Etikett: peak oil

Peak oil är här

Av , , Bli först att kommentera 0

Det internationella energiorganet IEA publicerade 2010 sin World Energy Outlook som dom gör varje år. Detta år var dock prognosen mer dyster än tidigare. Som visas på bilden nedan kommer tillgången på olja stadigt att krympa från och med 2008. 

Jag hävdar att det är denna minskning som en av de största orsakerna till både finanskrisen och oroligheterna i mellanöstern. Detta då ökade olje och bensinpriser – på grund av minskande tillgång – varit en av orsakerna som spräckte bostadsbubblan i USA 2008, och det som gjort mat och energi dyrare, vilket har lett till protesterna i mellanöstern.

 

 

Det ljusblå på bilden beror på framtida fynd av nya oljefält. Att denna olja skulle kunna hålla vår oljetillgång på samma nivå som idag om 30 år är orimligt, särskilt med tanke på att "peak discoveries", alltså den mängd olja man hittar har blivit allt mindre sen 1960-talet.

 

Att vi är illa ute är inte så svårt att inse, men konsekvenserna är destå svårare. Så svåra att våra makthavare inte ens vill veta av det.

Källa: ASPO-Sverige

F-trappan

Av , , Bli först att kommentera 0

För att bättre förstå hur folk reagerar på kritik, plötsliga svåra förändringar eller liknande kan man använda F-trappan. F-trappan består av 5 steg.

1.Förnekelse- Blånekar till det ibland rätt uppenbara, och säger nej, det hände inte!
2. Förkastande- Säger jo det hände, men inte så mycket, eller det spelade ju ingen roll…
3.Förklarande- Jo, det hände men det var på grund av… börjar bortförklara det som hänt
4.Förstående- Personen är intresserad att förstå vad du vill
5.Förblivade/Förändrande- Personen har förstått vad du menar och och väljer sen om den vill förändra sig, eller leva kvar i det gamla.

Det finns också något som kallas "5 stages of grief" eller the Kübler-Ross model, som beskriver stadierna man går igenom när man får veta att man ska dö. Båda har liknande innebörd. Båda går ut på att man först förnekar det, sen skyller ifrån sig och blir arg, sen försöker bortförklara/förhandla bort det, sen börjar man förstå.

Detta går även att tillämpa på de stora frågorna som peak oil och klimatförändringarna. De flesta människor, inklusive våra makthavare, börjar att gå igenom första steget, förnekelse. Många är där nu gällande peak oil och dess innebörd.

Och är det så att orligheterna vi nu ser i mellanöstern, ilskan vi ser över att man inte har jobb och mat, är denna ilska, är ett steg i denna process?

Källa

 

Ekonomer

Av , , Bli först att kommentera 0

Inom den ekonomiska läran så säger man att om marknadskrafterna får regera så kommer priset på en vara bestämmas av tillgång och efterfrågan. Om en vara finns i  överflöd så kommer priset gå ner, färre vill producera varan, vilket leder till att tillgången minskar, vilket leder till att priset går upp, och fler vill producera varan igen, vilket leder till överflöd, och därmed har man någon sorts sluten cirkel. Detta fungerar för de flesta varor och tjänster. Man får alltså ett ekonomiskt incitament för att producera mer då tillgången är begränsad.

Detta är dock inte oss behjälpligt då det gäller olja. Det är sant att det var oljeprishöjningarna i början på 70-talet som gav ett ekonomiskt incitament för att borra efter olja i Nordsjön. Men då oljepriset rusade till närmare 150$ fatet under 2008 så ökades knappt produktionen något, trots det höga priset. Detta p.g.a. att oljan börjar bli geologiskt begränsad. Det går helt enkelt inte att ta upp mer olja snabbare. Som vi vet så kommer oljeproduktionen att nå sin kulmen, och detta kommer ske inom +/- (ja, minus, dvs 2005-2006) 5 år.

Detta får två följder. Dels så skapar det såklart incitament för alternativa energikällor. Men då dessa inte kan byggas ut i nog stor skala snabbt nog, så kommer det inte spela någon större roll. Vi förbrukar ca 82 miljoner fat olja per dag globalt, varav i fat är drygt 1700kWh. Detta blir 139 TWh per dag, att jämföras med de förnyelsebara flytande bränslena, som står för ett par procent av världens användning av flytande bränslen. Ett par procents nergång i oljeproduktionen, kräver alltså en fördubbling av produktionen av förnyelsebara bränslen, vilket är orimligt på kort tid.

Sen så med ett högre oljepris så får det stora chockvärkningar på vår ekonomi. Vi vet ju sedan mitt tidigare inlägg att energi och ekonomi är starkt sammankopplade, så ett högre pris på energi och olja leder till stora sammandragningar i ekonomin, vilket vi såg under finanskrisen.

Men då väl ekonomin "säckat ihop" lite, så kommer behovet av olja minska, varvid priset minskar. Det såg vi efter finanskrisen. Oljepriset gick från ca 150$ fatet till ca 40 dollar fatet ett drygt halvår senare.

Nu är dock oljepriset på väg upp igen. Den norska Brent-oljan har legat över 100$ fatet i ca en vecka nu.

Hur länge till ekonomin "säckar ihop" igen? Och när ska våra ekonomer (chefer och makthavare är ofta ekonomer) förstå att tillgång och efterfrågan inte löser problemet? De ekonomiska incitamenten räcker inte för en behaglig övergång från fossila bränslen till förnyelsebart, det kräver politisk inverkan!

Peak oil

Av , , Bli först att kommentera 1

Vad är peak oil? Peak oil syftar på toppen av den kurva som visar oljeproduktionen i ett oljefält, region eller globalt. Oljeproduktionen sker i regel med en brant ökning i början av utvinningen, varpå en avmattning följer, därefter en nedgång. I exemplet nedan visas oljeutvinningen i Nordsjön och i texas, och visar den karakteristiska "peaken", alltså toppen.

Detta innebär t.ex. för storbrittanien, där man hittade olja i början av 80-talet, att man numera importerar mer olja än man exporterar, man har alltså blivit en nettoimportör.

 

På 1950-talet förutspådde en amerikansk geolog som hette M. King Hubbert  att oljeproduktionen även globalt skulle följa en sådan kurvform, och att vi skulle nå toppen ungefär år 2000. Denna peak kallas ofta Hubberts peak.

 

Han förutspådde dock inte OPEC-krisen, vilket skulle komma förskjuta peaken något. Den verkliga produktionen ser ut ungefär såhär, med några förutsägelser också inritade.

Vad innebär då detta?

På "framsidan" av kurvan, den första hälften, så utvinner man den oljan som är billigast och enklast att producera. Vem skulle t.ex. borra flera tusentals meter ner under havet utanför brazilien, då oljan sprutade upp ur marken av sig själv i texas och saudiarabien? Man kan även jämföra med självplock av t.ex jordgubbar. Folk plockar dom största, godaste och närmaste bären först.

Detta innebär då att på den andra hälften så finns bara de mer svårproducerade källorna kvar. Det handlar om kanadensisk tjärsand, djuphavsolja (ni minns väl hur det gick för deepwater horizon i mexikanska golfen i somras?), och olja från instabila platser, såsom ryssland, iran osv.

Dessutom kräver den mer svårproducerade oljan mer energi att ta upp, vilket gör att nettoenergin minskar. Under tidigt 1900-tal då oljan nästan sprutade upp av sig själv, så fick man ungefär 100 fat olja för varje 1 fat man investerat i produktionen, medans det idag ligger mer kring 20:1.

Till råga på allt så ser man ofta att efter att land gått över peaken, men har en fortsatt ökning av oljekonsumptionen, så kommer deras oljeexport att minska mycket snabbare än produktionen.

 

Detta är inte bra för Sveriges energisäkerhet, och det är hemskt att oljeproducenterna lobbat så bra, att detta inte är något man talar om i maktens korridorer.