Fler psykiskt funktionshindrade i arbete!

Av , , 1 kommentar 0

Varför är så många psykiska funktionshindrade utan sysselsättning i Umeå? Den frågan var det meningen att Västerbottensnytt skulle belysa ikväll. Inslaget blev inställt innan det var inspelat. Om det hade blivit av hade jag svarat ungefär följande:

Sverige och Umeå måste ta ett krafttag mot utanförskapet. Jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa med jobbsökaraktiviteter med coachning är en bra reform. Fler lönebidrag och anställningar vid Samhall AB är en annan konkret åtgärd för dessa grupper.

Men viktigast av allt är en attitydförändring. Även personer med psykiska funktionshinder vill kunna försörja sig själv, arbeta så mycket som det går och ha arbetskamrater. Arbete före bidrag istället för en passiv bidragslinje. Helt uppenbart är det vad de allra flesta vill. En del behöver mycket stöd för att det ska fungera och andra står redan nära arbetsmarknaden. Men alla måste få möjligheter.

Det är inte pengarna som fattas. Det handlar om inställning till vad som är möjligt och att lösningen inte är att sjukersätta/pensionera unga människor. Det hade jag sagt om inte intervjun blev inställd.

Vem avgör hur umeborna ska ha det på gamla dar?

Av , , Bli först att kommentera 0

Gammal nog att bestämma själv! Läste en insändare i dagens VK där frågeställningen just är vem är det som bestämmer? Är det den enskilda människan eller är det politikerna som vill ha det så billigt som möjligt?

Dagens arbetsutskott (kommunstyrelsens) handlade bland annat om att med hjälp av teknisk övervakning göra det möjligt för dementa och andra äldre, äldre att bo kvar ännu längre i sina bostäder. Sätt på dementa en GPS-sändare och det går att hitta igen dem om de kommer bort tycks vara budskapet.

Jag tror inte ett ögonblick på att det är bristen på teknisk övervakning som är huvudproblemet för äldre dementa som bor ensamma i sina lägenheter. Vad som behövs är ett mänskligare samhälle där människor kan umgås och ha sällskap av varandra. Lösningen heter inte mer ensamhet och mer övervakning utan ett samhälle som i verklig mening tar hand om både unga och gamla på det sättet som var och en av oss hoppas på att bli behandlad.

Var och en måste få större möjlighet att bestämma själv. Den som vill sitta ensam och ha tillgång till trygghetslarm "de lux" ska kunna välja det men de som inte tycker att det verkar särskilt lockande måste det finnas alternativ. Hela livet ska levas från den första dagen till den sista. Teknik löser varken avsaknad av mänsklig värme eller stimulans.

Leijonborg avgår

Av , , 2 kommentarer 0

Jag är inte alls förvånad. Tillbringade helgen på Folkpartiets kommunala riksmöte i Örebro. Redan i lördags var jag övertygad om att timmarna var räknade för Leijonborgs partiledarskap. Det var inte längre en fråga om "om han ska avgå" utan snarare "hur många timmar är det kvar". I detta har jag nu blivit sannspådd. Vad jag beklagar är partiets oförmåga att hantera processen intern.

Vem blir ny partiledare blir nästa stora mediafråga. Jag har redan uttalat mig för ett antal media om att min egen kandidat är Cecilia Malmström. Men om det är Västerbottens samlade uppfattning har jag ingen uppfattning om idag. Frågan är helt enkelt inte diskuterad. Det är dessutom helt okänt vilka kandidater som står till förfogande. Mediasåpan kommer alltså att fortsätta. Landsmötet i början av september väljer till sist ny partiledare.

Tomma tunnor skramlar mest

Av , , Bli först att kommentera 0

Kommunalrådet Holmlund anser att han till 100% vet vad som hände på Folkpartiets länsförbundsårsmöte i Nordmaling. Att årsmötet skulle ha beslutat om att budskapet till valberedningen var att byta ut Leijonborg. Detta är inte sant oavsett vad Holmlund anser sig veta.

Grahn fick i uppdrag att tala med valberedningen, det är beslutet som fattades. Alla ombud från Umeå som jag har talat med delar min uppfattning. Det var det som var uppdraget från årsmötet.

Holmlund är välkommen till fp:s interna möten om han är fortsatt intresserad av vad som händer inom folkpartiet.

Räcker pengarna i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 0

Första budgetdagen för budgetberedningen i Umeå Kommun är till ända. En lyssnande dag där nämnderna fått presentera sina äskanden. Varje nämnd har givetvis sina önskemål och argument.

Socialnämnden brottas med att pengarna inte vill räcka för att uppfylla det som medborgare med olika former av handikapp har rätt till. Verksamheten måste ständigt utvecklas för att få pengarna att räcka till många fler.

Försörjningsstödet är ett annat område som visserligen är bra mycket lägre nu än vad det var för ett antal år sedan men ändå är stigande. Färre uppbär försörjningsstöd men under längre tid och som enda försörjningskälla. Jag är fullständigt övertygad om att det finns mycket mer att göra. I socialnämnden kommer föresten Alliansen yrka för att fler än kommunen ska kunna förmedla arbete och sysselsättning till ungdomar. Bemanningsföretagen har visat att det går att göra mer. Det behövs förnyelse på alla områden och varför inte låta någon annan pröva. Det är ju trots allt resultaten som räknas och går det inte få resultat på det ena sättet så är det hög tid att pröva något annat.

Låt bemanningsföretagen pröva att få fler i sysselsättning. Ett så kallat "vinn, vinn" projekt. Bra både för kommunen och för den person som kommer i sysselsättning

Fler i arbete

Av , , 2 kommentarer 0

Vägen till integration går via arbete. Idag när vårpropositionen läggs känns det bra att regeringen satsar hårt på arbetslinjen. Att Sverige går från ett tillstånd där den som en gång blivit arbetslös mer eller mindre satt fast i den positionen, där den som blivit sjuk inte kunde komma tillbaks till arbetslivet och invandrade från andra länder inte släpptes in i den svenska gemenskapen.

Det ska inte vara och behöver inte vara på det sättet. I Umeå lever 25% av utrikes födda på försörjningsstöd. En effekt av en sedan åratal felaktig politik. 1 miljon svenskar får sin försörjning genom olika försörjningssystem (70-talet var det hälften av den siffran).

Jag vägrar att tro att alla dessa människor varken vill eller kan komma tillbaks i sysselsättning.

Umeå kommun tillhör fortfarande en av de sjukaste arbetsplatserna i hela Sverige. Hur är det möjligt?

Sammanfattningsvis om vårproppen: Enklare och mer lönsamt at starta och driva företag, reformpaket för att förstärka integrationen av utrikes födda, jobbpaket för att bekämpa ungdomsarbetslöshet och fler i arbete.

Ryktet om Leijonborg

Av , , 2 kommentarer 0

Förvånad vaknar jag och inser att Folkpartiet i Västerbotten enligt en rad medier anser att Lars Leijonborg ska avgå. Lika förvånade partikamrater hör av sig och undrar vem som har fattat ett sådant beslut.

I verkligheten var det nämligen precis tvärtom. Länsförbundsårsmötet den 31 mars i Nordmaling, avvisade med överväldigande majoritet ett yrkande från några deltagare att "valberedningen ska förebereda arbetet med ledarskifte i partiet i god tid före valet 2010".
Istället skulle länsförbundsordförande prata med valberedningen om att det finns en diskussion om ledarskapsfrågan, men något beslut om att Leijonborg ska bytas ut fattades inte.

I ett halvårs tid har jag fått ett samtal i genomsnitt en gång i veckan från någon redaktion med frågan om Leijonborgs ställning och om partikamraterna lokalt inte tycker att det är dags att han bytts ut. Jag är naturligtvis inte den enda som har fått dessa frågor. Mediernas tolkningsföreträde är just nu att minsta oklarhet slås upp som att omedelbara avgångskrav nu reses.

Det går säkert att "tolka" ett årsmötes intentioner på många olika sätt. Därför avstår jag från en sådan tolkning, i synnerhet som jag var årsmötesordförande – och håller mig till protokoll och innehållet i det beslut som faktiskt fattades. Och de är solklara.

Inga politiska smakdomare!

Av , , Bli först att kommentera 0

En italiensk performance-artist ska uppenbarligen kissa på scenen i samband med Made-festivalen i maj. En åsikt om detta har väl de flesta. En principiellt intressant fråga som infinner sig är om politiker ska tycka till om detta offentligt? Genom att till exempel uttrycka en uppfattning om att skattepengar inte kan användas för att iscensätta sådana aktiviteter.
Jag tycker inte det. I vart fall inte om kulturevenemang håller sig inom de vida ramarna för vad som kan anses acceptabelt i det demokratiska samhället, att de till exempel inte uppmanar till rasism eller uttalad hets mot minoriteter.
Som politiker fattar vi beslut om att tilldela kulturinstitutionerna pengar – men inte i syfte att vara smakdomare, att efter denna utdelning ha en åsikt om vad som får visas eller inte. Det är ingen politisk uppgift och ska inte vara det heller, i vart fall inte i den typ av samhälle jag vill leva i.
En allmän diskussion inför den generella anslagsgivningen är naturligtvis i sin ordning. Där får – och ska – olika åsikter brytas. Men politiker bör vara mycket försiktiga med att recensera förestående arrangemang, genom att använda moraliska argument eller ha synpunkter på hur det kommunala stödet – skattepengarna – används.
Kulturpolitiken i Umeå har jag som kommunpolitiker förvisso åsikter om. Den italienska artistens scenframträdande vid Made-festivalen har jag däremot inga synpunkter på. Av principiella skäl.

Vänta ej på Vägverket!

Av , , 1 kommentar 0

Vägar behövs om sanningen ska fram. Idag är Lars Lilja (s) arg för att Lars Leijonborg innan valet gick ut och deklarerade att det bör vara möjligt att betala vägbyggen med offentligt-privat-partnerskap. Ett sätt att tidigarelägga bygget när Umeås vägpengar försvann till Trollhättepaketet.

Lilja kallar det för löftesbrott men sannolikt är det precis tvärtom. Leijonborgs recept kommer att göra susen. Vägpaketet kommer att komma tillstånd om Umeå kommun beslutar sig för att förskottera. Förhoppningsvis går det också att få med det privata näringslivet (Volvo). I just detta fall gäller vad som är bra för Volvo är också bra för Umeå.

Upp till bevis de partier som tycker att det är viktigt att Umeå växer och att fler investerare söker sig hit. Vägfrågan har blockerat investeringarna länge nog. För ett renare Umeå, bygg en västlig bro. Förskottera pengarna till vägpaketet.

Den som väntar på vägverket får dessvärre vänta förgäves.