidsperiod skulle ha lockats ta kontakt med BRIS eftersom organisationen under 2000-talet lagt allt mer resurser på att öppna sig via internet. Det som först enbart var en hjälptelefon har idag kompletterats med BRIS-mejlen och BRIS-chatten. Sedan några år kan dessutom barn och unga ta kontakt med varandra direkt och diskutera sina livsfrågor via BRIS Diskussionsforum på bris.se.

Dessa nya kanaler via nätet har slagit mycket väl ut och idag sker faktiskt huvuddelen av barn och ungas kommunikation med BRIS via internet. Andelen kontakter via internet under 2011 i form av BRIS-mejlen, BRIS-chatten och BRIS Diskussionsforum uppgick till 80 procent. Åtta av tio kontakter går alltså idag över internet med BRIS.

Men trots denna ändrade färdriktning för kontakter med BRIS så kommer inte pojkarna med. Trots att pojkarna på många sätt är tidiga med att vara aktiva på nätet och ofta lägger ner mycket tid på internetkanaler så väljer de inte att ta kontakt med BRIS över nätet. De kan tänka sig att ringa, men drar sig för internetkontakten.

Det här är en tuff utmaning för inte bara BRIS utan för alla organisationer som vill stötta människor på nätet. Pojkarna drar sig undan medan flickorna vågar kliva fram.

BRIS gör det bra som prövar olika kanaler och behöver inte skämmas för sig, trots att pojkarna tar sådan liten del av verksamheten. Istället behöver fler göra som BRIS, men samtidigt utforska fler möjligheter för att pojkarna ska kunna kliva fram i dessa frågor. Kyrkor, ideella organisationer, elevhälsa, skolhälsovård, organisationer som stöttar utsatta på olika sätt – alla dessa behöver finnas med för att framöver utforska hur internet kan bli en arena där både pojkar och flickor känner sig bekväma med att söka stöd i sin livsbrottning.

Västerbottens it-bransch stark

Av , , Bli först att kommentera 0

I samband med Västerbottensveckorna på Grand Hotel i Stockholm då länet visar upp sina olika styrkor för opinionsbildare och aktörer från hela Sverige blir det nu under två dagar fokus på bland annat it-branschen i länet.

Två kraftfulla inititativ, InfoTech Umeå och ProcessIT Innovations, bjuder under tisdag och onsdag in till träffar då man kommer att tala om förutsättningarna för it-företag från Västerbotten att kunna växa och nå ut globalt, och om en nationell kraftsamling för automationslösningar inom processindustrier som gruva, skog, massa- och pappersbruk och liknande basindustrier.

Viktiga frågor efttersom det i rör sig om grunden för svensk industris konkurrenskraft på en allt hårdare konkurrensutsatt global marknad. Här finns positiva tongångar från länet att visa upp.

Digital kollekthåv?

Av , , 1 kommentar 0

Ska kollekthåven bli digital och kunna ta emot kontokort eller överföringar från en mobiltelefon?

Frågan blir aktuell i samband med att Svenska kyrkan skickar ut ett pressmeddelande om att man fick in 100 miljoner i kollekten för under 2011. Med i pressmeddelandet finns en bild där någon lägger en sedel i kollekthåv.

Men hur ska det gå för kyrkan och andra gåvoorganisationer när det kontantlösa samhället slår igenom? Stora utmaningar väntar i takt med att både banker och handel i enad front vill minska användningen av mynt och sedlar. För samtidigt ser vi också allt fler tekniska lösningar som gör det enklare och snabbare att sköta transaktioner med framför allt mobiltelefonen.

För insamlingsorganisationer och kyrkor som är i stort behov av frivilliga gåvor är utmaningen stor. Och eftersom förändringen kan komma fort måste man redan nu börja utreda vilka teknikplattformar man ska välja för framtida insamlingar.

De nya tekniksprången som slår mot de kontanta betalningssystemen behöver inte innebära ett hot. Tvärtom kan det rätt använt bli en möjlighet till ökade intäkter om det blir lättare att ge gåvor.

En utmaning att bita för ideella organisationer!