Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Regeringen brottas med digitalisering

Den omvandling vi står i med digitaliseringen, både som enskilda och som samhälle, är en av de största revolutioner som mänskligheten går igenom. Stora ord, ja, men det är också omfattande och totalt grundläggande omvälvningar som väntar oss inom alla områden. Medicin, miljö- och klimat, transport, produktion, arbetsmarknad, hem och hushåll, jordbruk, utbildning och kultur och upplevelser – inget område kommer att stå utanför de förändringar som digitalisering för med sig.

Det här är frågor som regeringen måste brottas med och lyfta upp på sitt bord. Det visste den förra regeringen och de måste också den nya regeringen ha på sitt bord. Ett av verktygen för att förstå digitaliseringens effekter är den tillsatta Digitaliseringskommissionen. Den verkar sedan några år på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Att göra det innebär både att analysera utvecklingen och kommunicera digitaliseringens möjligheter och den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015.

Själv sitter jag med i ett hörn av Digitaliseringskommissionen genom att ingå i den expertgrupp på tolv personer som följer och agerar bollplank till arbetet. Det kommer att vara stimulerande att under resten av året gräva djupare i framtidens möjligheter och utmaningar med digitalisering.

Digitaliseringskommissionen har nu fått nya tilläggsdirektiv för resterande året. Omvärldsanalys, viktiga strategiska områden för regeringens politik för digitalisering och hur digitalisering kan främjas på nationella nivå är tre frågor som regeringen vill att kommissionen ska fokusera på under året.

Fokus under resterande året kommer att vara

  • genomföra en omvärldsanalys som belyser och lyfter fram vad som kan komma att påverka digitaliseringen i Sverige
  • identifiera strategiska områden som bör beaktas i utvecklingen av den framtida digitaliseringspolitiken
  • och utreda hur främjande av digitaliseringen bör bedrivas på nationell nivå
Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.