Världen krymper

Av , , Bli först att kommentera 0

Stannar i Stockholm i natt. Liberalernas Europa kongress är avslutad. Finalen var ett strålande tal av Eu-ministern Cecilia Malmström. Sverige förbereder sig inför ordförandeåret som startar i juli 2009. De stora frågorna är klimat, säkerhet- trygghet och utvidgningen av EU. Kongressen la också fast riktlinjerna för Eu-valet 2009.

Idag på förmiddagen kom dottern hem från USA. Själv åker jag imorgon till Sydafrika. En veckas studiebesök med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) internationella beredning där jag är vice ordförande. Många svenska kommuner medverkar i SIDA projekt i Afrika. Beredningen ska titta på några sådana projekt, besöka ambassaden mm. En fullständigt ny upplevelse för mig.

Om en vecka är jag tillbaks igen. Vid det laget har USA fått en ny president. Undrar just hur valutgången kommer att påverka världsekonomin?

EU och Mariann Fischer Boel och Euro

Av , , Bli först att kommentera 0

Lyssnar just på kommisionären på jordbruksområdet från Danmark. Ett ansvarsfullt uppdrag med tanke på att det är jordbrukspolitiken som bl. a Sverige tycker att vi ska ändra på. Men när jag lyssnar på Mariann så förstår jag att det är mycket komplicerat (Frankrike m fl).

Hennes slutsats är att vi tillsammans måste låta våra röster höras och fortsätta framåt. Mariann ändrar riktningen (men det verkar vara ett tufft jobb).

Nu talar ledaren för liberalerna (FPD) i Tyskland Guido Westerwelle. Han menar att finanskrisen inte är sammanbrottet för marknadsekonomin utan snarare en kris utlöst av politiska beslut (huslånen i USA). För att städa upp efter detta behövs EU. Det är tur för Europa att EU-samarbetet finns. Ett enigt Europa är naturligtvis en väldig styrka.

Hans slutsatser (så här långt) är samma som mina. EU behövs för att Europa även fortsättningvis ska ha en stark tillväxt. Samarbete betalar sig för alla.

Danmark kommer att rösta om medlemsskap i EMU inom de närmaste åren. Snart är det kanske bara Sverige och Storbritannien som står utanför.

Kongress för Europas liberaler

Av , , Bli först att kommentera 0

Torsdag/fredag pågår en kongress för Euorpas liberaler i Stockholm. Jag är en av Folkpartiets delegater. Lokala arrangörer av kongressen är både Folkpartiet och Centerpartiet. Den liberala rörelsen har helt klart vuxit i Europa och just nu diskuteras programmet för Europavalet 2009.

Själv har jag valt att gå på ett seminarium om att Europeiska Unionen (EU) måste göra mer för kvinnors hälsa förlossningsvård, aborter mm i världen. Helt klart är att det i många länder är livsfarligt att vara kvinna. Aids, Malaria och alla andra sjukdomar är en västanfläkt jämförbart med risken av att dö vid barnafödande, illegala aborter eller att barnet dör.

Ett faktum som vi inte talar särskilt mycket om (det finns dock med som FN:s Milleniummål nr 5 att reducera barnsängsdödlighet med 75% mellan 1990 och 2015). Just nu talar Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU som inte är särskilt nöjd med EU:s insatser så här långt.

Återigen är vi där. I Sverige finns det många som tycker att EU inte ska lägga sig i. Som tycker att EU ska ha mindre att säga till om. Som faktiskt tycker att EU arbetet ska läggas ner.

Mot detta står vi andra som tycker att EU inte bara ska jobba för människor i Europa utan också engagera sig för t.ex. kvinnor i Afrika som riskerar att dö pga. illegala aborter och barnafödande.

När det gäller kriget i Georgien var EU en stark kraft för att tvinga ryssarna att dra tillbaks sina styrkor. EU kan vara en stark kraft för att arbeta för att kvinnornas situation i Afrika förbättras.

Tillsammans kan vi göra mer. EU är och kan bli en ännu viktigare aktör!

15 barn var möjligt i juni men omöjligt i oktober. Vad har hänt?

Av , , 1 kommentar 0

Förändringarnas vindar blåser över världen. När den fösta dominobrickan faller så faller alla strax därefter. Ytterligare varsel blev offentliga från Volvos sida igår. 115 beställda lastbilar är nettot för de tre sista månaderna i Sverige. Det lär vara mindre än vad man har kapacitet för på en dag! Fler och fler avbokar tidigare lagda order. Det gäller att snabbt sadla om till en annan verklighet och en annan marknad.

Det finns politiker som dessutom vill lägga extra lök på laxen genom att höja bränslepriserna och lägga km-skatt på transporterna. Ett politiskt hot som om det blir verklighet skulle vara till stor skada för Volvo och många, många fler i Umeå. Hur ser miljöpartiet och deras samarbetspartner socialdemokraterna på detta?

Allt hänger ihop liksom raset i världsekonomin. Volvo i Umeå är jämte Umeå Universitet och NorrlandsUniversitetssjukhus de mest betydelsefulla brickorna i dominospelet lokalt.

Snabba förändringar är det däremot inte i för- och grundskolenämnden. Holmlund går idag ut och bedyrar sitt förtroende för Margareta Rönngren som ordförande i För- och grundskolenämnden. Att det föddes fler barn 2006 än 2005 kan väl knappast vara någon nyhet 2008. Den förändringen borde rimligen redan vara inräknad i planeringen. I all synnerhet eftersom beslutet om ytterligare 15 miljoner till för- och grundskolenämnden för att nå målet om 15 barn i barngrupperna faktiskt fattades 2008 i juni. Idag är det uppenbart att beslutet fattades mot bättre vetande. Vad har hänt under perioden juli – oktober 2008 som helt har kullkastat planerna?

Om svar anhålles – så snart som möjligt!

Över 100 kom på Yngve möte

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår kväll arrangerade folkpartiet ett möte om äldrevård med geriatrikens Yngve Gustafsson. Redan 30 minuter före utsatt tid var lokalen välfylld. När Yngve började tala hade 110 personer kommit. Det är helt uppenbart att behandlingen av äldres sjukdomar och äldrevård överhuvudtaget är frågor som berör och som många vill diskutera.

Hur kan det komma sig att fortfarande får kvinnor mindre stöd och hjälp av sjukvården. Varför tas inte kvinnors problem på allvar? Ett ökat genustänkande måste till inom sjukvården var ett av budskapen.

I tider då äldrevård behövs mer än någonsin och antalet äldre ökar så minskas resurserna. Är det någon som förstår logiken i detta? Det är ingen sjukdom att bli gammal men dessvärre så händer det en del med kroppen när man blir äldre.

Landstingsledningen måste lyssna till sakkunskapen. Det är mycket allvarligt att snabba lösningar med piller går före sakkunskap på geriatriken.

Roligt att vinna – men vilken gren räknas?

Av , , Bli först att kommentera 0

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – presenterar öppna jämförelser, senast om trygghet och säkerhet och där står sig Umeå mycket bra, vilket Lennart Holmlund glatt bloggar om.

Tystare har han varit när det gäller den nyligen presenterade öppna jämförelsen om gymnasieskolan liksom den om grundskolan, som presenterades tidigare i år. Vi har förvisso ingenting att skämmas för i de jämförelserna heller, men heller ingenting att yvas över.

Självklart ska Umeå inte ligga i "majoritetsfållan" när det gäller skoljämförelser. Självklart borde vi ligga i topp!

Antar (s) utmaningen?

Reklam för Umeå på bussarna?

Av , , 1 kommentar 0

Lite av en miss för varumärkeskampanjen som pågår i Umeå måste det väl ändå vara att stadsbussarna inte riktigt supportar.

Fick just berättat att det kör omkring en buss med Kalmars glada logga på. Själv har jag noterat att Y-buss och SL-bussar förekommer (samt en gammal modell som påminner om barndomens bussar).

Men det kanske är detta som kallas kommunövergripande samarbete. I Umeå jobbar vi brett med varumärke. Varför hålla sig till det egna när det går att marknadsföra flera. Nytänkande så det föreslår!

Evenemangsarena i Umeå = sant?

Av , , Bli först att kommentera 0

Huvudnyhet idag är att Baltic stöttar Björklöven. Umeås ständigt närvarande meccenat gör det möjligt för Björklöven att jobba vidare i förhoppning om att nå en högre sfär.

Frågan om en evenemangsarena blir naturligtvis betydligt enklare att ta ställning till om det finns en stark finansiär (namngiven sådan) som vid sidan av kommunen kan stötta evenemanget. Det är faschinerande att Baltics insatser som i princip är ovärderliga inte uppmärksammas mer. Om man istället för att gå in (mer eller mindre i smyg) till de mest skiftande aktiviteter kunde de ha använt alla pengar till ett skrytbygge som förvisso hade satt Umeå och Balticgruppen på kartan men inte gett smörjmedel till alla behövande (och de är många).

Det mest spännande för stunden är ’konstnärligt campus’ och arkitektutbildningen. Vilket lyft för Umeå och Umeå Universitet. Det kan bli hur bra som helst.

Är evenemangsarenan nästa projekt för den ’osynliga hustomten’ Balticgruppen?

Kulturhuvudstad och tunnel

Av , , Bli först att kommentera 0

Att Umeå känner för att bli kulturhuvudstad är ställt bortom allt rimligt tvivel. Det finns ett brett folkligt stöd och en stor vilja att sätta Umeå på Europakartan.

Ett bra utgångsläge inför framtiden kan tänkas och detta oavsett om den åtrådda titeln fås eller ej. Men det gör samtidigt en del reflektioner om ’vem är Umeå’ är det Umeå kommun och där anställda?

Ibland tolkas Umeå som just Umeå Kommun vilket innebär att det finns ett monopoltänkande. Näringslivet får gärna sponsra men kommunen är en högborg som inte alla kommuninvånare har nyckel till.

Här krävs ett radikalt omtänkande. Skattepengarna ska gå till bästa möjliga kvalité för de som utnyttjar tjänsterna. Om personalen är anställd av kommunen eller av en privat företagare är i sammanhanget ointressant. Det alternativ som ger mest och är bäst för medborgarna är alltid det som ska väljas. Det kanske tål att tänka på i tider då kommunal hemtjänstverksamhet anses få kosta mer än verksamhet utförd av entreprenader.

Intressant att notera att Tunneln återigen är ett alternativ när det gäller Västra länken. Beslut fattas tidigt nästa år (enligt dagens VK).