Umeå Sveriges renaste stad!

Av , , 1 kommentar 0

I Stockholm påbörjas just en skräpplockarkampanj. 15 000 skolbarn och två politiker var ute och städade häromdagen. Det är inte brist på papperskorgar det handlar om attityder och där har skolan en stor roll att fylla menar projektledaren.

Fler och fler reagerar på nedskräpningen i Umeå. En insändarskribent i dagens VK menar att föräldrar ska ha bättre uppsikt över sina barn. Han skriver också att klottret och skadegörelsen gör att det känns som en brottslig miljö eftersom klotter och nedskräpning är olagligt och alltså en brottslig handling.

Även Umeå skulle behöva en skräpplockarkampanj och framför allt en attitydförändring. Den kommunala slogan "Vi vinner i Umeå" känns mer och mer som en reklambyråfloskel. Sätt istället ett rejält mål som betyder något: Umeå Sveriges renaste stad! Alla kan hjälpas åt att uppnå målet och alla märker skillnaden.

Det skulle vara något att kämpa för och där alla kan hjälpa till. Som insändarskribenten mycket riktigt påpekar det finns många som kan hjälpa till och lägg alla miljoner som läggs ner på klottersanering på bättre ungdomsverksamhet.

1 kommentar