Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Kalldusch för BRIS

En kalldusch för BRIS medlemmar. Så beskriver Kattis Ahlström, generalsekreterare för BRIS, reaktionen från medlemmarna när de får höra att BRIS lägger ner den regionala verksamheten med lokala BRIS-jourare som möter barn över telefon och internet. Istället kommer BRIS att centralisera verksamheten till Stockholm där anställda istället för frivilliga ska stötta barn i kris.

Men det är en nödvändig omställning ”framför allt för barnen som ju är vår faktiska uppdragsgivare”, skriver Kattis Ahlström i BRIS Medlemsnytt 2/2013.

Vad  är det då som händer i BRIS som tvingar fram denna radikala omorganisation? Ja, svaret ligger utanför BRIS. Man menar att man kommit till en brytpunkt där den tekniska utvecklingen tvingar fram denna radikala omställning. Från början var BRIS stödverksamhet knuten till talad telefon. Idag söker barnen andra vägar för sin kommunikation och med smarta telefoner och datorer har internet inneburit så stora förändringar att BRIS menar sig vara tvungen att söka nya vägar.

Internet tvingar BRIS in i en omorganisation, för med de nya kanalerna som barnen väljer för sin kommunikation kan inte BRIS hålla kvar vid den gamla talade hjälptelefonen som enda kanal. Sedan flera år har man därför använt sig av BRIS-mejl, BRIS-chatt och diskussionsforum. 

Det är ingångar till BRIS som blivit oerhört populära men också ställer krav på förändring. Eftersom intenret alltid är öppet förväntar sig barnen kunna nå BRIS under dygnets alla tider. Med anställda i Stockholm istället för frivilliga i exempelvis Umeå menar sig BRIS kunna ge barn ett direkt möte åtminstone tolv timmar om dygnet, vilket är en utökning jämfört med vad de frivilliga mäktar med.

Med anställda kan dessutom barnen få möjlighet att återkomma till samma person flera gånger, vilket ger en trygghet, enligt BRIS.

BRIS är inte ensam om att tvingas in i en omorganisation. Vi ser samma sak hända inom industrin. När ProcessIT-dagen 2013 genomfördes nyligen i Skellefteå möttes representanter från LKAB, Boliden, Smurfit Kappa Kraftliner och andra basindustrier med representanter från teknik- och automationsleverantör som ABB, Komatsu Forest och ett stort antal forskare för att spana in mot framtiden.

Liksom BRIS, fast i en helt annan verksamhet, talar man här om de stora utmaningar som ny teknik ställer verksamheten inför. Med sensorer och fjärrövervakning kan processerna styras på helt nya sätt. De processoperatörer och maskinskötare som tidigare kunde hålla handen på sin maskin och bokstavligen lyssna till hur de mådde kan nu med ny teknik följa produktionen på avstånd. Vinsterna är stora. Sammantaget ger det större säkerhet, effektivare processer, bättre miljö och kostnadsbesparingar. Men omställningen är stor och de olika länkarna i kedjan från industri till leverantörer och forskare måste hitta vägar för att den ske kunna på bästa sätt.

Åter till BRIS, för det är just detta som också Kattis Ahlström hänvisar till i medlemsbrevet. Digitaliseringen ger möjligheter som rätt hanterade kan förbättra stora delar av verksamheten. Men omställningen är tuff och måste hanteras på ett klokt sätt. Här är Kattis Ahlström och BRIS ledning självkritiska inför den kommunikation man haft ut i organisationen: ”Medlemmarna upplever att de inte fått sina röster hörda. Vi behöver därför förbättra vår kommunikation framöver”, skriver hon.

Denna insikt är en viktig del av den omställning som hela samhället står inför med ökad digitalisering. Kommunikation kring vad som är på gång och vilja följder som digitaliseringen innebär måste vara en del av teknikomställningen, vare sig det handlar om en barnorganisations nya kläder eller en industri i förvandling. 

Etiketter: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.