Edward Riedl (M)

Den norrlandsfientliga regeringen har misslyckats

Av , , Bli först att kommentera 11

Stefan Löfvens S/MP- regering kommer sannolikt att bli ihågkommen för sina misslyckanden.

 

Trots skattehöjningar på 60 miljarder kronor har de ökat statens utgifter med 100 miljarder kronor. Resultatet borde vara stora framgångar inom välfärden. Tyvärr är resultatet precis det motsatta. Det är idag färre poliser än när Stefan Löfven (S) blev statsminister. Resultaten i skolan har sjunkit dramatiskt sedan Gustav Fridolin (MP) blev skolminister och allt färre elever blir behöriga till gymnasieskolan. Vårdköerna har fördubblats sedan Annika Strandhäll (S) blev sjukvårdsminister. På område efter område har regeringen misslyckats.

 

Dessutom är den här regeringen den mest norrlandsfientliga regeringen i svensk historia. Med höjd bensinskatt, höjd dieselskatt, höjd fordonsskatt, försämrat reseavdrag, införd flygskatt och planerad kilometerskatt beskattas avstånd allt hårdare.

 

Sverige behöver en regering som återupprättar tryggheten, satsar på jobb och företagande och för en politik för att hela Sverige ska leva.

 

Edward Riedl (M).

Bli först att kommentera

Så här tycker moderaterna Hans

Av , , Bli först att kommentera 15

Moderaterna i Umeå lanserade en film om trygghet i Umeå på Facebook för en dryg vecka sedan. Vi moderater ser problem med brottslighet, otrygghet och att alldeles för många umebor blir brottsoffer. Vi berättar också vad vi moderater har för politiska lösningar på de problemen. Vi föreslår fler poliser, hårdare straff för vålds och sexualbrott samt mer av förebyggande arbete för att bryta den utveckling vi ser. Vi har bra på fötterna vad det gäller problembilden och människors upplevelse av otryggheten.

Under den mediala granskningen av vår film så tillfrågades en tjänsteman på UmeBrå om kommentarer av media. När en aktiv socialdemokrat direkt eller indirekt i sin tjänstemannaroll recenserar ett annat partis politik är vår uppfattning att partibeteckning bör framgå. Det är en rimlig princip som seriös media följer. Vi påpekade det för media och de korrigerade detta.

Jag noterar även att flera tunga socialdemokrater delar den uppfattningen och någon menar också att socialdemokraterna gör bort sig själva i samband med debatten om detta. Veckans debatt har varit het och med uppskruvat tonläge. Min bild är att vi moderater haft ett rimligt sansat språkbruk. Men kan någon visa på att vi sagt något alldeles för hårt eller liknande så kommer vi självfallet att be om ursäkt för detta. Hitintills har inget kunnat visa på något sådant. Däremot noterar jag språkbruket från ledande socialdemokrater vilket många andra också gjort.

 

Hans Lindberg ställer två frågor och de tänker jag självfallet besvara. Båda frågorna handlar om kommunala tjänstemän och möjligheten att ha politiska uppdrag vid sidan.

Självklart ska tjänstemän i kommunal förvaltning kunna ta på sig politiska uppdrag. Det är skyddat i lag och dessutom något vi moderater ser positivt på. Vi har inte krävt eller ens önskat att någon tjänsteman ska lämna sina politiska uppdrag. Tvärtom. Vi har alla ett ansvar för att respektera de olika rollerna och min bild är att M och S har samma grundsyn kring detta. Vi kommer från moderaternas sida att arbeta för att ingen tjänsteman ska behöva oroa sig över att ta på sig politiska uppdrag. Jag hoppas även socialdemokraterna vill göra det.

 

Edward Riedl (M).

 

Bli först att kommentera

Regeringen sviker Norrland igen

Av , , Bli först att kommentera 13

Den norrlandsfientliga regeringen Stefan Löfven (S) sviker Norrland igen.

Jag var själv med och förhandlade fram att den svenska regeringen skulle ställa sig bakom ansökan och sedan vara med och finansiera en ny färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa. Innan valet lovade socialdemokraterna att de skulle fortsätta arbetet i samma anda om de vann valet. Detta löfte sviker de nu.

Den här regeringen höjer bensinskatten, höjer dieselskatten, höjer fordonsskatten, inför en flygskatt,… vill införa en kilometerskatt, har försämrat reseavdraget och nu sviker de kvarkenfärjan. Det enda löftet de har kvar är norrbotniabanan som de skulle börja bygga direkt efter valet. Men inte en meter järnvägsräls ligger i backen.

Nu är det dags att byta ut den här Norrlandsfientliga regeringen.

 

Edward Riedl (M).

Bli först att kommentera

Regeringens norrlandsfientliga politik fortsätter

Av , , Bli först att kommentera 13

S och MP-regeringen fortsätter med sin norrlandsfientliga politik. Idag presenterar regeringspartierna sitt budgetförslag som återigen har udden riktad mot Norrland.

-Höjd bensinskatt

-Höjd dieselskatt

-Höjd fordonsskatt

-Höjd flygskatt

-Höjd kilometerskatt (ska införas under 2018)

Höjda skatter på avstånd är alltid en dålig politik för oss i Norrland med långa avstånd.

 

Dessutom spenderar regeringen 3 till 4 gånger så mycket på nya reformer som expertmyndigheter och ekonomer menar är ansvarsfullt i global högkonjunktur. Det är alltid tråkigt att säga att vi borde spara mer i goda tider för att vara rustade för dåliga tider. Men vi moderater är ansvarsfulla och vi vet att det alltid är ekonomiskt utsatta grupper som får betala priset när landets ekonomiska skyddsvallar rämnar.

 

Edward Riedl (M).

Bli först att kommentera

Stefan Löfven borde skämmas

Av , , Bli först att kommentera 14

Återigen är socialdemokraternas lotteriverksamhet i blåsväder. Förra hösten varnades socialdemokraterna av Lotteriinspektionen när de försäkte mörka vilka som tjänar pengar på verksamheten. Nu visar det sig att socialdemokraterna säljer lotter på kredit till ekonomiskt utsatta människor. Bara sedan 2014 har Stefan Löfvens socialdemokrater skickat 8 000 personer till Kronofogden när de inte längre kan betala deras lotter. Att sälja lotter på krita är osmakligt och när det dessutom sker till redan ekonomiskt utsatta blir det ännu värre. Stefan Löfven och socialdemokraterna borde skämmas.

 

Edward Riedl (M).

Bli först att kommentera

Nu riktar vi misstroende mot tre ministrar

Av , , 3 kommentarer 13

Alliansen riktar nu ett gemensamt misstroende mot de tre ansvariga ministrarna inrikesminister Anders Ygeman (S), infrastrukturminister Anna Johansson (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S). Sedan fortsätter konstitutionsutskottet att granska statsminister Stefan Löfven (S). Det är ingen it-skandal på en myndighet eller liten otydlighet på regeringskansliet det handlar om. En myndighetschef har brutit mot flera lagar som finns där för att skydda Sverige och enskilda personer. Regeringen har låtit det hända och sedan försökt och mörkat det hela istället för att faktiskt ta sitt ansvar och åtgärda det.

Det här är en mycket allvarlig säkerhetskris för Sverige. Att regeringen försöker förminska det som inträffat och skylla även på den tidigare regeringen är inget annat än ovärdigt. Sverige har lagar för att skydda våra säkerhetsintressen. Det är dessa som inte följts.

 

Edward Riedl (M).

3 kommentarer

5 frågor Löfven borde få och svara på när han besöker Västerbotten idag

Av , , 4 kommentarer 18

Idag besöker statsminister, Stefan Löfven (S), Västerbotten. Vi har idag en regering bestående av socialdemokraterna och miljöpartiet som samarbetar med vänsterpartiet. Det är en Norrlandsfientlig regering som höjer skatt på skatt som slår mot oss i Norrland. Jag har fem frågor som Stefan Löfven borde få och besvara idag:

1. Varför höjer du bensin och dieselskatten? Du har till och med infört en indexeringsmodell som gör att skatt höjs med automatik varje år. Det försvårar och gör det dyrare för oss i Norrland med gott om långa avstånd.

2. Varför tänker du höja fordonsskatten för helt vanliga bilar? Många hushåll runt om i landet är helt beroende av bilen. För många här i Norrland är bilen helt enkelt ett måste för att ta sig till jobbet och skjutsa barnen på olika aktiviteter.

3. Varför vill du införa en flygskatt som din egen regerings utredning visar inte kommer att hjälpa miljön? Den flygskatt du föreslår kommer att leda till att tusentals jobb försvinner runt om i hela landet och att flygplatser kommer att få lägga ner. Vi i Norrland är helt beroende av goda flygförbindelser för att behålla jobben här.

4. Varför vill du införa en kilometerskatt för tunga lastbilar som gör det ännu svårare att bedriva företag och skapa jobb i Norrland. Om du åtminstone försökte beskatta utsläppen så skulle jag tro att du försökte försämra vår konkurrenskraft i Norrland för miljöns skull. Men du beskattar istället avstånd och inte miljöutsläpp. Det är helt obegripligt.

5. När du nu reser runt och säger dig värna sjukvården kan du kanske berätta om du tror vårdköerna har blivit kortare eller längre här i Västerbotten sedan du blev statsminister? Vårdköerna har nämligen ökat dramatiskt sedan du blev statsminister trots alla dina löften om att satsa på välfärden.

 

Edward Riedl (M).

4 kommentarer

Norrland är stora förlorare på regeringens budget

Av , , 4 kommentarer 10

Tidningarna försöker varje budget se vilka som vinner respektive förlorar på regeringens budget. Även om dagens debatt handlar om vårändringsbudgeten så stakas en tydlig politik ut av regeringen. Höjda skatter på jobb, företag och avstånd tänker den här regeringen driva igenom under året. Så de riktigt stora förlorarna blir vi i Norrland som drabbas av samtliga skattehöjningar fullt ut. Flygskatt ska införas, bensinskatten ska höjas, dieselskatten ska höjas, bilskatten ska höjas, skatten på lön ska höjas, skatten på företag ska höjas och listan med skattehöjningar bara fortsätter. Hela Sverige förlorar på en sådan politik men Norrland med stora avstånd drabbas allra värst.

 

Sverige behöver en ny regering som vill satsa på jobb och företag så svensk ekonomi växer. Det ger fler chansen till ett jobb samtidigt som det blir mer pengar till skolan och sjukvården. Sverige måste rustas starkt inför nästa lågkonjunktur och den allt tuffare globala konkurrensen. Bara så kan Sverige vara ett lika bra och förhoppningsvis ännu bättre även i framtiden.

 

Jag har lyssnat på samtliga alliansföreträdare i riksdagen idag. Alla kritiserar sittande regerings politik längs med fotknölarna. Alla är överens om att Sverige måste ha mer allianspolitik snarast. Det är hög tid att både centerpartiet och liberalerna nu ansluter sig till oss moderater och kristdemokrater och redan i höst lägger en gemensam alliansbudget. Det är bara så vi kan stoppa de skadliga skattehöjningarna och ersätta den här regeringens dåliga politik med en politik som rustar Sverige inför framtiden.

 

Edward Riedl, riksdagsledamot (M).

4 kommentarer

SVT:s nätsatsning är ett hot mot journalistiken

Av , , 2 kommentarer 6

Jag har lämnat in 6 interpellationer till Riksdagen och kommer att ta en bred debatt med Kulturministern om public service. Jag har också skrivit en debattartikel i aftonbladet där jag förklarar varför detta är en angelägen och relativt akut fråga att hantera om vi fortsatt vill ha en stor bredd av kvalitativ nyhetsjournalistik i Sverige. VK har också gjort ett reportage om mina tankar kring detta.

 

För att förstå den problematiska situation som har uppstått måste man i all enkelhet förstå hur dagens modell sett ut fram tills nu. Papperstidningarna har levt på en kombination av prenumeranter, annonsintäkter och ibland också visst presstöd. De måste med andra ord tjäna in pengar för att kunna betala löner till sina nyhetsjournalister. TV och radio (SVT, UR och SR) har istället finansierats genom ett licenssystem som i praktiken är att jämföra med en skatt eftersom alla i praktiken är skyldiga att betala den. Det har på många sätt varit ett framgångsrikt system som i länder där det fungerat väl bidragit till en bra bredd, bra kvalitet och en god mångfald av nyhetsjournalistik.

 

Så vad är problemet idag och varför vill jag lyfta detta? När den modell vi idag lever med växte fram fanns inte internet och tv och radio konkurrerade på inget sätt med papperstidningarna. I takt med att papperstidningarna flyttar ut på nätet och får en allt större del av sin intäkt därifrån för att betala sina nyhetsjournalisters löner så blir det självklart problematiskt om SVT gör likadant utan att behöva tjäna egna pengar. Eftersom SVT får licenspengar erbjuder de samma tjänst som papperstidningarna på nätet med den stora skillnaden att de gör detta gratis. Hur ska papperstidningarna på nätet i förlängningen kunna ta betalt för något som SVT i det här fallet tillhandahåller gratis? Det enkla svaret är att det inte kommer att gå.

 

Varför är då detta ett problem? Om inget görs så kommer i slutändan papperstidningarna inte att kunna ta betalt för sin nyhetsjournalistik som i allt högre grad måste finansieras på nätplattformar. Då blir det i slutändan färre journalister, färre nyhetsredaktioner och mindre kvalitativ journalistik.

 

Den som värnar en stor mångfald av nyhetsmedia och kvalitativ journalistik måste på allvar fundera över hur framtidens modell ska se ut. Annars kommer Sverige snart att ha en betydligt mycket mindre journalistkår med allt vad det innebär för det demokratiska samtalet. Mitt förslag är att begränsa public service på nätet för att värna just mångfalden. Men jag ser fram emot en intressant debatt på det här området och det är fullt möjligt att det finns andra spännande modeller och lösningar på denna mycket viktiga fråga.

 

Läs gärna min artikel på aftonbladet här. http://www.aftonbladet.se/debatt/a/pa6Jw/svts-natsatsning-ett-hot-mot-journalistiken

Läs gärna min intervju i VK här. http://www.vk.se/1934486/vill-begransa-public-service-pa-natet

 

Edward Riedl (M).

2 kommentarer

Dagen efter….

Av , , 3 kommentarer 4

Dagen efter en riktigt dålig opinionsmätning känner jag mig riktigt taggad att sätta igång att kämpa tillbaka det förtroendet vi nyss förlorat. Olika mätningar gav lite olika svar på hur stort tapp vi gjorde. Men oavsett så har vi tappat alldeles för mycket och det är nu väntar hårt arbete. Men val avgörs på valdagen och i slutändan kommer människor att rösta på det parti som de tror bäst svarar på framtidens utmaningar. Jag tänker göra mitt bästa för att så många som möjligt ska känna att det är just vi moderater som har de svaren. Dessutom är det väldigt tydligt att många tidigare moderatväljare inte gillar tanken på att M skulle samarbeta med SD. Det har aldrig varit aktuellt även om många uppfattat just det. Det är nu dagen efter det hårda jobbet börjar och svaret är att hitta de bästa politiska förslagen för att  göra ett bra Sverige ännu bättre.

 

Edward Riedl (M).

3 kommentarer