Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Den uppkopplade skogen

Allt fler skogsmaskiner blir uppkopplade. Förändringarna är stora och det talas om paradigmskifte och revolution i skogen när nutida informationsteknik gör det möjligt att automatiskt samla in data om prestanda, bränsleåtgång, maskinernas skick och produktiviteten direkt från avverkningarna.

I annonsbilagan Framtidens skogsbruk (Dagens Industri den 18 juni) har flera artiklar samlats som visar på de förhoppningar som branschen sätter till den nya tekniken. Datorernas betydelse för skogsbruket är något som kommer stort och det märks också i skogslänet Västerbotten. Så har exempelvis Skogforsk och företaget Optronic i Skellefteå tillsammans med några andra aktörer tagit fram teknik för beröringsfri mätning av stockarnas diameter, något som är viktigt för att redan vid avverkningen kunna avgöra vilka volymer som avverkas.

Forskare vid Umeå universitet är också delaktiga i utvecklingen. Vid forskningslabbet UMIT Research Lab pågår kontinuerlig forskning om bland annat marktryck där avancerade datorsimuleringar bidrar till att ta fram nya maskiner som fördelar vikten optimalt så att påverkan på terrängen blir så liten som möjligt.

Skogsmaskinföretaget Komatsu Forest i Umeå har å sin sida med modern trådtöjningsteknik och trådlös dataöverföring lanserat en helt ny våg monterad i kranspetsen på skotaren för att väga varje knippe virke eller skogsbränsle som lastas.

Kranvågen med teknik från ProTec Scale väger varje knippe virke eller skogsbränsle som lastas, och maskinens styrsystem registrerar skotarens produktion. Den gör det möjligt att med bara några få procents felmarginal, rapportera exempelvis hur mycket rundvirke som ligger i respektive välta eller hur mycket skogsbränsle som avverkats på ett objekt.

Ett annat exempel är MaxiFleet, ett webbaserat managementsystem för skogsmaskiner. Systemet gör det enkelt att med internetuppkoppling lokalisera maskiner, se maskinstatus, följa produktions- och maskinformation samt utföra proaktiva serviceinsatser.

Den senaste utvecklingen av systemet innebär att webbsidan för MaxiFleet nu är anpassad för mobila enheter vilket gör att exempelvis tekniker och underhållspersonal enkelt på distans via en smartphone eller pekplatta kan följa hur maskinen arbetar.

I länet finns också Skogstekniska klustret och ProcessIT Innovations, för att nämna två organisationer, som samlar forskare och företag kring utvecklingsfrågor för framtida skogsindustri.

Artikeln i bilagan till Dagens Industri menar att ”automatiseringen räddade skogsbrukets produktivitet för femtio år sedan”. Nu står skogsindustrin inför en ny revolution, hävdas det, när digitalisering och mobila it-tjänster förväntas höja effektiviteten och sänka kostnaderna.

Det talas om ”paradigmskifte” och förhoppningarna är minst sagt stora på den nya tekniken. Här finns stora möjligheter för it-företag och leverantörer av it-tjänster och it-produkter att gå in i nya samarbeten med en skogsindustri som prövar nya vägar.

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.