Edward Riedl (M)

Tack för förtroendet

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag blev det klart att jag av Regeringen blivit utsedd till Polisens Insynsråd för Region Nord. Det ska verkligen bli roligt att få fortsätta jobba med polisen under den stora förändringsperiod som väntar när 21 Polismyndigheter nu blir en myndighet. Jag kommer att göra det jag kan för att bidra till att polisen i Norrland ska kunna bli ännu mer synlig och närvarande för att på så sätt öka tryggheten för medborgarna och förutsättningarna både för att förebygga och utreda brott.

 

Edward Riedl (M).

 

Bli först att kommentera

M och alliansen vill ha kvar Bromma flygplatss

Av , , 3 kommentarer 12

flyget

 
Moderaterna och alliansen vill ha kvar Bromma flygplats, god tillgänglighet i hela Sverige och de 24 000 jobb som hotas vid en nedläggning. S och MP-regeringen vill istället fortsätta sina planer på att lägga ner Bromma flygplats. Om detta handlade dagens debatt i riksdagen.

 

Edward Riedl (M).

3 kommentarer

Ökat hot mot Bromma Flygplats

Av , , 3 kommentarer 14

Ökat hot mot Bromma Flygplats! Idag kommer S och MP-regeringen att utse Anders Sundström till förhandlingsperson för att avveckla citynära flygplatser. Det innebär att S och MP skruvar upp tonläget i frågan. Dessutom ser det ut som om en majoritet av Sveriges Riksdag lite senare idag kommer att ge Regeringen i uppdrag att inte utse en sådan förhandlingsperson. Att S och MP-regeringen i det läget öppet går emot Riksdagen är anmärkningsvärt och i grunden helt oacceptabelt. Bromma Flygplats behövs för att hela Sverige ska ha god tillgänglighet.

Edward Riedl (M).

3 kommentarer

Vi moderater måste bli ett ännu mer lyssnande parti

Av , , 2 kommentarer 12

En stor del av framgångarna med nya moderaterna var att vi först lyssnade in vad människor såg för samhällsproblem och sedan arbetade fram lösningar på dem. Inför valet 2006 handlade det i mångt och mycket om det stora utanförskap som hade växt fram under åren med socialdemokratiska regeringar. Inför valet 2014 såg stora delar av befolkningen andra samhällsutmaningar som behövde lösas. Där får vi ta till oss av väljarnas kritik. Vi var helt enkelt inte lika bra på att ge svar på de frågor människor hade. Det handlade inte minst om skolan och migrationspolitiken. Vi moderater måste inför extravalet 2015 bli ännu bättre på att både lyssna in vilka samhällsutmaningar vi ska ge svar på eller åtminstone säga att vi tänker jobba för att lösa. Grunden är fortsatt en politik för fler jobb och ordning och reda på statens finanser. Men vi behöver också ge svar på hur Sverige långsiktigt ska kunna försvara ett högre löneläge än omvärlden. Där är nyckeln en bra skola och satsning på högre utbildning. Men vi måste också medge att vi ser stora utmaningar framför oss när människor på flykt söker sig till Sverige. Vi har idag 50 miljoner människor på flykt i världen vilket är lika många som efter andra världskriget. Sverige tar och ska fortsatt ta ett stort ansvar för dessa människor samtidigt som vi måste bli ännu bättre på att få övriga Europa att också ta sitt ansvar. Ska vi moderater göra ett bra val den 22 mars och tillsammans med alliansen vinna tillbaka regeringsmakten så måste vi återigen bli ett mer lyssnande parti.

 

Edward Riedl (M).

2 kommentarer

Blir det något extraval i mars?

Av , , 7 kommentarer 16

När Stefan Löfven meddelade att han tänkte utlysa nyval så var det inget annat än ett försök till att tvinga ett eller flera allianspartier till samarbete med S och MP-regeringen. När alliansen då meddelade att vi gärna möter väljarna tillsammans igen för att på nytt be om förtroendet att som allians få styra Sverige borde rimligen Löfvens intresse för ett extraval svalnat betänkligt. Med utåt har han fortsatt haft linjen att ett extraval är bra för S. Att vi i alliansen gärna möter väljarna när de röd-gröna visat fullständig oförmåga att regera Sverige är ingen högoddsare. Men att Stefan Löfven tycker det verkar vara en bra ide är för mig väldigt förvånande. Om vi utgår från att SD sannolikt hamnar strax över eller strax under 10% så lär inget block rimligen ensamt kunna få egen majoritet. I det läget blir det helt obegripligt att S tycker nyval är en bra ide. Det bästa som kan hända Löfven är att han återigen blir största minoritet och hamnar i precis samma situation som idag. Det finns ingen uppsida i ett extraval. När nu LO går ut och tycker Löfven ska ställa in extravalet är det sannolikt regisserat för att Stefan Löfven ska få en möjlighet att dra sig ur sitt löfte om extraval. Om socialdemokratin inte fullständigt havererat så kommer Löfven antingen att ställa in extravalet den 22 mars eller gå till ett extraval för att han vill lämna över till alliansen igen då han inser att uppgiften varit honom övermäktig.

 

Edward Riedl (M).

7 kommentarer

Smutsig valrörelse med högt tonläge väntar

Av , , 5 kommentarer 14

Den 29 december vet vi om Stefan Löfven tänker utlysa ett extra val i Sverige. Med tanke på alla tidigare löftesbrott så vet vi inte förrän det är klart. Men om vi har ett val den 22 mars 2015 så ser det idag ut som det kommer att bli en smutsig valrörelse där tonläget redan är väldigt högt. Det börjar faktiskt märkas av i Riksdagshuset vad det är för valrörelse som väntar. Överdrifter och rana felaktigheter haglar i huset i och i debatterna runt om i landet. Jag kommer att jobba för att mitt parti inte ska driva på detta utan istället föra en saklig debatt om vilken politisk inriktning Sverige behöver. För det är sakfrågor en valrörelse i grunden ska handla om.

 

Edward Riedl (M).

5 kommentarer

Än slank han dit …

Av , , 7 kommentarer 18

Än slank han dit och än slank han ner i diket. Texten till mormors lilla kråka stämmer bra in på Stefan Löfvens olika besked. Ena dagen ska han gå till val på den budget han tagit fram med MP och V. Nästa dag inte. Ena dagen går han till val med MP. Andra dagen gäller inte det heller. Jag tror inte ens Löfvens egna socialdemokrater längre kan ge några besked om vad som gäller. För sanningen är nog att ingen vet på vilket humör Löfven är på från en dag till en annan.

 

Edward Riedl (M).

7 kommentarer

Löfven blir allt mer snurrig i sina budskap…

Av , , 7 kommentarer 16

Löfven blir allt mer snurrig i sina budskap inför valet! Löfvens piruetter börjar bli smått farsartade. Han ska gå till val tillsammans med MP. Sedan ska han inte gå till val tillsammans med MP. Rimligen kan bara ett av budskapen stämma. Jag tror inte väljarna går på detta en gång till.

Edward Riedl (M).

7 kommentarer

Alliansen är nu större än de röd-gröna igen

Av , , 7 kommentarer 17

allians111

 

Efter Löfvens misslyckande ser det ut som att allt fler väljare vill ha tillbaka alliansregeringen! Vi kan ta ansvar och regera Sverige vilket vi visat under lång tid. Vi har en politik för ökad tillväxt, fler jobb och ordning och reda på statens finanser. Så tryggar vi resurserna till skolan och sjukvården.

 

Edward Riedl (M).

7 kommentarer

Offentlig utfrågning om järnvägen

Av , , Bli först att kommentera 9

Offentlig utfrågning om järnvägen! Just nu pågår en hearing i Sveriges Riksdag om järnvägen. Alliansregeringen fördubblade under vår tid resurserna till drift och underhåll av järnvägen. Men vi behöver bli ännu bättre för att järnvägen ska fungera så bra som vi vill. Mer resurser är givetvis grundläggande. Men vi behöver gå vidare och förbättra alla delar inom underhållet. Inte minst längre planerade underhåll i spår kommer att vara avgörande för att det inte bara ska bli akut underhåll.

Edward Riedl (M).

Bli först att kommentera