Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Internet of Things en svensk storsatsning

It-området och digitalisering spelar en central roll när nya strategiska framtida innovationsområden för svenska industri utses av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Internet of Things, it och automation samt elektroniska komponenter och system är tre av de elva program som myndigheterna utsett som särskilt viktiga för att skapa framtida stark industri i Sverige.

Totalt omfattar de 11 programmen en sammanlagd statlig finansiering på runt en halv miljard kronor per år. Näringslivet bidrar med minst lika mycket vilket gör att det totalt handlar om i storleksordningen en miljard kronor årligen. Fler program tillkommer under kommande år.

Sverige ska sätta fokus på Internet of Things (Sakernas internet) har myndigheterna gemensamt beslutat idag. Internet of Things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att t ex maskiner, fordon, kläder och andra saker, förses med små inbyggda sensorer och datorer. Visionen med den strategiska satsningen är tydlig. Svensk industri ska bli bäst i världen på att utnyttja fördelarna med sakernas Internet.

Även ”IKT elektroniska komponenter och system” kommer att vara ett särskilt område som Sverige ska lyfta fram. Där är målet att Sverige år 2025 ska vara ett världsledande industriland inom praktiskt taget alla områden där vi är beroende av avancerad informations- och kommunikationsteknik för elektroniska komponenter och system.

Sedan tidigare har även området ”processindustriell IT och automation” utsetts till ett strategiskt innovationsområde för svensk industri. Här handlar det om att utveckla automation i industriprocesser.

Övriga områden som blir strategiska innovationsprogram är folksjukdomar, materialet grafen, nya biobaserade material, produkter och tjänster, gruv- och metallutvinnande industri, lättviktsmaterial, produktion, metalliska material samt flyg.

Strategiska innovationsområden är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.