Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Heta nya framtidsyrken enligt Gartner

Söker du jobb som Chief Digital Officer eller Chief Data Officer? I så fall är du tidigt ute och du får fortfarande leta en stund efter platsannonser, men inom de kommande åren kommer sådana nya tjänster att bli allt mer vanliga inom myndigheter och företag.

Det hävdar analysföretaget Gartner som i veckan publicerat en prognos om att 20 procent av alla myndigheter kommer att ha anställt en Chief Digital Officer år 2014, medan 10 procent kommer att ha en Chief Data Officer.

Dessa nya roller har bara funnits i lite mer än ett par år men har redan väckt uppmärksamhet, inte minst sedan New York City anställde Rachel Sterne Haot 2011 som Chief Digital Officer med uppgift att göra New York till världens mest digitala stad.

I mindre städer, som exempelvis Umeå, kommer genomslaget för de nya tjänsterna kanske dröja lite längre men med den ökade digitalasiseringen av hela samhället kommer också dessa mindre städer att behöva se över rollerna för hur data och digital teknik hanteras.

Redan pågår ett projekt, OpenUmea, inom Umeå kommun med att öppna upp databaser som kommunen hanterar. All information kan inte göras tillgänglig, det måste finnas restriktioner för att bevara den personliga integriteten, men det finns ändå stora datamängder som kan vara av intresse för fler att komma åt.

Det handlar om öppen innovation och om organisationers förmåga att samverka med personer utanför den egna verksamheten. Begrepp som öppen källkod och öppna data hör till området och i fallet OpenUmea vill Umeå kommun göra det möjligt för entreprenörer och företag att bygga tjänster utifrån den information som finns i kommunens databaser. I dagsläget har information om busslinjer, skolor, befolkningsstruktur, restauranger, turistmål m.m. gjorts tillgängligt. Tanken är att företag utifrån dessa data ska hitta möjligheter att bygga nya tjänster.

Det är i sammanhang som dessa som också rollerna som Chief Data Officer och Chief Digital Officer blir aktuella som komplement till den mer traditionella rollen som CIO, Chief Information Officer.

Gartners prognos hävdar att de nya rollerna kommer att växa markant, att det kan uppstå konflikt med rollen som CIO och att vi i förlängningen kanske kommer att se hur alla dessa roller smälter samman.

Hur rollerna kommer att se ut är fortfarande en öppen fråga, men tydligt är att digitaliseringen av samhället och de ökade kraven på att data och information ska finnas tillgängligt innebär att organisationer och myndigheter tvingas se över sin verksamhet och tillsättningen av tjänster.

Kanske kommer vi att under den resan få se långt fler städer än New York City inrätta en egen Chief Digital Officer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.