Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Säkerhet på nätet en framtidsfråga

Säkerhet på nätet är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Det menade programcheferna Anders OE Johansson, Processindustriell IT och Automation, Pär Weihed, STIM, och Cecilia Warrol, Produktion 2030, när de medverkade vid ProcessIT-dagen 11 mars i Skellefteå

De tre leder nationella strategiska innovationsprogram som jobbar tätt mot Sveriges traditionella basindustrier och de utmaningar som dessa står inför med en ökad digitalisering.

Att säkerhet är en viktig framtidsfråga är många överens om och det pågår ett ständigt arbete för att finna nya säkerhetslösningar som kan ge bra skydd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, berättar i ett pressmeddelande om en nyligen genomförd nordisk övning kring cybersäkerhet.

Övningen skedde 16 – 18 mars, för första gången på nordisk nivå. Det var det nordiska nationella CERT-samarbetet (CERT – Computer Emergency Response Team) som genomförde en gemensam nordisk cybersäkerhetsövning. Syftet var att stärka det nordiska samarbetet och förmågan att gemensamt stödja samhället med att hantera it-incidenter.

Under övningen kopplade de övade CERT-funktionerna upp sig mot Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) tekniska övningsmiljö där det hade skapats ett fingerat samhälle där det skedde en rad it-angrepp mot samhällsviktig verksamhet. De övade CERT-funktionernas uppgift var att stötta samhället i hanteringen av cybersäkerhetsincidenter. Bland annat analyserades skadlig kod och överbelastningsattacker hanterades.

För den som vill få en kartbild av de angrepp som ständigt pågår av illasinnade program publicerar CERT en dagligen uppdaterad karta som visar var i Sverige det finns infekterade datorer. Syftet är att samla in data över illasinnade datorer i Sverige och filtrera ut de som tillhör myndigheter, kommuner, landsting och andra samhällsviktga organisationer. Då en illasinnad dator upptäcks skickar CERT-SE ut ett e-post till organisationen där de uppmanas att undersöka om deras nät innehåller exempelvis en Conficker-infekterad maskin.

Ett annat användningsområde är att det ger en bra överblick över skräpet på internet i Sverige. Kartapplikation nedan skapades för att göra denna data tillgänglig och lättare att förstå.

För att följa infekterade datorer i Sverige, gå till CERTs kartapplikation.

infekteradeDatorer

 

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.