Edward Riedl (M)

Högst reallöneutveckling i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 3

Enligt Eurostat har svenska arbetare och tjänstemän har haft en av världens bästa reallöneutvecklingar och den högsta i hela EU. Svenska löntagare har haft en positiv löneutveckling under hela den finansiella krisen. Dessutom har alliansregeringen med jobbskatteavdragen sänkt skatterna så vanliga löntagare som sjuksköterskor, lärare och metallarbetare har drygt 2000 kronor mer kvar i plånboken varje månad när skatten är betald. 99% av alla som jobbar har fått minst 1000 kronor mer kvar i plånboken varje månad när skatten är betald och över 90% har fått minst 1500 kronor.

 

Edward Riedl (M).

Sverige är världens bästa land att åldras i

Av , , Bli först att kommentera 5

Enligt Help Age International så är Sverige världens bästa land att åldras i både när det gäller äldres hälsa och deras ekonomi. Under Alliansens tid i Regeringen så har äldreomsorgen fått ökade resurser med 8 miljarder samtidigt som vi har sänkt skatten fem gånger för landets pensionärer. Vinner alliansen höstens val igen vill vi fortsätta göra världens bästa land för äldre ännu bättre.

 

Edward Riedl (M).

5 förslag för ännu fler jobb

Av , , Bli först att kommentera 7

Jobben är valets viktigaste fråga och sedan 2006 har 250 000 fler människor fått ett arbete att gå till. Tack vare en stark ekonomi och fler i arbete har vi kunnat genomföra stora satsningar inom vård, skola och omsorg. Vi har dessutom aldrig investerat så mycket i välfärden som nu.

1. Uppmuntra drivkrafter för arbete – Det handlar om att skapa incitament för att arbeta en extra timme, ett extra skift, att sommarjobba när man har studieuppehåll eller att vid möjlighet fortsätta arbeta även efter pensionsåldern.

2. Fortsätta hålla ordning och reda i finanserna  - Vi går in i en ny ekonomisk fas där varje satsning ska
finansieras krona för krona. På så vis kan vi spara i ladorna och ha en stark ekonomi även i nästa lågkonjunktur. Så säkrar vi jobben.

3. Stärka och utbilda arbetskraften - Det är viktigt att det blir rätt från början. Därför genomför Alliansen ytterligare reformer för att elever ska nå kunskapsmålen. I vårpropositionen presenterar vi bland annat förslag på läxhjälp, sommarskola, fler matematiktimmar och fortsatta karriärmöjligheter för lärare. Genom att utbilda och stärka arbetskraften lägger vi grunden för ett starkt Sverige där varje människa tillåts att växa utifrån egen kraft.

4. Riva handelshinder i Europa – Tyvärr möts svenska företag ofta av handelshinder i Europa, vilket
också motverka expansion och minskar möjligheterna att anställa. Alliansen kommer att arbeta för att riva de handelshinder som sätter stopp för våra företag att växa.

5. Se till att jobben kommer fler till del - Sedan Alliansregeringen tillträdde har olika ingångar till jobb utvidgats. Tack vare reformer som exempelvis YA-jobb, instegsjobb och nystartsjobb har även de som stått längre från arbetsmarknaden fått möjlighet att börja arbeta. Dessa reformer ska vi vårda och utveckla.

Edward Riedl (M).

Besök vid Umeå hamn

Av , , Bli först att kommentera 6

hamn

I veckan som gick hade vi besök av Carl-Oskar Bohlin som är en av moderaternas toppkandidater till EU-valet den 25 maj. Vi besökte tillsammans företag i Umeå som är beroende av handel med andra länder. Vi avslutade dagen med ett besök ute vid Umeå hamn. För oss som arbetar heltid med politik är det mycket viktigt att vara ute på olika arbetsplatser för att ta del av vilka utmaningar våra företag och offentliga sektor står inför.

 

Edward Riedl (M).

Klotter, knark och kriminalitet hänger ihop – Del 2

Av , , Bli först att kommentera 8

En del personer har hört av sig efter mitt förra blogginlägg där jag menar att klotter, knark och annan kriminalitet hänger ihop. Självklart finns det belägg för mina påståenden. Socialstyrelsen har konstaterat att de som klottrar i högre utsträckning nyttjar droger och är överrepresenterade när det gäller kriminella handlingar. Stockholms stad beställde en forskarrapport för några år sedan som även de såg samma mönster. Ökad risk för missbruk av droger och överrepresentation när det gäller brott som stöld och misshandel. Listan kan göras ännu längre.

 

Läs gärna: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014mars/naravarfjardehogstadieelevharklottrat

Läs gärna: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=5253637

 

Som jag skrev i mitt första blogginlägg hänger tyvärr klotter, knark och kriminalitet ihop. Klotter på annans egendom är en brottslig handling som dessutom hänger ihop med annan brottslighet och ingen mysig harmlös konstform som en del vill påskina. Det är viktigt att vi fortsätter jobba för att minska klottret i Umeå och andra städer. En del i det är som jag skrev i mitt förra blogginlägg att bli tydligare i den offentliga debatten att klotter inte är brottslighet utan offer.

 

Edward Riedl (M).

Klotter, knark och kriminalitet hänger ihop

Av , , 5 kommentarer 19

Klotter orsakar stora kostnader för både privata och offentliga fastighetsägare helt i onödan därför att några personer inte verkar begripa skillnaden på mitt och ditt. Om dessa klottrare vill förstöra och förfula sina egna bostäder har jag inga synpunkter på det. Men deras brottslighet går faktiskt ut över andra. Det kan vara en villaägare som får använda familjens pengar för att sanera istället för att göra något roligt med sina barn. När kommunen måste använda sina pengar till att sanera offentliga byggnader och gångtunnlar så hade dessa pengar gjort bättre nytta i skolan. Klotter är inte en brottslighet utan offer som en del tycks tro. Dessutom hänger klotter, knark och annan kriminalitet nära ihop. Vi måste fortsätta jobbet med snabb sanering och att polisen tar det här på allvar. Dessutom måste vi bli bättre på att i den allmänna debatten förklara att det här inte är brottslighet utan offer. Människor blir faktiskt drabbade av det här.

 

Edward Riedl (M).

50 företagare besökte igår riksdagen

Av , , 1 kommentar 13

bateri

Igår besökte 50 stycken företagare inom båtbranschen riksdagen och jag hade tillsammans med en socialdemokratisk riksdagskollega möjlighet att berätta om hur riksdagsarbetet fungerar. Företagarna var från hela Sverige och vi hade diskussioner om alla möjliga båtfrågor.

 

Edward Riedl (M).

Hela Sverige ska leva

Av , , 2 kommentarer 14

landsby

Frukostmöte med Landsbygdsnätverket i Sveriges Riksdagen! Idag handlar det om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 där Regeringen och EU satsar totalt 36 miljarder kronor för att hela Sverige ska leva.

 

Edward Riedl (M).

Nya moderaterna i Umeå knackade dörr Väst på stan

Av , , 4 kommentarer 15

 

Igår kväll knackade nya moderaterna i Umeå dörr Väst på stan. Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att träffa umebor för att erbjuda möjligheten till politiska samtal. Vi moderater jobbar för att vara det mest öppna, tillgängliga och synliga politiska partiet i Umeå. Dessutom får vi med oss många viktiga frågeställningar som kommer att finnas med i vårt fortsätta arbete med att förnya och förbättra vår politik.

 

Edward Riedl (M).