Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Varannan 3-åring är på internet

Svenskarna och Internet är den årliga rapporten av .SE som berättar om våra internetvanor. Här finns viktig information om hur de digitala vanorna breder ut sig, bland annat att hälften av treåringarna använder internet. Men siffrorna visar också på klyftor i samhället. Långt i från alla är med på det digitala tåget, hela 1,2 miljoner av svenskarna står utanför internet.

Rapporten finns nu att ladda ner för alla intresserade och det kan rekommenderas för var och en som vill veta veta mer om hur vårt moderna samhälle utvecklas och hur de digitala tjänsterna och produkterna påverkar vårt vardagsliv.

Här nedan får du en kort sammanfattning, vill du veta mer så läs gärna själv i rapporten Svenskana och Internet 2012.

Användningen av internet ökar men spridningen har stannat upp
Under de senaste 15 åren har vi kunnat se hur allt fler börjar använda internet. Nu börjar dock ökningen plana ut i och med att 89 procent av svenskarna har tillgång till internet.
De som använder internet ökar däremot sin användning, det gäller inte minst barn 9-11 år. Undersökningen visar också att användandet kryper ner i åldrarna. Hälften av treåringarna och 40 procent av tvååringarna är internetanvändare.

Kommentar: Spridningen av internet på 89 procent är en mycket hög siffra, men det innebär fortfarande att 1,2 miljoner inte har internet, främst gäller det äldre. Detta är viktigt att komma ihåg för de som på olika sätt bygger digitala tjänster och produkter, inte minst när det handlar om elektroniska tjänster i kommuner och myndigheter. Att deklarera via nätet eller betala räkningar på internetbanken är inte ett alternativ som alla klarar av.

Fler surfar mobilt
På två år har antalet som har en smart telefon ökat från 16 procent till 55 procent. Hälften av svenska folket har idag tillgång till internet via mobilen.

Kommentar: Det ställer ökade krav på företag och myndigheter att anpassa sina webbsidor till mobilens mindre skärm. Och ökade krav på it-utbildningar vid Umeå universitet att ge kurser i utveckling för mobila enheter.

Genombrott för surfplattan
Var femte svensk använder idag en surfplatta. Genomslaget är störst bland barnfamiljerna där var tredje har en surfplatta.

Kommentar: Flera förskolor, inte minst i Västerbotten, har under senaste året satsat på inköp av surfplattor. För att möta behovet av pedagogisk utveckling kring dessa nya verktyg driver MediaCenter i Västerbotten ett pågående arbete med kurser och seminarier. Att ge möjlighet till pedagogisk utveckling kring de nya lärplattorna är något som alla skolledningar måste ta hänsyn till och stötta.

Ökningen av sociala medier har stannat upp
Under de senaste fem åren har vi kunnat se en kraftig ökning varje år av sociala medier. Under det senast året har denna ökning dock stannat  upp.

Kommentar: Intressant att notera är att även om närmare 4,5 miljoner svenskar har konto på Facebook så är det långt ifrån alla som är aktiva och skriver något. En tredjedel av medlemmarna på sociala nätverk gör aldrig några statusuppdateringar.

Mycket annat finns också att hämta ur undersökningen. E-handeln ökar exempelvis och 84 procent av internetanvändarna har någon gång handlat på nätet. Rapporten visar också att appar och musik ligger i topp av den digitala försäljningen.

Klyftan mellan yngre och äldre märks också fortfarande. Halva befolkningen saknar fortfarande e-legitimation, det gäller främst äldre och de med låg utbildning. 13 procent av befolkningen betalar inte sina räkningar över internet och det är främst då bland de äldre detta gäller.

Kommentar: Trots det enorm genomslaget av internet och digitiala tjänster visar undersökningen att det fortfarande finns en klyfta mellan unga och äldre, samt mellan de med låg utbildning och hög utbildningsnivå. Denna digitala klyfta behöver vi tala mer om eftersom den hindrar många från att ta del av samhället när allt fler tjänster och funktioner blir digitala.

Kort om rapporten Svenskarna och Internet
Den årliga studien av Svenskarnas internet- och mediavanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället.
 

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.