Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Bristen på it-studenter hot mot Europas tillväxt

Behovet av it-kompetens är stort och gapet mellan antalet it-utbildade och de behov som it-företagen i Europa har riskerar att växa katastrofalt. År 2015 kommer det exempelvis att behövas 900 000 nya medarbetare till it-industrin i Europa. Frågan är hur universiteten ska klara av att utbilda för det behovet.

Det var en av frågorna som väcktes inför Europeiska rådets möte förra veckan då ledare från hela Europa under två dagar diskuterade hur den digitala utvecklingen ska kunna ge Europa konkurrenskraft på ett globalt plan.

Men det kommer att bli en tuff tid för många företag som vill fylla behoven av it-medarbetare. Det konstaterade bland annat ordförande José Manuel Barroso som i en sammanfattning av mötet noterade: ”… låt oss vara uppriktiga, Europa har förlorat mark till viktiga konkurrenter. Vi använder oss helt enkelt inte av den digitala ekonomins fulla möjligheter.”

digitalJobs

Bilden ovan är från J. M. Barrosos presentation Innovating in the digital era: putting Europe back on track, inför Europeiska rådets möte 24-25 oktober 2013. Den blå linjen visar hur behovet av it-jobb växer, medan den nedre röda visar antalet utbildade. Ett gap som riskerar att växa än mer om inte insatser görs.

Behovet av att säkerställa it-kompetensen inom Europa gick som en råd tråd genom mötet. Därför beslutade Europeiska rådet också att fler strukturfonderna kommer att gå till digital utbildning: ”en del av de europeiska strukturfonderna och investeringsfonder (2014-2020) bör användas för IKT-utbildning, stöd till omskolning och yrkesutbildning inom IKT”.

Uttalandet från Europeiska rådet om den digitala ekonomin och vikten av att säkerställa it-kompetens är viktig. Men många initiativ kan också tas på lokal nivå. I Umeå finns ett sådant inititativ som är värt att lyfta fram. Det är studenter vid civilingenjörsprogrammet för teknisk datavetenskap som vill starta ett mentorskapsprojekt för att lära känna it-företagen i regionen bättre.

mentorerCS
Studenterna Filip Allberg och Robert Lyxell står bakom initiativet att bjuda in it-företag som mentorer för de som läser datavetenskap vid Umeå universitet. Till vänster Fredrik Georgsson, näringslivssamordnare på Datavetenskap.

Med ett helt utbyggt sådant mentorskapsprogram kommer studenterna att ha mentorer från it-branschen under i stort sett hela sin utbildning som sträcker sig över fem år. Målet med att få mentorer från it-företagen är att de ska fungera som bollplank och ge studenterna en inblick i hur ett professionellt förhållningsätt ser ut vad gäller kodning, programmering och ingenjörsmässig problemlösning.

Ett resultatet av ett sådant projekt är att fler studenter förhoppningsvis slutför sin utbildning då de får en bättre insikt i de stora möjligheter som it-industrin kan erbjuda i yrkesmässiga utmaningar, och därmed kan it-kompetensen i samhället höjas. Läs mer på Infotech Umeå om mentorskapet.

Utan duktiga medarbetare i it-branschen kommer det att bli svårt för Europa att hävda sig i den globala konkurrensen. Så exemplet från studenterna i Umeå är viktigt som en förebild för att bygga en starkare digitala industrin i Europa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.