Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Umeå2014 blir kvinnornas år

2014 blir kvinnornas år i Umeå. Åtminstone om ska döma efter det seminarium som Umeå2014 anordnar i Region Västerbottens lokaler i Almedalen. 60 kvinnor och 30 män i publiken. Fem kvinnor och två män i panelen.

Kanske är det just på grund av den kvinnliga dominansen som det under samtalet hörs flera passningar till den traditionella basindustrin och näringslivet att upptäcka kulturen som tillväxtmotor. Seminariet har rubriken Kulturdriven tillväxt så passningen är tydlig och klar.

– Kulturen är en råvara som vi ska ta vara på och förädla. Och vi vill vara mer än ett kultursmycke, säger Sofia Anner, vd för Kreator som menar att den kreativa kulturella näringen måste få ta mer plats som grund för tillväxten i ett framtida Sverige.

Sofia Anner, vd för Kreator, menar att kulturen är en råvara på liknande sätt som malmen och skogen är råvaror för Sverige.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth instämmer i Sofia Anners resonemang och efterlyser mer kontakt med kulturlivet inom näringslivets kretsar.

– Det ska vara lika självklart att ta in en konstnär i ett företag som en ekonom, jurist eller tekniker, säger kulturministern.

Bredvid henne står Marika Lagercrantz, Sveriges kulturråd i Berlin, som berättar att hon nyligen varit på Tillväxtdagarna i Malmö, ett årligt arrangemang av Swedbank och Sparbankernas Riksförbund med syfte att ”samla alla som vill skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt, entreprenörskap samt företagsamhet”. Flera hundra opinionsbildare, ekonomer och företagsledare bjuds in till arrangemanget för att hitta lösningar som kan skapa nya arbetstillfällen till Sverige.

Men ingen från Malmös kreativa konstnärliga miljöer finns med, utbrister Lagercrantz, närmast upprörd.

År 2014 anordnas Tillväxtdagarna i Umeå den 21 – 23 maj, och då får vi se om kulturen och den kreativa industrin lyckas ta mer plats för att driva på frågan om att också kulturen måste finnas med som en naturlig förutsättning för Sveriges tillväxt.

Kanske är det kvinnornas majoritet i kulturhuvudstadsåret som kan vända upp och ner och ut och in på det traditionella synsättet om vad som driver tillväxten i ett land.


Marika Lagercrantz, Lena Adelsohn Liljeroth och Marie-Louise Rönnmark för kulturens talan som tillväxtmotor vid seminariet i Almedalen.

Etiketter:

2 kommentarer

 1. Nisse

  Hoppas verkligen inte att vi skattebetalare i Västerbotten är med och finansierar detta evenemang! Det krävs väldigt mycket för att få medialt genomslag för länets behov och planer och jag tycker att Almedalen är helt fel forum.

 2. alfredo castro

  ”Människan kom inte till världen för att krafsa efter rötter och gnaga på benknotor, utan för att höra Bach, se Rembrandt och undra över sig själv”.

  Skriver Nathan Shachar. Kulturen har därmed ett värde i sig och inte bara för sig. Tidstypisk nog i detta konsumistiska samhället försöker man finna ekonomiska värden för alla mänskliga aktiviteter. Om det som gällde under Shakespeares tid: Att vara eller icke vara, var frågan. Idag i denna vulgära ekonomistiska tid gäller: Att vara eller icke vara en vara.
  Om 1900 talet var maskinen, fabriken de hårda värdens mekanik, naturvetenskap och patriarkalens tidevarv. är förhoppnings- vis, 2000 talet kvinnornas de mentala mekanismer, asiaternas, kreativitet, kommunikation och semiotikens tid.
  Den som därmed vaknar med drömmen om att gå tillbaka till dåtidens värld, har antingen fått en mardröm eller försovit sig.
  Må ungdomarna skapa något bättre. ideologiernas hemvist är 1800 talet, den patriarkaliska auktoritära tiden.
  Idag gäller interaktiviteten för de unga.
  Den som icke har förstått detta hör inte till vår tid.
  Det är synd om västvärlden. Det är historiens dialektiska rättvisa. D.v.s. imperier uppkommer och imperier (och maktcentra förstås; männens, västerlandet nyliberalismen osv.) faller.
  Nu är de andras tid.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.