Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Vård som alla begriper

Många av oss har just lärt oss använda internetbanken för att klara av vår ekonomi. I våra hem installeras automatisk avläsning för den energi vi gör av med. Två exempel på hur it kliver in i vårt vardagsliv och förändrar det i viss mån.

Men det är inte slut med detta. Det kommer flera steg. Nästa är kanske vår hälsa. För om vi med teknik kan sköta vår ekonomi och vår elförbrukning så borde vi kanske också kunna ta mer ansvar för vår hälsa, med stöd av it och teknik.

Det är en bärande tanke i många av de seminarier kring hälsofrågor som äger rum i Almedalen under denna vecka med panelsamtal om hur ny teknik och it sipprar in i hälsa och vård i vår vardag.

Två exempel bland alla dessa seminarier är Vård på distans – en nationell angelägenhet och Är det god vård att ligga på sjukhus i onödan? Båda seminarierna anordnas av Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting.

Ett annat seminarium på temat är Morgondagens vård och omsorg – kommer it att användas? Arrangörer är Computer Sweden & IT&Telekomföretagen.

Gemensamt för många av diskussionerna är att tekniken gör det möjligt för vården att komma närmare människor. Här finns många stora frågor att beta av. Många av frågorna handlar om tekniklösning. Andra handlar om hur vårdorganisationerna ska byggas. Men den viktigaste, som kanske tyvärr ofta kommer i skymundan, är hur vi ska få tekniken att bli nog enkel så att alla kan använda den i hemmen, också för de som inte är van vid datorer.

Interaktionsdesign kommer här att bli allt mer angeläget. Med det menas möjligheten att designa tjänster och produkter inom vård och hälsa så att de integreras i vår vardag utan att komplicera tillvaron, de ska vara enkla att använda. Detta är en fråga som behöver vara viktig för de som styr och leder utvecklingen vare sig de återfinns i politikerleden, i vårdorganisationer eller bland levererande företag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.