Önskelista eller verklighet i Umeås kulturpolitik?

Av , , Bli först att kommentera 0

Det saknas sannerligen inte idéer när det gäller kulturpolitiken i Umeå.

Nytt kulturhus, flytta bibliotektet, konstnärligt campus, satsa på länsmuseet, ungdomenshus – växtkraft mm.

Allt detta utan inbördes dialog inom kommunen. Hur vore det med en liten prioriterinslista?

Börja med ’Konstnärligt Campus’. Nästan all information jag har om det kommer från källor utanför Umeå kommun. Vad vill kommunen? Vilka ekonomiska insatser krävs?

Hur mycket pengar kostar det kommunen, i uteblivna hyror att/när Bildmuseet flyttar? Vilka ekonomiska insatser krävs? Vad kommer att hända med länsmuseet?

Varför dröjer upphandlingen av ’Ungdomens Hus’? Finns det möjligen krafter som förhalar projektet (det är beslutat att det ska upphandlas)?

Varför finns det ingen kulturchef?

Ska bibliotektet flyttas och ett nytt kulturhus byggas?

Vad vill Umeå i kulturpolitiken?

Det finns många frågor att lösa innan/om Umeå ska bli Europas Kulturhuvudstad 2014.

Vägpaket istället för Turning Torso

Av , , Bli först att kommentera 0

Det du verkligen vill ha är du också beredd att betala för!

De partier som anser att en ringled runt Umeå är viktigt för luften i centrala Umeå, tillväxten, Volvo mm. måste också på allvar börja diskutera frågan om förskottering av vägpaketet.

Det är bra att VK skriver om Umeås usla position när det gäller vägutbyggnad. En gammal surdeg som uppenbarligen inte kommer att gräddas på länge än om ingen gör något.

Utred vad en förskottering innebär och bearbeta Vägverket. Kommuner som verkligen (och jag menar verkligen) vill ha nya vägar tar också fram börsen för att hjälpa Vägverket på traven.

Självklart vore det bättre om pengarna kom utan inblandning från Umeå Kommun men om så inte är fallet kan Umeå fortsätta att rulla tummarna medan andra kommuner ser till att det händer något.

Malmö:s Turning Torso hade aldrig kunna byggts i Umeå, den saken är säker med det rådande politiska klimatet men att förskottera vägpaketet borde väl vara möjligt för de partier som tror på tillväxt och Umeås framtid.

Rätt och fel i politiken?

Av , , Bli först att kommentera 0

Den som tjänstgör avgör självklart om han/hon ska rösta ja eller nej. Ansvaret för omröstningen ligger helt på den enskilda.

Det kanske är tid för ett klarläggande när det gäller röstningsförfarande i politiken, efter diskussionen om Folkpartiet och UIK beslutet. Så här långt är det hela väldigt enkelt.

Men har den enskilda något ansvar för det parti på vars mandat han/hon sitter? Ja, det är en fråga för varje vald person att fundera på. Till vardags brukar detta inte vara något större problem. I de fall vederbörande har en avvikande åsikt än partiet brukar detta meddelas i förväg och alla är på det klara med att så är fallet. Det gäller att ta debatten på förmötena och helst försöka vinna den i det egna partiet.

Svårast blir det när saken har diskuterats och enighets tycks råda. Att det i det läget blir lite turbulens om beslutet blir tvärtemot och att det kommer att ändras i nästa omgång (när den ordinarie ledamoten går in i sammanträdesrummet) är nog inget att förvånas över.

Jag fick ett brev

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag fick ett brev (ett mejl), ja inte bara jag, det hade gått till Holmlund, Ågren, Edvinsson och några till. Det var Martin Hårdstedt på Institutionen för historiska studier som ville påminna politikerna om att det snart är 200 år sedan de sista riktigt omfattande striderna på svenskt territorium utfördes.

Säkert tio gånger har jag i sammanträdesrummet ifrågasatt varför inte kontakter tas med den historiska institutionen och Martin Hårdstedt (och uppenbarligen har inget hänt eftersom han är tvingad att skicka brev om saken). Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det saknas intresse att arbeta tillsammans med universitetet och den historiska institutionen i denna fråga.

Det har sagts mig att den åtgärd som ska ske med anledning av denna historiskt betydelsefulla händelse är att 2008 eller 2009 års version av Pax Nordica (vilket är ett öppet halvdagsseminarium om olika säkerhetspolitiska frågor som anordnas varje år i februari mellan Allmänna försvarsföreningen, Umeå kommun, Umeå Universitet via freds- och konfliktforskning , statsvetenskapliga institutionen och Länsstyrelsen) ska handla om detta.

Det är intressant att Umeå anser att de kan besluta vad andra ska göra (med hot om att annars dras pengarna in). Det tecknar också ett fullständigt ointresse för det som många med mig faktiskt tycker är en historisk händelse.

För att citera Hårdstedt "Hur ska en kommun med självrespekt kunna undgå att på allvar lyfta fram och påminna om de dramatiska skeendena åren 1808-09? I Finland är redan omfattande förberedelser igång för att uppmärksamma betydelsen av händelserna 1808-09. I Sverige är det hög tid att påbörja förberedelserna. Den politiska ledningen i Umeå bör på allvar fundera kring hur det förflutna ska förvaltas på bästa sätt. Det finns en ypperlig chans att sprida kunskaper om vårt förflutna. Rätt hanterat och med hjälp av den vetenskapliga kompetens och de idéer som redan finns skulle åminnelseåret 2009 kunna bli ett fint tillfälle för kommunens, länets och regionens människor att begrunda sin identitet. Hela Sveriges blickar bör riktas mot Västerbotten och Umeå – platsen där finländare och svenskar gick skilda vägar söndagen den 8 oktober 1809."

Jag kan inte annat än att hålla med. Här finns den yppersta expertisen på området men uppenbarligen duger inte detta åt Umeå kommun. Om Umeå ska bli kulturhuvudstad är det hög tid för en attitydförändring.

Förskottera vägpaketet!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå är ingen prioriterad kommun när det gäller vägar och kringfartleder. Om vi inte visste det förut så är det återigen klarlagt.

Under det senaste åren har Folkpartiet gång på gång försökt att lansera frågan om förskottering av vägpengar. Om inte staten vill gynna oss kanske vi ska göra som t.ex. Skellefteå att erbjuda oss att hjälpa till mot att vårt projekt flyttas fram i röret. Det skulle kunna bli en i andra sammanhang kallad ’vinna, vinna’ situation.

Antingen sitter vi och väntar på att pengarna ska komma flygande eller också gör vi något.

Förhoppningsvis finns det fler partier som i och med beskedet är beredda att gå ifrån sitta och vänta, till agera.

Inte minst är detta en viktig fråga för Volvo. Hur kan vi i längden försvara transporterna av hytter rakt igenom hjärtat av staden. En västlig bro behövs om miljön verkligen är ett prioriterat område. Detta borde vara en prioriterad fråga för kommunledningen!

Sälja och bygga nytt – visst

Av , , Bli först att kommentera 0

Sälj biblioteket om någon är beredd att betala kostnaden för ett nytt kulturhus!

Om det verkligen finns ett stort intresse för att köpa bibliotekshuset så måste detta naturligtvis bejakas. Allt måste kunna prövas på nytt. Tanken att sälja det nuvarande bibliotekshuset och låta någon utveckla detta till en slags galleri avsedd för handel är intressant och förvisso av karaktären att den bör prövas.

På det här stadiet ser jag två förutsättningar (kanske finns fler): kommunen måste få tillräckligt betalt för den nuvarande biblioteksfastigheten, så att summan på ett avgörande sätt kan bidra till finansieringen av ett samlat kulturhus. Detta – som ju också ska rymma
stadsbiblioteket – måste också ligga i centrum.

Vad är det för fel på korvkiosken?

Av , , Bli först att kommentera 0

Vad är det för fel på korvkioskar? Efter att ha läst reportaget om Kungsgatan i VF har jag funderat på varför just korvkioskar ska betraktas som ej önskvärda. Själv älskar jag korv. Jag gillar att det numera går att köpa korv ganska billigt. En stunds pratstund med korvgubben (kan inte påminna mig någon korvgumma) är en höjdpunkt på dagen. Att de stora vagnarna förfular kan jag till viss del ställa upp på men korvgubbarna?? Vad är det för fel på korvkioskar på Kungsgatan? Är det inte dags att ta strid för rätten att köpa en korv?

Korvgubbar har också rätt att finnas i en kulturstad!!!

Om alla tar sin andel

Av , , Bli först att kommentera 0

Ett av Västerbottens problem är den allt åldrande befolkningen. Utan en befolkning i arbetsför ålder går kommunen under. Detta börjar bli ett påtagligt problem för småkommunerna. Vem ska ta hand om äldreomsorgen när alla är pensionärer? Vi kommer att få brist på arbetskraft är ett vanligt påstående.

Ett annat "problem" är de allt större flyktingströmmarna till Sverige. Var ska flyktingarna bo? Var ska vi göra av alla dessa unga män som kommer till Sverige?

Å ena sidan fattas det arbetskraft och å andra sidan finns det arbetskraft. Smarta kommuner borde slåss om att få tillgång till initiativrika, många gånger högutbildade personer som kommer till Sverige för att skapa sig en framtid. Att sedan kommuner som Danderyd, Vaxholm och Ekerö inte begriper bättre är deras problem.

Så länge Sverige behandlar flyktingar och invandrare som ett problem så är de ett problem. Den som inte är socialfall blir det, som någon uttryckte det. Den dagen även det svenska samhället förstår att nyckeln till framtiden är initiativrika, välutbildade personer, med förmåga att tänka nytt, då kan det säkert hända ett och annat.

Det finns kommuner som har lyckats. Falkenberg och Värnamo är två exempel men det finns säkert fler. Om det verkliga problemet är brist på arbetskraft respektive för mycket arbetskraft då finns det en lösning.

Planera smartare!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag ögnade igenom ett planeringsdokument (Downtown commercial master plan, alltså en slags handelsplan för centrum), för den kanadensiska staden Barrie, norr om Toronto. Ett samhälle av ungefär samma storlek som Umeå.

Visst finns det likheter. Men det finns skillnader och det är naturligtvis dessa som blir tydliga för mig. Framförallt är det kanadensiska plandokumentet behändigt, lättillgängligt och mycket konkret. En samlad vision för både offentlig verksamhet och för det privata näringslivet. Tydligt och pedagogiskt!

Jag slås av hur vi i Umeå, länge och ihärdigt bråkat om placeringen av badhuset och hur utvecklingen av staden mellan broarna snart har blivit en floskel utan innehåll. Sammanhang, funktioner och eventuella bieffekter glöms allt för ofta bort. Detta sammanhang präglar planen från Barrie. Näringslivet, dess önskemål och möjligheter att bidra till utvecklingen är med på ett självklart och jag tror mycket positivt sätt.

I Umeå slår en del politiker sig på bröstet och säger "vi vinner i Umeå". Men det är mest ett tomt utrop, viktiga delar av samhällslivet har aldrig tillfrågats. Om Umeå ska klara sig i framtiden krävs en attitydförändring till de krafter som kan skapa mervärden och ett Umeå rikt på arbetstillfällen med tillväxt. Det klarar inte den politiska sfären på egen hand.

Den fysiska planeringen måste präglas av denna insikt. Då blir den verkligt spännande. Umeå är inte bäst i världen, Umeå är inte heller näst bäst. Varför inte lära utav dem som lyckats bättre?

Kulturchef x 2

Av , , Bli först att kommentera 0

Med stigande förvåning inser jag att de lösa ryktena är sanna. Det är sant att det ska anställas en kulturchef som måste ha en hjälpchef för att kunna "chefa". Helt otrolig organisation. Jag kommer ihåg när jag var vice ordförande på Operan. Där argumenterade jag hårt för dagens lösning: en person som är ansvarig både för verksamhet och ekonomi. Idag är det nya kvastar som sopar och i kommunen ska det tydligen vara tvärtom.

Det behövs två chefer på varje chefstol. En som är chef utåt och en som sköter jobbet.

Vem är det som egentligen ska bestämma? Det dunkelt sagda det dunkelt tänkta finns det ett talesätt som säger. Är det möjligen i stadshuset som den egentliga makten ska ligga? Vilken kulturchef är det som ska vara med i tjänstemännens interna högborg "chefsforum?".

Umeå kommun vill bli kulturhuvudstad men någon tydlig kulturchef behövs uppenbarligen inte. Jag väntar med spänning på fortsättningen.